Thân nhân liệt sĩ có được giảm tiền sử dụng đất khi Nhà nước giao đất ở không?

Bấm vào đây để xem bản dịch tiếng Anh của bài viết này Click HERE to see the English translation of this article
Ngày hỏi: 16/12/2022

Thân nhân liệt sĩ có được giảm tiền sử dụng đất khi Nhà nước giao đất ở không? Thân nhân của một liệt sĩ đồng thời là thân nhân của hai người có công với cách mạng chết thì hưởng trợ cấp tuất hằng tháng như thế nào? Người hoạt động cách mạng trước ngày 01/01/1945 đang hưởng chế độ chết thì thân nhân được hưởng chế độ ưu đãi gì?

Chào anh chị Luật sư. Bố tôi tham gia kháng chiến chống Mỹ và đã được công nhận liệt sĩ, mẹ của tôi thì được Nhà nước tặng nhà tình nghĩa. Nay, vợ chồng tôi muốn ra ở riêng thì như vậy tôi có được giảm tiền sử dụng đất không? Và được giảm bao nhiêu %?

Mong anh chị tư vấn giải đáp. Tôi cảm ơn.

  • 1. Thân nhân liệt sĩ có được giảm tiền sử dụng đất khi Nhà nước giao đất ở không?

   Tại Khoản 2 Điều 5 Pháp lệnh ưu đãi người có công với Cách mạng 2020' onclick="vbclick('707AE', '383124');" target='_blank'>Điều 5 Pháp lệnh ưu đãi người có công với Cách mạng 2020 có quy định như sau:

   2. Các chế độ ưu đãi khác bao gồm:

   a) Bảo hiểm y tế;

   b) Điều dưỡng phục hồi sức khỏe;

   c) Cấp phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình, phương tiện, thiết bị phục hồi chức năng cần thiết theo chỉ định của cơ sở chỉnh hình, phục hồi chức năng thuộc ngành lao động - thương binh và xã hội hoặc của bệnh viện tuyến tỉnh trở lên;

   d) Ưu tiên trong tuyển sinh, tạo việc làm;

   đ) Hỗ trợ để theo học đến trình độ đại học tại các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân;

   e) Hỗ trợ cải thiện nhà ở căn cứ vào công lao, hoàn cảnh của từng người hoặc khi có khó khăn về nhà ở;

   g) Miễn hoặc giảm tiền sử dụng đất khi được Nhà nước giao đất ở, chuyển mục đích sử dụng đất sang đất ở, công nhận quyền sử dụng đất ở, khi được mua nhà ở thuộc sở hữu của Nhà nước;

   h) Ưu tiên giao hoặc thuê đất, mặt nước, mặt nước biển; ưu tiên giao khoán bảo vệ và phát triển rừng;

   i) Vay vốn ưu đãi để sản xuất, kinh doanh;

   k) Miễn hoặc giảm thuế theo quy định của pháp luật.

   Bên cạnh đó, Điều 104 Nghị định 131/2021/NĐ-CP' onclick="vbclick('46898', '383124');" target='_blank'>Điều 104 Nghị định 131/2021/NĐ-CP quy định chế độ miễn tiền sử dụng đất, theo đó:

   1. Miễn tiền sử dụng đất trong hạn mức giao đất ở khi Nhà nước giao đất ở, chuyển mục đích sử dụng đất sang đất ở, công nhận quyền sử dụng đất ở, khi được mua nhà ở thuộc sở hữu của Nhà nước đối với các đối tượng sau:

   a) Người hoạt động cách mạng trước ngày 01 tháng 01 năm 1945.

   b) Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động trong thời kỳ kháng chiến.

   c) Bà mẹ Việt Nam anh hùng.

   d) Thương binh, bao gồm cả thương binh loại B được công nhận trước ngày 31 tháng 12 năm 1993, người hưởng chính sách như thương binh, bệnh binh, người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 81% trở lên.

   đ) Thân nhân liệt sĩ đang hưởng trợ cấp tuất nuôi dưỡng hằng tháng.

   2. Miễn tiền sử dụng đất khi mua nhà ở (loại nhà nhiều tầng nhiều hộ ở) đang thuê thuộc sở hữu của Nhà nước theo Nghị định số 61/CP ngày 05 tháng 7 năm 1994 của Chính phủ đối với người hoạt động cách mạng từ ngày 01 tháng 01 năm 1945 đến ngày khởi nghĩa tháng Tám năm 1945.

   Ngoài ra, Khoản 3 Điều 105 Nghị định 131/2021/NĐ-CP' onclick="vbclick('46898', '383124');" target='_blank'>Điều 105 Nghị định 131/2021/NĐ-CP quy định như sau:

   3. Giảm 70% tiền sử dụng đất trong hạn mức giao đất ở khi Nhà nước giao đất ở, chuyển mục đích sử dụng đất sang đất ở, công nhận quyền sử dụng đất ở, khi được mua nhà ở thuộc sở hữu của Nhà nước đối với các đối tượng sau:

   a) Thương binh, bao gồm cả thương binh loại B được công nhận trước ngày 31 tháng 12 năm 1993, người hưởng chính sách như thương binh, bệnh binh, người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 21% đến 40%.

   b) Người hoạt động cách mạng, kháng chiến, bảo vệ Tổ quốc, làm nghĩa vụ quốc tế bị địch bắt tù, đày.

   c) Người được tặng hoặc người trong gia đình được tặng Kỷ niệm chương “Tổ quốc ghi công” hoặc Bằng “Có công với nước” trước cách mạng tháng Tám năm 1945, người được tặng hoặc người trong gia đình được tặng Huân chương kháng chiến.

   d) Thân nhân liệt sĩ.

   Như vậy, thân nhân liệt sĩ sẽ được giảm tiền sử dụng đất khi Nhà nước giao đất ở và sẽ được giảm 70% tiền sử dụng đất trong hạn mức giao đất ở khi Nhà nước giao đất ở.

   2. Thân nhân của một liệt sĩ đồng thời là thân nhân của hai người có công với cách mạng chết thì hưởng trợ cấp tuất hằng tháng như thế nào?

   Theo Khoản 5 Điều 6 Pháp lệnh ưu đãi người có công với Cách mạng 2020' onclick="vbclick('707AE', '383124');" target='_blank'>Điều 6 Pháp lệnh ưu đãi người có công với Cách mạng 2020 có quy định như sau:

   5. Người có công với cách mạng chết mà có thân nhân hưởng trợ cấp tuất hằng tháng theo quy định của Pháp lệnh này thì thân nhân của người có công với cách mạng được hưởng trợ cấp tuất hằng tháng như sau:

   a) Thân nhân của hai người có công với cách mạng trở lên được hưởng tối đa hai suất trợ cấp tuất hằng tháng, trừ trường hợp quy định tại điểm a khoản 3 Điều 16 của Pháp lệnh này;

   b) Thân nhân của một liệt sĩ đồng thời là thân nhân của hai người có công với cách mạng trở lên được hưởng trợ cấp tuất hằng tháng của một liệt sĩ và trợ cấp tuất hằng tháng của một người có công với cách mạng;

   c) Thân nhân của hai liệt sĩ trở lên và đồng thời là thân nhân của người có công với cách mạng thì hưởng trợ cấp tuất hằng tháng đối với thân nhân của liệt sĩ theo quy định tại điểm a khoản 3 Điều 16 của Pháp lệnh này;

   d) Thân nhân của người có công với cách mạng mà người có công đó thuộc hai đối tượng người có công với cách mạng trở lên thì được hưởng trợ cấp tuất hằng tháng của một đối tượng;

   đ) Con của người có công với cách mạng từ đủ 18 tuổi trở lên nếu đã hưởng trợ cấp tuất hằng tháng trong thời gian theo học tại một cơ sở giáo dục nghề nghiệp, cơ sở giáo dục đại học hoặc đang hưởng trợ cấp tuất hằng tháng trong thời gian theo học tại một cơ sở giáo dục nghề nghiệp, cơ sở giáo dục đại học mà thôi học hoặc bị buộc thôi học thì không được hưởng trợ cấp tuất hằng tháng.

   Theo đó, thân nhân của một liệt sĩ và đồng thời là thân nhân của hai người có công với cách mạng trở lên sẽ được hưởng trợ cấp tuất hằng tháng của một liệt sĩ và trợ cấp tuất hằng tháng của một người có công với cách mạng.

   3. Người hoạt động cách mạng trước ngày 01/01/1945 đang hưởng chế độ chết thì thân nhân được hưởng chế độ ưu đãi gì?

   Căn cứ Khoản 3 Điều 10 Pháp lệnh ưu đãi người có công với Cách mạng 2020' onclick="vbclick('707AE', '383124');" target='_blank'>Điều 10 Pháp lệnh ưu đãi người có công với Cách mạng 2020 có quy định như sau:

   3. Người hoạt động cách mạng trước ngày 01 tháng 01 năm 1945 đang hưởng chế độ chết thì thân nhân được hưởng chế độ ưu đãi như sau:

   a) Trợ cấp tuất hằng tháng đối với vợ hoặc chồng, con chưa đủ 18 tuổi hoặc từ đủ 18 tuổi trở lên nếu còn tiếp tục đi học hoặc bị khuyết tật nặng, khuyết tật đặc biệt nặng.

   Trường hợp vợ hoặc chồng sống cô đơn, con mồ côi cả cha mẹ chưa đủ 18 tuổi hoặc từ đủ 18 tuổi trở lên nếu còn tiếp tục đi học hoặc bị khuyết tật nặng, khuyết tật đặc biệt nặng thì được hưởng thêm trợ cấp tuất nuôi dưỡng hằng tháng;

   b) Trợ cấp một lần với mức bằng 03 tháng trợ cấp hằng tháng, phụ cấp hằng tháng hiện hưởng.

   Với quy định này thì người hoạt động cách mạng trước ngày 01 tháng 01 năm 1945 đang hưởng chế độ chết thì thân nhân được hưởng các chế độ ưu đãi như trên.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn