Mở máy phát điện gây ồn vào ban đêm bị xử phạt hành chính như thế nào?

Bấm vào đây để xem bản dịch tiếng Anh của bài viết này Click HERE to see the English translation of this article
Ngày hỏi: 07/12/2022

Mở máy phát điện gây ồn vào ban đêm bị xử phạt hành chính như thế nào? Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã có thẩm quyền xử phạt người có hành vi mở máy phát điện gây ồn vào ban đêm hay không? Mở máy phát điện gây ồn vượt quá quy chuẩn kỹ thuật bị xử phạt hành chính như thế nào?

Dạo này khu nhà em rất hay mất điện cả ngày lẫn đêm. Trong khu nhà em có nhà chú kia bật máy nổ. Họ không cần biết đêm hay ngày, mà cứ mất điện là họ bật máy nổ. Có đợt khu nhà em mất điện về đêm mấy ngày liền và họ bật máy nổ liên tục suốt mấy đêm, làm mọi người xung quanh không ngủ được. Hàng xóm xung quanh cũng đã góp ý, nhưng họ không chịu nghe. Bức quá không biết họ làm như vậy có bị xử phạt hành chính không ạ? Em rất mong nhận được sự hỗ trợ, cảm ơn!

  • 1. Mở máy phát điện gây ồn vào ban đêm bị xử phạt hành chính như thế nào?

   Căn cứ Điều 8 Nghị định 144/2021/NĐ-CP' onclick="vbclick('67DFF', '383512');" target='_blank'>Điều 8 Nghị định 144/2021/NĐ-CP quy định về xử phạt hành chính đối với vi phạm quy định về bảo đảm sự yên tĩnh chung như sau:

   1. Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với một trong những hành vi sau đây:

   a) Gây tiếng động lớn, làm ồn ào, huyên náo tại khu dân cư, nơi công cộng trong khoảng thời gian từ 22 giờ ngày hôm trước đến 06 giờ sáng ngày hôm sau;

   b) Không thực hiện các quy định về giữ yên tĩnh của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, nhà điều dưỡng, trường học hoặc ở những nơi khác có quy định phải giữ yên tĩnh chung;

   c) Bán hàng ăn uống, giải khát quá giờ quy định của Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

   2. Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng đối với hành vi dùng loa phóng thanh, chiêng, trống, còi, kèn hoặc các phương tiện khác để cổ động ở nơi công cộng mà không được phép của các cơ quan có thẩm quyền.

   3. Hình thức xử phạt bổ sung:

   Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính đối với hành vi vi phạm quy định tại khoản 2 Điều này.

   Theo Khoản 2 Điều 4 Nghị định 144/2021/NĐ-CP' onclick="vbclick('67DFF', '383512');" target='_blank'>Điều 4 Nghị định 144/2021/NĐ-CP quy định về mức phạt tiền như sau:

   2. Mức phạt tiền quy định tại Chương II Nghị định này là mức phạt được áp dụng đối với hành vi vi phạm hành chính của cá nhân. Đối với tổ chức có cùng hành vi vi phạm, mức phạt tiền gấp 02 lần mức phạt tiền đối với cá nhân.

   Như vậy, người có hành vi mở máy phát điện gây ồn vào thời gian từ 22 giờ ngày hôm trước đến 06 giờ sáng ngày hôm sau sẽ bị phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng.

   2. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã có thẩm quyền xử phạt người có hành vi mở máy phát điện gây ồn vào ban đêm hay không?

   Theo quy định Khoản 1 Điều 68 Nghị định 144/2021/NĐ-CP' onclick="vbclick('67DFF', '383512');" target='_blank'>Điều 68 Nghị định 144/2021/NĐ-CP quy định thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính của Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp như sau:

   1. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã có quyền:

   a) Phạt cảnh cáo;

   b) Phạt tiền đến 3.000.000 đồng đối với hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng, chống bạo lực gia đình; đến 4.000.000 đồng đối với hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; đến 5.000.000 đồng đối với hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng cháy, chữa cháy; cứu nạn, cứu hộ và lĩnh vực phòng, chống tệ nạn xã hội;

   c) Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính có giá trị không vượt quá 02 lần mức tiền phạt được quy định tại điểm b khoản này;

   d) Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại các điểm a và c khoản 1 Điều 28 Luật Xử lý vi phạm hành chính.

   Theo đó, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã có thẩm quyền xử phạt người có hành vi mở máy phát điện gây ồn vào ban đêm.

   3. Mở máy phát điện gây ồn vượt quá quy chuẩn kỹ thuật bị xử phạt hành chính như thế nào?

   Căn cứ Điều 22 Nghị định 45/2022/NĐ-CP' onclick="vbclick('765A4', '383512');" target='_blank'>Điều 22 Nghị định 45/2022/NĐ-CP quy định về xử phạt hành chính đối với vi phạm các quy định về tiếng ồn như sau:

   1. Phạt cảnh cáo đối với hành vi gây tiếng ồn vượt quy chuẩn kỹ thuật về tiếng ồn dưới 02 dBA.

   2. Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với hành vi gây tiếng ồn vượt quy chuẩn kỹ thuật về tiếng ồn từ 02 dBA đến dưới 05 dBA.

   3. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với hành vi gây tiếng ồn vượt quy chuẩn kỹ thuật về tiếng ồn từ 05 dBA đến dưới 10 dBA.

   4. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối với hành vi gây tiếng ồn vượt quy chuẩn kỹ thuật về tiếng ồn từ 10 dBA đến dưới 15 dBA.

   5. Phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 60.000.000 đồng đối với hành vi gây tiếng ồn vượt quy chuẩn kỹ thuật về tiếng ồn từ 15 dBA đến dưới 20 dBA.

   6. Phạt tiền từ 60.000.000 đồng đến 80.000.000 đồng đối với hành vi gây tiếng ồn vượt quy chuẩn kỹ thuật về tiếng ồn từ 20 dBA đến dưới 25 dBA.

   7. Phạt tiền từ 80.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng đối với hành vi gây tiếng ồn vượt quy chuẩn kỹ thuật về tiếng ồn từ 25 dBA đến dưới 30 dBA.

   8. Phạt tiền từ 100.000.000 đồng đến 120.000.000 đồng đối với hành vi gây tiếng ồn vượt quy chuẩn kỹ thuật về tiếng ồn từ 30 dBA đến dưới 35 dBA.

   9. Phạt tiền từ 120.000.000 đồng đến 140.000.000 đồng đối với hành vi gây tiếng ồn vượt quy chuẩn kỹ thuật về tiếng ồn từ 35 dBA đến dưới 40 dBA.

   10. Phạt tiền từ 140.000.000 đồng đến 160.000.000 đồng đối với hành vi gây tiếng ồn vượt quy chuẩn kỹ thuật về tiếng ồn từ 40 dBA trở lên.

   11. Hình thức xử phạt bổ sung:

   a) Đình chỉ hoạt động gây ô nhiễm tiếng ồn của cơ sở từ 03 tháng đến 06 tháng đối với trường hợp vi phạm quy định tại các khoản 4, 5, 6 và 7 Điều này;

   b) Đình chỉ hoạt động của cơ sở từ 06 tháng đến 12 tháng đối với trường hợp vi phạm quy định tại các khoản 8, 9 và 10 Điều này.

   12. Biện pháp khắc phục hậu quả:

   a) Buộc thực hiện biện pháp giảm thiểu tiếng ồn đạt quy chuẩn kỹ thuật trong thời hạn do người có thẩm quyền xử phạt ấn định trong quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với các vi phạm quy định tại Điều này gây ra;

   b) Buộc chi trả kinh phí trưng cầu giám định, kiểm định, đo đạc và phân tích mẫu môi trường trong trường hợp có vi phạm về tiếng ồn vượt quy chuẩn kỹ thuật môi trường hoặc gây ô nhiễm tiếng ồn theo định mức, đơn giá hiện hành đối với các vi phạm quy định tại Điều này.

   Tại Khoản 2 Điều 6 Nghị định 45/2022/NĐ-CP' onclick="vbclick('765A4', '383512');" target='_blank'>Điều 6 Nghị định 45/2022/NĐ-CP quy định về mức phạt tiền như sau:

   2. Mức phạt tiền đối với hành vi vi phạm hành chính quy định tại Chương II của Nghị định này là mức phạt tiền áp dụng đối với hành vi vi phạm hành chính do cá nhân thực hiện. Đối với tổ chức có cùng hành vi vi phạm, mức phạt tiền gấp 02 lần mức phạt tiền đối với cá nhân.

   Theo quy định trên, người mở máy phát điện gây ồn vượt quá quy chuẩn kỹ thuật sẽ bị phạt cảnh cáo hoặc hạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 160.000.000 đồng và áp dụng hình thức xử phạt bổ sung, biện pháp khắc phục hậu quả tuỳ theo tiếng ồn vượt quy chuẩn kỹ thuật về tiếng ồn là bao nhiêu.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn