Thanh toán trong hoạt động mua bán hàng hóa, dịch vụ qua biên giới Việt Nam và Trung Quốc có thể dùng đồng nhân dân tệ không?

Bấm vào đây để xem bản dịch tiếng Anh của bài viết này Click HERE to see the English translation of this article
Ngày hỏi: 21/10/2022

Thanh toán trong hoạt động mua bán hàng hóa, dịch vụ qua biên giới Việt Nam và Trung Quốc có thể dùng đồng nhân dân tệ không? Ngân hàng có được sử dụng ngoại tệ làm đồng tiền thanh toán trong giao dịch mua, bán nợ không? Sử dụng tài khoản thanh toán bằng VND tại chi nhánh ngân hàng biên giới của thương nhân Trung Quốc như thế nào? 

Bên tôi sắp đến sẽ thực hiện các hợp đồng về hoạt động mua bán, trao đổi hàng hóa, dịch vụ qua biên giới Việt Nam và Trung Quốc thì đồng tiền thanh toán được sử dụng có thể là đồng nhân dân tệ hay không? 

Mong anh chị Luật sư tư vấn. Tôi cảm ơn.

  • 1. Thanh toán trong hoạt động mua bán hàng hóa, dịch vụ qua biên giới Việt Nam và Trung Quốc có thể dùng đồng nhân dân tệ không?

   Tại Điều 3 Thông tư 19/2018/TT-NHNN quy định đồng tiền thanh toán trong hoạt động mua bán hàng hóa, dịch vụ qua biên giới Việt Nam và Trung Quốc, như sau:

   Đồng tiền thanh toán trong hoạt động mua bán, trao đổi hàng hóa, dịch vụ qua biên giới Việt Nam - Trung Quốc của thương nhân là ngoại tệ tự do chuyển đổi, VND hoặc CNY.

   Theo đó, đồng tiền thanh toán trong hoạt động mua bán, trao đổi hàng hóa, dịch vụ qua biên giới Việt Nam - Trung Quốc của thương nhân là ngoại tệ tự do chuyển đổi, VND hoặc CNY (hay còn gọi là đồng nhân dân tệ).

   2. Ngân hàng có được sử dụng ngoại tệ làm đồng tiền thanh toán trong giao dịch mua, bán nợ không?

   Căn cứ Điều 8 Thông tư 09/2015/TT-NHNN quy định đồng tiền giao dịch trong hoạt động mua bán nợ của ngân hàng, theo đó:

   1. Đồng tiền sử dụng trong mua, bán nợ là đồng Việt Nam. Việc sử dụng ngoại tệ làm đồng tiền thanh toán trong giao dịch mua, bán nợ chỉ được thực hiện trong trường hợp tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài bán khoản nợ bằng ngoại tệ cho bên mua nợ là người không cư trú.

   2. Đồng tiền thu hồi nợ là đồng tiền của khoản nợ hoặc đồng tiền khác theo thỏa thuận giữa bên mua nợ và bên nợ phù hợp với quy định của pháp luật về hạn chế sử dụng ngoại hối trên lãnh thổ Việt Nam.

   Như vậy, đồng tiền sử dụng trong mua, bán nợ là đồng Việt Nam. Việc sử dụng ngoại tệ là đồng tiền thanh toán trong giao dịch mua, bán nợ chỉ được thực hiện trong trường hợp tổ chức tín dụng bán khoản nợ bằng ngoại tệ cho bên mua nợ với người không cư trú.

   3. Sử dụng tài khoản thanh toán bằng VND tại chi nhánh ngân hàng biên giới của thương nhân Trung Quốc như thế nào?

   Theo Điều 7 Thông tư 19/2018/TT-NHNN quy định việc sử dụng tài khoản thanh toán bằng VND tại chi nhánh ngân hàng biên giới của thương nhân Trung Quốc, cụ thể như sau:

   Thương nhân Trung Quốc có hoạt động mua bán, trao đổi hàng hóa, dịch vụ qua biên giới Việt Nam - Trung Quốc được sử dụng tài khoản thanh toán bằng VND tại chi nhánh ngân hàng biên giới để thực hiện các giao dịch thu, chi sau:

   1. Thu:

   a) Thu VND chuyển khoản từ việc bán hàng hóa, dịch vụ qua biên giới Việt Nam - Trung Quốc;

   b) Thu VND chuyển khoản từ phần chênh lệch trong giao dịch bù trừ hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu với hàng hóa, dịch vụ nhập khẩu;

   c) Thu từ việc mua VND chuyển khoản tại chi nhánh ngân hàng biên giới;

   d) Thu VND chuyển khoản từ tài khoản thanh toán bằng VND của thương nhân đó mở tại ngân hàng được phép khác.

   2. Chi:

   a) Chi VND chuyển khoản để thanh toán tiền mua hàng hóa, dịch vụ qua biên giới Việt Nam - Trung Quốc;

   b) Chi VND chuyển khoản để thanh toán phần chênh lệch trong giao dịch bù trừ hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu với hàng hóa, dịch vụ nhập khẩu;

   c) Chi VND chuyển khoản để thanh toán cho các mục đích hợp pháp khác theo quy định của pháp luật Việt Nam;

   d) Chi rút VND tiền mặt để chi tiêu tại Việt Nam;

   đ) Chi VND chuyển khoản sang tài khoản thanh toán bằng VND của thương nhân đó mở tại chi nhánh ngân hàng biên giới khác;

   e) Chi VND chuyển khoản để mua CNY hoặc ngoại tệ khác tại chi nhánh ngân hàng biên giới để chuyển về nước.

   Với quy định này thì việc sử dụng tài khoản thanh toán bằng VND tại chi nhánh ngân hàng biên giới của thương nhân Trung Quốc được tiến hành theo quy định nêu trên.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn