Phạt tiền từ 3 triệu đến 5 triệu đồng đối với hành vi vi phạm về quản lý sử dụng con dấu thế nào?

Bấm vào đây để xem bản dịch tiếng Anh của bài viết này Click HERE to see the English translation of this article
Ngày hỏi: 30/06/2022

Phạt tiền từ 3 triệu đến 5 triệu đồng đối với hành vi vi phạm về quản lý sử dụng con dấu nào? Trường hợp nào bị phạt tiền từ 5 triệu đến 10 triệu đồng? Hình thức xử phạt bổ sung là gì?

  • Phạt tiền từ 3 triệu đến 5 triệu đồng đối với hành vi vi phạm về quản lý sử dụng con dấu

   Bên cạnh đó, tại Khoản 3 Điều 13 này quy định về phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với một trong những hành vi sau đây:

   3. Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với một trong những hành vi sau đây:

   a) Không giao nộp con dấu theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền hoặc cơ quan đăng ký mẫu con dấu;

   b) Đóng dấu vào văn bản, giấy tờ chưa có chữ ký của người có thẩm quyền hoặc có chữ ký của người không có thẩm quyền;

   c) Mượn, cho mượn, thuê, cho thuê, cầm cố, thế chấp, mua bán con dấu, tiêu hủy trái phép con dấu; sử dụng con dấu của cơ quan, tổ chức khác để hoạt động;

   d) Sử dụng con dấu hết giá trị sử dụng;

   đ) Cố ý làm biến dạng, sửa chữa nội dung con dấu đã đăng ký;

   e) Làm giả Giấy chứng nhận đăng ký mẫu con dấu;

   g) Sử dụng con dấu chưa đăng ký mẫu con dấu;

   h) Không nộp lại con dấu và giấy chứng nhận đăng ký mẫu con dấu khi có quyết định của cơ quan có thẩm quyền có hiệu lực về việc chia tách, sáp nhập, hợp nhất hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động, Giấy phép hoạt động hoặc bị tạm đình chỉ, đình chỉ hoạt động hoặc thông báo của cơ quan có thẩm quyền về việc giao nộp con dấu theo quy định của pháp luật;

   i) Tẩy xóa, sửa chữa làm sai lệch nội dung thông tin trên giấy chứng nhận đăng ký mẫu con dấu.

   Phạt tiền từ 5 triệu đến 10 triệu đồng đối với hành vi vi phạm về quản lý sử dụng con dấu

   Căn cứ Khoản 4 Điều này cũng quy định phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với một trong những hành vi sau đây:

   4. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với một trong những hành vi sau đây:

   a) Làm giả hồ sơ để làm thêm con dấu của cơ quan, tổ chức, chức danh nhà nước;

   b) Làm giả con dấu hoặc sử dụng con dấu giả;

   c) Chiếm đoạt, mua bán trái phép con dấu;

   d) Tiêu hủy trái phép con dấu.

   Hình thức xử phạt bổ sung

   Hình thức xử phạt bổ sung được quy định tại Khoản 5 Điều này như sau:

   5. Hình thức xử phạt bổ sung:

   a) Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính đối với hành vi quy định tại các điểm c, e và g khoản 3 và các điểm a và b khoản 4 Điều này;

   b) Trục xuất người nước ngoài có hành vi vi phạm hành chính quy định tại các khoản 3 và 4 Điều này.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn