Người Việt Nam định cư ở nước ngoài có được lập doanh nghiệp điện ảnh không?

Bấm vào đây để xem bản dịch tiếng Anh của bài viết này Click HERE to see the English translation of this article
Ngày hỏi: 14/07/2022

Doanh nghiệp điện ảnh có thể được thành lập bởi người Việt Nam định cư ở nước ngoài không? Đăng ký thành lập doanh nghiệp điện ảnh được quy định như thế nào?

Tôi hiện đang sinh sống và làm việc tại Mỹ, tôi làm trong một hãng phim được hơn 15 năm, giờ tôi muốn thành lập doanh nghiệp điện ảnh tại Việt Nam để đóng góp kinh nghiệm và phát triển ngành làm phim ở Việt Nam có được không? Việc đăng ký thành lập doanh nghiệp điện ảnh được quy định như thế nào?

  • Doanh nghiệp điện ảnh có thể được thành lập bởi người Việt Nam định cư ở nước ngoài không?

   Căn cứ Điều 13 Luật Điện ảnh 2006 được sửa đổi bởi Khoản 1 Điều 1 Luật Điện ảnh sửa đổi 2009 về thành lập và quản lý doanh nghiệp điện ảnh như sau:

   1. Tổ chức, cá nhân Việt Nam thường trú tại Việt Nam có quyền thành lập và quản lý doanh nghiệp sản xuất phim, doanh nghiệp phát hành phim và doanh nghiệp phổ biến phim tại Việt Nam theo quy định của Luật này và Luật doanh nghiệp.

   2. Tổ chức, cá nhân nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được quyền hợp tác đầu tư với doanh nghiệp sản xuất phim, doanh nghiệp phát hành phim và doanh nghiệp phổ biến phim của Việt Nam dưới hình thức hợp đồng hợp tác kinh doanh hoặc thành lập doanh nghiệp liên doanh.

   Đối với hình thức đầu tư thành lập liên doanh thì phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài không vượt quá 51% vốn pháp định.

   Như vậy, bạn là người Việt Nam định cư ở Mỹ muốn thành lập doanh nghiệp điện ảnh thì phải ký hợp đồng hợp tác kinh doanh hoặc thành lập doanh nghiệp liên doanh với doanh nghiệp sản xuất phim, phát hành phim hoặc phổ biến phim của Việt Nam.

   Đăng ký thành lập doanh nghiệp điện ảnh được quy định như thế nào?

   Tại Điều 16 Luật này về đăng ký thành lập doanh nghiệp điện ảnh như sau:

   1. Tổ chức, cá nhân thành lập doanh nghiệp điện ảnh phải thực hiện đầy đủ các thủ tục thành lập theo quy định của Luật doanh nghiệp và Luật này.

   2. Trong thời hạn bảy ngày làm việc, kể từ ngày cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, cơ quan đăng ký kinh doanh phải gửi bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền về điện ảnh.

   3. Khi thay đổi tên, địa chỉ trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện (nếu có), mục tiêu và ngành, nghề kinh doanh, vốn đầu tư của chủ doanh nghiệp, thay đổi người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp và các vấn đề khác trong nội dung hồ sơ đăng ký kinh doanh, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc doanh nghiệp điện ảnh đó phải thông báo cho cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền về điện ảnh trong thời hạn bảy ngày làm việc, kể từ ngày đăng ký với cơ quan đăng ký kinh doanh.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn