Hành vi đẻ thuê thì bị xử phạt như thế nào?

Bấm vào đây để xem bản dịch tiếng Anh của bài viết này Click HERE to see the English translation of this article
Ngày hỏi: 14/09/2023

Cho tôi hỏi hành vi đẻ thuê thì bị xử phạt như thế nào? Câu hỏi từ chị Ngọc (Bình Dương)

  • Đẻ thuê có hợp pháp hay không?

   Căn cứ khoản 2 Điều 5 Luật Hôn nhân và gia đình 2014 quy định bảo vệ chế độ hôn nhân và gia đình:

   Bảo vệ chế độ hôn nhân và gia đình

   ...

   2. Cấm các hành vi sau đây:

   a) Kết hôn giả tạo, ly hôn giả tạo;

   b) Tảo hôn, cưỡng ép kết hôn, lừa dối kết hôn, cản trở kết hôn;

   c) Người đang có vợ, có chồng mà kết hôn hoặc chung sống như vợ chồng với người khác hoặc chưa có vợ, chưa có chồng mà kết hôn hoặc chung sống như vợ chồng với người đang có chồng, có vợ;

   d) Kết hôn hoặc chung sống như vợ chồng giữa những người cùng dòng máu về trực hệ; giữa những người có họ trong phạm vi ba đời; giữa cha, mẹ nuôi với con nuôi; giữa người đã từng là cha, mẹ nuôi với con nuôi, cha chồng với con dâu, mẹ vợ với con rể, cha dượng với con riêng của vợ, mẹ kế với con riêng của chồng;

   đ) Yêu sách của cải trong kết hôn;

   e) Cưỡng ép ly hôn, lừa dối ly hôn, cản trở ly hôn;

   g) Thực hiện sinh con bằng kỹ thuật hỗ trợ sinh sản vì mục đích thương mại, mang thai hộ vì mục đích thương mại, lựa chọn giới tính thai nhi, sinh sản vô tính;

   h) Bạo lực gia đình;

   i) Lợi dụng việc thực hiện quyền về hôn nhân và gia đình để mua bán người, bóc lột sức lao động, xâm phạm tình dục hoặc có hành vi khác nhằm mục đích trục lợi.

   ...

   Theo quy định trên, đẻ thuê có thể hiểu là hành vi mang thai hộ vì mục đích thương mại. Hành vi đẻ thuê là hành vi không hợp pháp và bị pháp pháp luật nghiêm cấm trong hôn nhân và gia đình.

   Hành vi đẻ thuê thì bị xử phạt như thế nào? (Hình từ Internet)

   Người mang thai hộ phải đáp ứng các điều kiện nào?

   Căn cứ khoản 22 Điều 3 Luật Hôn nhân và gia đình 2014 quy định mang thai hộ vì mục đích nhân đạo:

   Giải thích từ ngữ

   Trong Luật này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

   ...

   22. Mang thai hộ vì mục đích nhân đạo là việc một người phụ nữ tự nguyện, không vì mục đích thương mại giúp mang thai cho cặp vợ chồng mà người vợ không thể mang thai và sinh con ngay cả khi áp dụng kỹ thuật hỗ trợ sinh sản, bằng việc lấy noãn của người vợ và tinh trùng của người chồng để thụ tinh trong ống nghiệm, sau đó cấy vào tử cung của người phụ nữ tự nguyện mang thai để người này mang thai và sinh con.

   ...

   Ngoài ra, tại khoản 3 Điều 95 Luật Hôn nhân và gia đình 2014 quy định điều kiện mang thai hộ vì mục đích nhân đạo:

   Điều kiện mang thai hộ vì mục đích nhân đạo

   ...

   3. Người được nhờ mang thai hộ phải có đủ các điều kiện sau đây:

   a) Là người thân thích cùng hàng của bên vợ hoặc bên chồng nhờ mang thai hộ;

   b) Đã từng sinh con và chỉ được mang thai hộ một lần;

   c) Ở độ tuổi phù hợp và có xác nhận của tổ chức y tế có thẩm quyền về khả năng mang thai hộ;

   d) Trường hợp người phụ nữ mang thai hộ có chồng thì phải có sự đồng ý bằng văn bản của người chồng;

   đ) Đã được tư vấn về y tế, pháp lý, tâm lý.

   ...

   Theo quy định trên, hiện nay pháp luật Việt Nam thừa nhận việc mang thai hộ vì mục đích nhân đạo. Người mang thai hộ vì mục đích nhân đạo phải có đủ các điều kiện sau:

   - Là người thân thích cùng hàng của bên vợ hoặc bên chồng nhờ mang thai hộ;

   - Đã từng sinh con và chỉ được mang thai hộ một lần;

   - Ở độ tuổi phù hợp và có xác nhận của tổ chức y tế có thẩm quyền về khả năng mang thai hộ;

   - Trường hợp người phụ nữ mang thai hộ có chồng thì phải có sự đồng ý bằng văn bản của người chồng;

   - Đã được tư vấn về y tế, pháp lý, tâm lý.

   Hành vi tổ chức mang thai hộ vì mục đích thương mại bị truy cứu trách nhiệm hình sự như thế nào?

   Căn cứ Điều 187 Bộ luật Hình sự 2015 quy định tội tổ chức mang thai hộ vì mục đích thương mại:

   Tội tổ chức mang thai hộ vì mục đích thương mại

   1. Người nào tổ chức mang thai hộ vì mục đích thương mại, thì bị phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 200.000.000 đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 02 năm hoặc phạt tù từ 03 tháng đến 02 năm.

   2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 01 năm đến 05 năm:

   a) Đối với 02 người trở lên;

   b) Phạm tội 02 lần trở lên;

   c) Lợi dụng danh nghĩa của cơ quan, tổ chức;

   d) Tái phạm nguy hiểm.

   3. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm.

   Như vậy, hành vi tổ chức mang thai hộ vì mục đích thương mại sẽ bị:

   - Phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 200.000.000 đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 02 năm hoặc phạt tù từ 03 tháng đến 02 năm đối với người tổ chức đẻ thuê.

   - Phạt tù từ 01 năm đến 05 năm đối với hành vi đẻ thuê trong các trường hợp sau:

   + Đối với 02 người trở lên;

   + Phạm tội 02 lần trở lên;

   + Lợi dụng danh nghĩa của cơ quan, tổ chức;

   + Tái phạm nguy hiểm.

   Ngoài ra, người thực hiện hành vi đẻ thuê có thể bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn