Người phạm tội là người cao tuổi có được giảm nhẹ hình phạt?

Chưa có bản dịch tiếng Anh của bài viết này, nhấn vào đây để quay về trang chủ tiếng Anh There is no English translation of this article. Click HERE to turn back English Homepage
Ngày hỏi: 22/07/2022

Người phạm tội là người cao tuổi có được giảm nhẹ hình phạt? Phạm tội với người cao tuổi có bị tăng nặng trách nhiệm hình sự không?

Chào anh/chị, em đang tìm hiểu các quy định của bộ luật hình sự về giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, xin hỏi trường hợp người cao tuổi phạm tội thì có được giảm nhẹ hình phạt không? Phạm tội với người cao tuổi có bị tăng nặng trách nhiệm hình sự không?

Nhờ anh/chị tư vấn. Em cảm ơn.

  • Người phạm tội là người cao tuổi có được giảm nhẹ hình phạt?

   Căn cứ Khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự 2015 có quy định về các tình tiết sau đây là tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự như sau:

   a) Người phạm tội đã ngăn chặn hoặc làm giảm bớt tác hại của tội phạm;

   b) Người phạm tội tự nguyện sửa chữa, bồi thường thiệt hại hoặc khắc phục hậu quả;

   c) Phạm tội trong trường hợp vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng;

   d) Phạm tội trong trường hợp vượt quá yêu cầu của tình thế cấp thiết;

   đ) Phạm tội trong trường hợp vượt quá mức cần thiết khi bắt giữ người phạm tội;

   e) Phạm tội trong trường hợp bị kích động về tinh thần do hành vi trái pháp luật của nạn nhân gây ra;

   g) Phạm tội vì hoàn cảnh đặc biệt khó khăn mà không phải do mình tự gây ra;

   h) Phạm tội nhưng chưa gây thiệt hại hoặc gây thiệt hại không lớn;

   i) Phạm tội lần đầu và thuộc trường hợp ít nghiêm trọng;

   k) Phạm tội vì bị người khác đe dọa hoặc cưỡng bức;

   l) Phạm tội trong trường hợp bị hạn chế khả năng nhận thức mà không phải do lỗi của mình gây ra;

   m) Phạm tội do lạc hậu;

   n) Người phạm tội là phụ nữ có thai;

   o) Người phạm tội là người đủ 70 tuổi trở lên;

   p) Người phạm tội là người khuyết tật nặng hoặc khuyết tật đặc biệt nặng;

   q) Người phạm tội là người có bệnh bị hạn chế khả năng nhận thức hoặc khả năng điều khiển hành vi của mình;

   r) Người phạm tội tự thú;

   ...

   Như vậy, theo quy định như trên, người phạm tội là người đủ 70 tuổi trở lên là một trong những tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự. Cho nên nếu người cao tuổi từ đủ 70 tuổi trở lên phạm tội thì sẽ được giảm nhẹ trách nhiệm hình sự.

   Phạm tội với người cao tuổi có bị tăng nặng trách nhiệm hình sự không?

   Căn cứ Điều 52 Bộ luật hình sự 2015 được sửa đổi bởi Điểm b Khoản 2 Điều 2 Luật sửa đổi Bộ luật Hình sự 2017 có quy định như sau:

   1. Chỉ các tình tiết sau đây mới là tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự:

   a) Phạm tội có tổ chức;

   b) Phạm tội có tính chất chuyên nghiệp;

   c) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn để phạm tội;

   d) Phạm tội có tính chất côn đồ;

   đ) Phạm tội vì động cơ đê hèn;

   e) Cố tình thực hiện tội phạm đến cùng;

   g) Phạm tội 02 lần trở lên;

   h) Tái phạm hoặc tái phạm nguy hiểm;

   i) Phạm tội đối với người dưới 16 tuổi, phụ nữ có thai hoặc người đủ 70 tuổi trở lên;

   k) Phạm tội đối với người ở trong tình trạng không thể tự vệ được, người khuyết tật nặng hoặc khuyết tật đặc biệt nặng, người bị hạn chế khả năng nhận thức hoặc người lệ thuộc mình về mặt vật chất, tinh thần, công tác hoặc các mặt khác;

   l) Lợi dụng hoàn cảnh chiến tranh, tình trạng khẩn cấp, thiên tai, dịch bệnh hoặc những khó khăn đặc biệt khác của xã hội để phạm tội;

   m) Dùng thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt hoặc tàn ác để phạm tội;

   n) Dùng thủ đoạn hoặc phương tiện có khả năng gây nguy hại cho nhiều người để phạm tội;

   o) Xúi giục người dưới 18 tuổi phạm tội;

   p) Có hành động xảo quyệt hoặc hung hãn nhằm trốn tránh hoặc che giấu tội phạm.

   2. Các tình tiết đã được Bộ luật này quy định là dấu hiệu định tội hoặc định khung hình phạt thì không được coi là tình tiết tăng nặng.

   Theo đó, phạm tội với người trên 70 tuổi là một tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự, cho nên nếu người nào phạm tội với người từ đủ 70 tuổi trở lên sẽ bị tăng nặng trách nhiệm hình sự.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn