Trách nhiệm của các đơn vị khác có liên quan thuộc Ngân hàng Nhà nước trong hoạt động giám sát ngân hàng?

Chưa có bản dịch tiếng Anh của bài viết này, nhấn vào đây để quay về trang chủ tiếng Anh There is no English translation of this article. Click HERE to turn back English Homepage
Ngày hỏi: 27/07/2022

Trách nhiệm của các đơn vị khác có liên quan thuộc Ngân hàng Nhà nước trong hoạt động giám sát ngân hàng? Trách nhiệm của đối tượng giám sát ngân hàng trong hoạt động giám sát ngân hàng được quy định như thế nào?

Mong anh chị tư vấn theo quy định mới nhất. Tôi cảm ơn. 

  • Trách nhiệm của các đơn vị khác có liên quan thuộc Ngân hàng Nhà nước trong hoạt động giám sát ngân hàng?

   Căn cứ Điều 28 Thông tư 08/2022/TT-NHNN (Có hiệu lực từ 01/09/2022) quy định trách nhiệm của các đơn vị khác có liên quan thuộc Ngân hàng Nhà nước trong hoạt động giám sát ngân hàng, theo đó:

   1. Cung cấp thông tin, tài liệu, dữ liệu theo yêu cầu của Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh theo quy định tại Thông tư này và theo quy định của pháp luật.

   2. Phối hợp với Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh trong hoạt động giám sát an toàn ngân hàng.

   3. Phối hợp với Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh trong việc rà soát các quy định nội bộ của đối tượng giám sát ban hành theo văn bản quy phạm pháp luật do đơn vị đó đầu mối xây dựng, trình cấp có thẩm quyền ban hành.

   Trách nhiệm của đối tượng giám sát ngân hàng trong hoạt động giám sát ngân hàng được quy định như thế nào?

   Tại Điều 29 Thông tư 08/2022/TT-NHNN (Có hiệu lực từ 01/09/2022) quy định trách nhiệm của đối tượng giám sát ngân hàng trong hoạt động giám sát ngân hàng được quy định như sau:

   1. Thực hiện cung cấp tài liệu, thông tin, dữ liệu quy định tại Điều 7, Điều 14 Thông tư này và chịu hoàn toàn trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của các tài liệu, thông tin, dữ liệu cung cấp.

   2. Thực hiện nội dung, yêu cầu của đơn vị thực hiện giám sát ngân hàng khi nhận được văn bản yêu cầu giải trình hoặc yêu cầu của tổ công tác khi làm việc trực tiếp theo quy định tại Chương IV Thông tư này.

   3. Chấp hành đầy đủ các biện pháp xử lý trong hoạt động giám sát ngân hàng theo quy định tại Chương V Thông tư này.

   4. Trách nhiệm khác theo quy định của pháp luật.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn