Người trên 90 tuổi phạm tội có phải chấp hành án tù không?

Bấm vào đây để xem bản dịch tiếng Anh của bài viết này Click HERE to see the English translation of this article
Ngày hỏi: 20/12/2022

Người trên 90 tuổi phạm tội có phải chấp hành án tù không? Người trên 90 tuổi phạm tội có áp dụng hình phạt tử hình không? Người trên 90 tuổi phạm tội có được xem là một tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự không?

Chào ban biên tập, tôi đọc báo biết được thông tin cơ quan chức năng thực hiện thi hành án phạt tù đối với người phạm tội trên 90 tuổi sau thời hạn được tạm hoãn thi hành án phạt tù. Tôi có thắc mắc là đối với người trên 90 tuổi phạm tội có phải chấp hành án tù không?

Nhờ ban biên tập giải đáp thắc mắc giúp tôi, tôi cảm ơn.

  • Người trên 90 tuổi phạm tội có phải chấp hành án tù không?

   Tại Điều 12 Bộ luật hình sự 2015 được sửa đổi bởi Khoản 3 Điều 1 Luật sửa đổi Bộ luật Hình sự 2017 quy định về tuổi chịu trách nhiệm hình sự như sau:

   1. Người từ đủ 16 tuổi trở lên phải chịu trách nhiệm hình sự về mọi tội phạm, trừ những tội phạm mà Bộ luật này có quy định khác.

   2. Người từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi phải chịu trách nhiệm hình sự về tội phạm rất nghiêm trọng, tội phạm đặc biệt nghiêm trọng quy định tại một trong các điều 123, 134, 141, 142, 143, 144, 150, 151, 168, 169, 170, 171, 173, 178, 248, 249, 250, 251, 252, 265, 266, 286, 287, 289, 290, 299, 303 và 304 của Bộ luật này.

   Ngoài ra tại Điều 38 Bộ luật hình sự 2015 quy định về tù có thời hạn như sau:

   1. Tù có thời hạn là buộc người bị kết án phải chấp hành hình phạt tại cơ sở giam giữ trong một thời hạn nhất định.

   Tù có thời hạn đối với người phạm một tội có mức tối thiểu là 03 tháng và mức tối đa là 20 năm.

   Thời gian tạm giữ, tạm giam được trừ vào thời hạn chấp hành hình phạt tù, cứ 01 ngày tạm giữ, tạm giam bằng 01 ngày tù.

   2. Không áp dụng hình phạt tù có thời hạn đối với người lần đầu phạm tội ít nghiêm trọng do vô ý và có nơi cư trú rõ ràng.

   Như vậy, pháp luật chỉ quy định độ tuổi phải chịu trách nhiệm hình sự mà không quy định về giới hạn tuổi phải chấp hành án phạt tù. Do đó, người trên 90 tuổi phạm tội vẫn phải thi hành án phạt tù theo quy định pháp luật.

   Tuy nhiên, trường hợp người trên 90 tuổi lần đầu phạm tội ít nghiêm trọng do vô ý và có nơi cư trú rõ ràng thì không áp dụng hình phạt tù có thời hạn.

   (hình từ internet)

   Người trên 90 tuổi phạm tội có áp dụng hình phạt tử hình không?

   Tại Điều 40 Bộ luật hình sự 2015 quy định về tử hình như sau:

   1. Tử hình là hình phạt đặc biệt chỉ áp dụng đối với người phạm tội đặc biệt nghiêm trọng thuộc một trong nhóm các tội xâm phạm an ninh quốc gia, xâm phạm tính mạng con người, các tội phạm về ma túy, tham nhũng và một số tội phạm đặc biệt nghiêm trọng khác do Bộ luật này quy định.

   2. Không áp dụng hình phạt tử hình đối với người dưới 18 tuổi khi phạm tội, phụ nữ có thai, phụ nữ đang nuôi con dưới 36 tháng tuổi hoặc người đủ 75 tuổi trở lên khi phạm tội hoặc khi xét xử.

   3. Không thi hành án tử hình đối với người bị kết án nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây:

   a) Phụ nữ có thai hoặc phụ nữ đang nuôi con dưới 36 tháng tuổi;

   b) Người đủ 75 tuổi trở lên;

   c) Người bị kết án tử hình về tội tham ô tài sản, tội nhận hối lộ mà sau khi bị kết án đã chủ động nộp lại ít nhất ba phần tư tài sản tham ô, nhận hối lộ và hợp tác tích cực với cơ quan chức năng trong việc phát hiện, điều tra, xử lý tội phạm hoặc lập công lớn.

   4. Trong trường hợp quy định tại khoản 3 Điều này hoặc trường hợp người bị kết án tử hình được ân giảm, thì hình phạt tử hình được chuyển thành tù chung thân.

   Theo đó, đối với người phạm tội trên 90 tuổi thì sẽ không áp dụng hình phạt tử hình theo quy định của pháp luật.

   Người trên 90 tuổi phạm tội có được xem là một tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự không?

   Tại Khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự 2015 được sửa đổi bởi Điểm a và b Khoản 6 Điều 1 Luật sửa đổi Bộ luật Hình sự 2017 quy định về các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự như sau:

   1. Các tình tiết sau đây là tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự:

   a) Người phạm tội đã ngăn chặn hoặc làm giảm bớt tác hại của tội phạm;

   b) Người phạm tội tự nguyện sửa chữa, bồi thường thiệt hại hoặc khắc phục hậu quả;

   c) Phạm tội trong trường hợp vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng;

   d) Phạm tội trong trường hợp vượt quá yêu cầu của tình thế cấp thiết;

   đ) Phạm tội trong trường hợp vượt quá mức cần thiết khi bắt giữ người phạm tội;

   e) Phạm tội trong trường hợp bị kích động về tinh thần do hành vi trái pháp luật của nạn nhân gây ra;

   g) Phạm tội vì hoàn cảnh đặc biệt khó khăn mà không phải do mình tự gây ra;

   h) Phạm tội nhưng chưa gây thiệt hại hoặc gây thiệt hại không lớn;

   i) Phạm tội lần đầu và thuộc trường hợp ít nghiêm trọng;

   k) Phạm tội vì bị người khác đe dọa hoặc cưỡng bức;

   l) Phạm tội trong trường hợp bị hạn chế khả năng nhận thức mà không phải do lỗi của mình gây ra;

   m) Phạm tội do lạc hậu;

   n) Người phạm tội là phụ nữ có thai;

   o) Người phạm tội là người đủ 70 tuổi trở lên;

   p) Người phạm tội là người khuyết tật nặng hoặc khuyết tật đặc biệt nặng;

   q) Người phạm tội là người có bệnh bị hạn chế khả năng nhận thức hoặc khả năng điều khiển hành vi của mình;

   r) Người phạm tội tự thú;

   s) Người phạm tội thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải;

   t) Người phạm tội tích cực hợp tác với cơ quan có trách nhiệm trong việc phát hiện tội phạm hoặc trong quá trình giải quyết vụ án;

   u) Người phạm tội đã lập công chuộc tội;

   v) Người phạm tội là người có thành tích xuất sắc trong sản xuất, chiến đấu, học tập hoặc công tác;

   x) Người phạm tội là người có công với cách mạng hoặc là cha, mẹ, vợ, chồng, con của liệt sĩ.

   Theo như quy định nêu trên thì trường hợp người phạm tội trên 90 tuổi thì được xem là một tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn