Người dưới 18 tuổi phạm tội.

Chưa có bản dịch tiếng Anh của bài viết này, nhấn vào đây để quay về trang chủ tiếng Anh There is no English translation of this article. Click HERE to turn back English Homepage
Ngày hỏi: 09/09/2016

Tôi có cháu là học sinh lớp 11. Do mâu thuẫn giữa hai nhóm bạn nên đánh nhau, một bạn bị thương tích. Hiện nay gia đình chúng tôi đã thăm nom, xin lỗi bạn bị thương và gia đình bạn ấy, đồng thời bồi thường cho gia đình tiền thuốc men. Tuy nhiên gia đình bên kia vẫn làm căng thẳng. Mong luật gia cho biết những quy định của luật về xử lý đối với người chưa thành niên phạm tội (có thể hòa giải xin miễn trách nhiệm hình sự và được giáo dục tại nơi cư trú hay không?)....

    • Quy định quy định của Bộ luật Hình sự năm 2015, có hiệu lực thi hành từ 1/7/2016 quy định chung về xử lý hình sự đối với người dưới 18 tuổi phạm tội, trong đó quy định các biện pháp giám sát, giáo dục áp dụng trong trường hợp được miễn trách nhiệm hình sự như sau: Hòa giải tại cộng đồng 1. Hòa giải tại cộng đồng được áp dụng đối với người dưới 18 tuổi phạm tội trong những trường hợp sau đây: a) Người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi phạm tội ít nghiêm trọng hoặc phạm tội nghiêm trọng; b) Người từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi phạm tội rất nghiêm trọng quy định tại điểm b khoản 2 Điều 91 của Bộ luật này. 2. Cơ quan điều tra, Viện kiểm sát hoặc Tòa án phối hợp với Ủy ban nhân dân cấp xã tổ chức việc hòa giải tại cộng đồng khi người bị hại hoặc người đại diện hợp pháp của người bị hại đã tự nguyện hòa giải và đề nghị miễn trách nhiệm hình sự. 3. Người được áp dụng biện pháp hòa giải tại cộng đồng phải thực hiện các nghĩa vụ sau đây: a) Xin lỗi người bị hại và bồi thường thiệt hại; b) Nghĩa vụ quy định tại khoản 3 Điều 93 của Bộ luật này. Giáo dục tại xã, phường thị trấn 1. Cơ quan điều tra, Viện kiểm sát hoặc Tòa án có thể áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn từ 1 năm đến 2 năm đối với người dưới 18 tuổi phạm tội trong những trường hợp sau đây: a) Người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi phạm tội ít nghiêm trọng hoặc phạm tội nghiêm trọng quy định tại điểm a khoản 2 Điều 91 của Bộ luật này; b) Người từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi phạm tội rất nghiêm trọng quy định tại điểm b khoản 2 Điều 91 của Bộ luật này. 2. Người được Cơ quan điều tra, Viện kiểm sát hoặc Tòa án giao cho Ủy ban nhân dân cấp xã tổ chức giám sát, giáo dục phải thực hiện các nghĩa vụ sau đây: a) Chấp hành đầy đủ nghĩa vụ về học tập, lao động; b) Chịu sự giám sát, giáo dục của gia đình, xã, phường, thị trấn; c) Không đi khỏi nơi cư trú khi không được phép; d) Các nghĩa vụ theo quy định tại khoản 3 Điều 93 của Bộ luật này. 3. Nếu người được giáo dục tại xã, phường, thị trấn đã chấp hành một phần hai thời hạn, có nhiều tiến bộ thì theo đề nghị của Ủy ban nhân dân cấp xã được giao trách nhiệm quản lý, giáo dục, cơ quan đã áp dụng biện pháp này có thể quyết định chấm dứt thời hạn giáo dục tại xã, phường, thị trấn. Đây là những điểm được bổ sung trong Bộ luật Hình sự năm 2015 áp dụng đối với người dưới 18 tuổi phạm tội ít nghiêm trong hoặc phạm tội nghiêm trọng nhằm giáo dục, thuyết phục ngay tại cộng đồng mà họ đang sinh sống để họ nhận thức được những sai lầm của mình sửa chữa. Điều luật cũng quy định rõ trách nhiệm của gia đình, chính quyền cơ sở trong giáo dục người chưa đủ 18 tuổi phạm tội được miễn trách nhiệm hình sự.

    Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

    Căn cứ pháp lý của tình huống
    Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn