Phạm tội ở lứa tuổi vị thành niên thì luật quy định mức xử phạt như thế nào?

Chưa có bản dịch tiếng Anh của bài viết này, nhấn vào đây để quay về trang chủ tiếng Anh There is no English translation of this article. Click HERE to turn back English Homepage
Ngày hỏi: 13/09/2016

Cháu trai tôi năm nay 16 tuổi. Do giao lưu với bạn bè xấu đã dính dáng tới một vụ trộm cắp tài sảni. Nay vụ việc đang được điều tra chờ ngày xét xử. Xin hỏi trường hợp cháu tôi là người chưa thành niên phạm tội thì luật pháp quy định xử phạt như thế nào?

  • Quyết định hình phạt đối với người chưa thành niên phạm tội là một trường hợp quyết định đặc biệt.Tính chất đặc biệt của trường hợp này là ở chỗ, hình phạt áp dụng đối với người chưa thành niên phạm tội được giảm nhẹ hơn so với người đã thành niên phạm tội, mức giảm nhẹ phụ thuộc mức tuổi của người phạm tội.
   Theo quy định tại Điều 69 Bộ luật Hình sự năm 1999 quy định:
   Toà án không xử phạt chung thân hoặc tử hình đối với người chưa thành niên phạm tội; Không áp dụng các hình phạt bổ sung đối với người chưa thành niên phạm tội; Không áp dụng hình phạt tiền đối với người chưa thành niên phạm tội ở độ tuổi từ 14 đến dưới 16 tuổi. Khi xử phạt tù có thời hạn, Toà án cho người chưa thành niên phạm tội được hưởng mức án nhẹ hơn mức áp dụng đối với người đã thành niên phạm tội tương ứng. Án đã tuyên với người chưa thành niên phạm tội khi chưa đủ 16 tuổi thì không tính để xác định tái phạm hoặc tái phạm nguy hiểm.
   Từ những quy định của điều luật có thể hiểu như sau:
   + Đối với hình phạt tiền: Được áp dụng là hình phạt chính đối với người chưa thành niên từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi nếu người phạm tội có thu nhập hoặc có tài sản riêng. Như vậy quy định này nhằm hạn chế việc áp dụng hình phạt tù đối với người chưa thành niên phạm tội. Mức phạt tiền đối với người chưa thành niên phạm tội không vượt quá 1/2 mức tiền phạt mà điều luật quy định.
   + Đối với hình phạt cải tạo không giam giữ: Luật quy định giới hạn hình phạt áp dụng cho người chưa thành niên phạm tội không quá 1/2 thời hạn mà điều luật quy định và người bị kết án không bị khấu trừ thu nhập.
   Đối với hình phạt tù: Bộ luật phân hoá người chưa thành niên làm hai đối tượng là người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi và người từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi thì đường lối xử lý khác nhau. Người từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi xử lý nhẹ hơn đối với người từ đủ 16 tuổi đến đủ 18 tuổi. Trong từng trường hợp cụ thể mà luật áp dụng mức hình phạt khác nhau phù hợp với độ tuổi của người chưa thành niên phạm tội cũng như yêu cầu đấu tranh phòng chống tội phạm.
   Như vậy, pháp luật quy định rất rõ ràng, cụ thể đối với xử lý người chưa thành niên phạm tội; nên cháu của bạn sẽ được áp dụng theo nguyên tắc này khi Toà án đưa ra xét xử.

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn