Tiêu chuẩn người hoạt động Cách mạng trước 01/01/1945 bao gồm những gì?

Chưa có bản dịch tiếng Anh của bài viết này, nhấn vào đây để quay về trang chủ tiếng Anh There is no English translation of this article. Click HERE to turn back English Homepage
Ngày hỏi: 18/07/2022

Tiêu chuẩn người hoạt động Cách mạng trước 01/01/1945 bao gồm những gì? Người công nhận hoạt động cách mạng trước 01/01/1945 hưởng hỗ trợ gì?

Ông tôi là bộ đội hoạt động kháng chiến từ năm 18 tuổi lúc đó là vào năm 1937. Giờ ông tôi vẫn còn sống, sức khỏe cũng ổn định và giờ gia đình tôi muốn được trợ cấp, phụ cấp ghi công từ Nhà nước thì phải đáp ứng những tiêu chuẩn nào? Người công nhận hoạt động cách mạng trước 01/01/1945 hưởng hỗ trợ gì?

Mong anh chị tư vấn cho tôi. Tôi cảm ơn.

  • Tiêu chuẩn người hoạt động Cách mạng trước 01/01/1945 bao gồm những gì?

   Căn cứ Khoản 1 Điều 8 Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng 2020 quy định điều kiện, tiêu chuẩn người hoạt động cách mạng trước ngày 01 tháng 01 năm 1945, cụ thể như sau:

   1. Người hoạt động cách mạng được cơ quan có thẩm quyền xem xét công nhận là người hoạt động cách mạng trước ngày 01 tháng 01 năm 1945 khi có một trong các điều kiện, tiêu chuẩn sau đây:

   a) Đã tham gia một tổ chức cách mạng trước ngày 01 tháng 01 năm 1945;

   b) Được kết nạp hoặc kết nạp lại vào Đảng Cộng sản Đông Dương trước ngày 19 tháng 8 năm 1945.

   2. Chính phủ quy định chi tiết điều kiện, tiêu chuẩn, thủ tục, hồ sơ công nhận người hoạt động cách mạng trước ngày 01 tháng 01 năm 1945.

   Như vậy, ông của bạn khi đáp ứng được 2 điều kiện là đã tham gia vào một tổ chức cách mạng trước ngày 01/01/1945 và được kết nạp vào Đảng Cộng sản Đông Dương trước ngày 19/8/1945 thì được xem là người hoạt động Cách mạng trước 01/01/1945.

   Người công nhận hoạt động cách mạng trước 01/01/1945 hưởng hỗ trợ gì?

   Tại Điều 9 Pháp lệnh này về chế độ ưu đãi đối với người hoạt động cách mạng trước ngày 01 tháng 01 năm 1945

   1. Cấp “Giấy chứng nhận người hoạt động cách mạng trước ngày 01 tháng 01 năm 1945” theo quy định của Chính phủ.

   2. Trợ cấp hằng tháng, phụ cấp hằng tháng.

   3. Bảo hiểm y tế.

   4. Điều dưỡng phục hồi sức khỏe hằng năm.

   5. Hỗ trợ cải thiện nhà ở căn cứ vào công lao và hoàn cảnh của từng người.

   6. Chế độ ưu đãi quy định tại điểm c và điểm g khoản 2 Điều 5 của Pháp lệnh này.

   7. Cấp tiền mua báo Nhân dân hằng ngày; tạo điều kiện tham gia sinh hoạt văn hóa, tinh thần phù hợp.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn