Người cao tuổi 80 tuổi không có lương hưu có được hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng không?

Bấm vào đây để xem bản dịch tiếng Anh của bài viết này Click HERE to see the English translation of this article
Ngày hỏi: 05/11/2022

Người cao tuổi 80 tuổi không có lương hưu có được hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng không? Mức trợ cấp xã hội hàng tháng của người cao tuổi 80 tuổi không có lương hưu là bao nhiêu? Người cao tuổi có những quyền và nghĩa vụ nào?

Chào Ban biên tập, tôi có vấn đề cần được giải đáp. Mẹ tôi năm nay đã 80 tuổi và bà không có lương hưu, tôi muốn hỏi là mẹ tôi có thuộc đối tượng được hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng không? Nếu được thì mức trợ cấp cho mẹ tôi là bao nhiêu?

Rất mong được Ban biên tập, tôi cảm ơn.

  • Người cao tuổi 80 tuổi không có lương hưu có được hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng không?
   (ảnh minh họa)
  • 1. Người cao tuổi 80 tuổi không có lương hưu có được hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng không?

   Tại Khoản 5 Điều 5 Nghị định 20/2021/NĐ-CP quy định đối tượng bảo trợ xã hội hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng như sau:

   5. Người cao tuổi thuộc một trong các trường hợp quy định sau đây:

   a) Người cao tuổi thuộc diện hộ nghèo, không có người có nghĩa vụ và quyền phụng dưỡng hoặc có người có nghĩa vụ và quyền phụng dưỡng nhưng người này đang hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng;

   b) Người cao tuổi từ đủ 75 tuổi đến 80 tuổi thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo không thuộc diện quy định ở điểm a khoản này đang sống tại địa bàn các xã, thôn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đặc biệt khó khăn;

   c) Người từ đủ 80 tuổi trở lên không thuộc diện quy định tại điểm a khoản này mà không có lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng, trợ cấp xã hội hàng tháng;

   d) Người cao tuổi thuộc diện hộ nghèo, không có người có nghĩa vụ và quyền phụng dưỡng, không có điều kiện sống ở cộng đồng, đủ điều kiện tiếp nhận vào cơ sở trợ giúp xã hội nhưng có người nhận nuôi dưỡng, chăm sóc tại cộng đồng.

   Như vậy, theo quy định trên người cao tuổi từ đủ 80 tuổi trở lên mà không có lương hưu thì thuộc đối tượng được hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng. Do đó, mẹ của bạn năm nay 80 tuổi và không có lương hưu thì sẽ được hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng.

   2. Mức trợ cấp xã hội hàng tháng của người cao tuổi 80 tuổi không có lương hưu là bao nhiêu?

   Theo Điểm đ Khoản 1 Điều 6 Nghị định 20/2021/NĐ-CP quy định mức trợ cấp xã hội hàng tháng như sau:

   1. Đối tượng quy định tại Điều 5 Nghị định này được trợ cấp xã hội hàng tháng với mức bằng mức chuẩn trợ giúp xã hội quy định tại Điều 4 Nghị định này nhân với hệ số tương ứng quy định như sau:

   đ) Đối với đối tượng quy định tại khoản 5 Điều 5 Nghị định này:

   - Hệ số 1,5 đối với đối tượng quy định tại điểm a khoản 5 từ đủ 60 tuổi đến 80 tuổi;

   - Hệ số 2,0 đối với đối tượng quy định tại điểm a khoản 5 từ đủ 80 tuổi trở lên;

   - Hệ số 1,0 đối với đối tượng quy định tại các điểm b và c khoản 5;

   - Hệ số 3,0 đối với đối tượng quy định tại điểm d khoản 5.

   Căn cứ Khoản 2 Điều 4 Nghị định 20/2021/NĐ-CP quy định mức chuẩn trợ giúp xã hội như sau:

   2. Mức chuẩn trợ giúp xã hội áp dụng từ ngày 01 tháng 7 năm 2021 là 360.000 đồng/tháng.

   Do đó, theo quy định trên người cao tuổi từ đủ 80 tuổi trở lên có mức trợ cấp xã hội hàng tháng là hệ số 1,0 nhân với mức chuẩn trợ giúp xã hội. Theo đó, mức trợ cấp xã hội hàng tháng dành cho mẹ bạn là 360.000 x 1,0 = 360.000 đồng/tháng.

   3. Người cao tuổi có những quyền và nghĩa vụ nào?

   Tại Điều 3 Luật người cao tuổi năm 2009 quy định quyền và nghĩa vụ của người cao tuổi như sau:

   1. Người cao tuổi có các quyền sau đây:

   a) Được bảo đảm các nhu cầu cơ bản về ăn, mặc, ở, đi lại, chăm sóc sức khoẻ;

   b) Quyết định sống chung với con, cháu hoặc sống riêng theo ý muốn;

   c) Được ưu tiên khi sử dụng các dịch vụ theo quy định của Luật này và các quy định khác của pháp luật có liên quan;

   d) Được tạo điều kiện tham gia hoạt động văn hoá, giáo dục, thể dục, thể thao, giải trí, du lịch và nghỉ ngơi;

   đ) Được tạo điều kiện làm việc phù hợp với sức khoẻ, nghề nghiệp và các điều kiện khác để phát huy vai trò người cao tuổi;

   e) Được miễn các khoản đóng góp cho các hoạt động xã hội, trừ trường hợp tự nguyện đóng góp;

   g) Được ưu tiên nhận tiền, hiện vật cứu trợ, chăm sóc sức khỏe và chỗ ở nhằm khắc phục khó khăn ban đầu khi gặp khó khăn do hậu quả thiên tai hoặc rủi ro bất khả kháng khác;

   h) Được tham gia Hội người cao tuổi Việt Nam theo quy định của Điều lệ Hội;

   i) Các quyền khác theo quy định của pháp luật.

   2. Người cao tuổi có các nghĩa vụ sau đây:

   a) Nêu gương sáng về phẩm chất đạo đức, lối sống mẫu mực; giáo dục thế hệ trẻ giữ gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc; gương mẫu chấp hành và vận động gia đình, cộng đồng chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước;

   b) Truyền đạt kinh nghiệm quý cho thế hệ sau;

   c) Các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

   Trên đây là những quyền và nghĩa vụ của người cao tuổi mà luật quy định.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn