Sửa đổi yêu cầu về nhân sự tại phòng giao dịch bưu điện trực thuộc Ngân hàng thương mại cổ phần Bưu điện Liên Việt từ ngày 15/10/2023?

Bấm vào đây để xem bản dịch tiếng Anh của bài viết này Click HERE to see the English translation of this article
Ngày hỏi: 07/09/2023

Xin hỏi: Từ ngày 15/10/2023, yêu cầu về nhân sự tại phòng giao dịch bưu điện trực thuộc Ngân hàng thương mại cổ phần Bưu điện Liên Việt được sửa đổi như thế nào?- Câu hỏi của anh Nguyên (Hà Nội).

  • Sửa đổi yêu cầu về nhân sự tại phòng giao dịch bưu điện trực thuộc Ngân hàng thương mại cổ phần Bưu điện Liên Việt từ ngày 15/10/2023?

   Ngày 31/8/2023 Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã ban hành Thông tư 11/2023/TT-NHNN về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 43/2015/TT-NHNN quy định về tổ chức và hoạt động của phòng giao dịch bưu điện trực thuộc Ngân hàng thương mại cổ phần Bưu điện Liên Việt.

   Tại Điều 8 Thông tư 43/2015/TT-NHNN được sửa đổi, bãi bỏ một số nội dung bởi điểm a, b Khoản 4 Điều 1 và khoản 3 Điều 2 Thông tư 11/2023/TT-NHNN và bị thay thế một số nội dung bởi điểm a Khoản 5 Điều 1 Thông tư 27/2022/TT-NHNN quy định về yêu cầu hoạt động phòng giao dịch bưu điện như sau:

   Yêu cầu hoạt động phòng giao dịch bưu điện

   1. Nhân sự tại phòng giao dịch bưu điện phải đảm bảo các yêu cầu sau:

   a) Có tối thiểu 03 người, trong đó có 01 người là kiểm soát viên hoặc chức danh tương đương làm nhiệm vụ kiểm soát, phê duyệt các giao dịch hàng ngày và là nhân sự của Ngân hàng Thương mại cổ phần Bưu điện Liên Việt. Chậm nhất ngày 01/3/2024 mà không đáp ứng điều kiện này, phòng giao dịch bưu điện không được thực hiện hoạt động nhận tiền gửi tiết kiệm. Việc xử lý các khoản tiền gửi tiết kiệm đã nhận trước đó được thực hiện theo quy định tại khoản 4 Điều 7 Thông tư này;

   b) Đã tham gia khóa học đào tạo nghiệp vụ liên quan do Ngân hàng thương mại cổ phần Bưu điện Liên Việt tổ chức (trừ trường hợp cán bộ tốt nghiệp từ trung cấp trở lên trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng);

   c) Đối với nhân sự giữ chức danh kiểm soát viên (hoặc chức danh tương đương), phải tốt nghiệp từ trung cấp trở lên trong lĩnh vực kinh tế, tài chính, ngân hàng.

   ...

   Như vậy, từ ngày 15/10/2023 người là kiểm soát viên hoặc chức danh tương đương làm nhiệm vụ kiểm soát, phê duyệt các giao dịch hàng ngày sẽ đồng thời là nhân sự của Ngân hàng Thương mại cổ phần Bưu điện Liên Việt. Thay vì trước đó không yêu cầu người này là nhân sự của Ngân hàng Thương mại cổ phần Bưu điện Liên Việt.

   Bên cạnh đó, nếu không đáp ứng được yêu cầu mới về nhân sự này trước ngày 01/03/2024 thì phòng giao dịch bưu điện không đáp ứng được yêu cầu về nhân sự sẽ không được thực hiện hoạt động nhận tiền gửi tiết kiệm.

   Sửa đổi yêu cầu về nhân sự tại phòng giao dịch bưu điện trực thuộc Ngân hàng thương mại cổ phần Bưu điện Liên Việt từ ngày 15/10/2023? (Hình từ Internet)

   Từ ngày 15/10/2023, Hội đồng quản trị Ngân hàng thương mại cổ phần Bưu điện Liên Việt không còn thẩm quyền thành lập phòng giao dịch bưu điện?

   Tại Điều 5 Thông tư 43/2015/TT-NHNN quy định về thẩm quyền của Hội đồng quản trị Ngân hàng thương mại cổ phần Bưu điện Liên Việt như sau:

   Thẩm quyền của Hội đồng quản trị Ngân hàng thương mại cổ phần Bưu điện Liên Việt

   Theo các quy định tại Thông tư này và phù hợp với định hướng phát triển của ngân hàng, Hội đồng quản trị Ngân hàng thương mại cổ phần Bưu điện Liên Việt có thẩm quyền quyết định:

   1. Việc thành lập phòng giao dịch bưu điện.

   2. Việc thay đổi tên, địa Điểm phòng giao dịch bưu điện.

   3. Việc thay đổi chi nhánh quản lý phòng giao dịch bưu điện trên địa bàn.

   Tại khoản 4 Điều 2 Thông tư 11/2023/TT-NHNN về việc bổ sung, thay thế, bãi bỏ một số từ, cụm từ, khoản, điều của Thông tư 43/2015/TT-NHNN như sau:

   Bổ sung, thay thế, bãi bỏ một số từ, cụm từ, khoản, điều của Thông tư số 43/2015/TT-NHNN

   ...

   4. Bãi bỏ khoản 1 Điều 5, Điều 9, khoản 1 Điều 17 và khoản 1 Điều 18.

   5. Bổ sung Phụ lục số 03 ban hành kèm theo Thông tư này.

   Như vậy, từ ngày 15/10/2023, Hội đồng quản trị Ngân hàng thương mại cổ phần Bưu điện Liên Việt sẽ không còn thẩm quyền thành lập phòng giao dịch bưu điện nữa.

   Bãi bỏ quy định về trình tự khai trương hoạt động phòng giao dịch bưu điện trực thuộc Ngân hàng thương mại cổ phần Bưu điện Liên Việt từ ngày 15/10/2023?

   Tại Điều 9 Thông tư 43/2015/TT-NHNN quy định về trình tự khai trương hoạt động phòng giao dịch bưu điện như sau:

   Trình tự khai trương hoạt động phòng giao dịch bưu điện

   1. Hồ sơ đề nghị xác nhận đủ điều kiện khai trương hoạt động phòng giao dịch bưu điện:

   ...

   2. Trình tự, thủ tục đề nghị xác nhận đủ điều kiện khai trương hoạt động phòng giao dịch bưu điện:

   ...

   3. Sau khi nhận được văn bản xác nhận của Ngân hàng Nhà nước theo quy định tại khoản 2 Điều này, Ngân hàng thương mại cổ phần Bưu điện Liên Việt có trách nhiệm thực hiện thủ tục thông báo lập địa Điểm kinh doanh theo quy định hiện hành, công bố thông tin về ngày khai trương hoạt động trên trang thông tin điện tử, tại trụ sở chính, trụ sở chi nhánh quản lý phòng giao dịch bưu điện.

   ...

   Tại khoản 4 Điều 2 Thông tư 11/2023/TT-NHNN về việc bổ sung, thay thế, bãi bỏ một số từ, cụm từ, khoản, điều của Thông tư 43/2015/TT-NHNN như sau:

   Bổ sung, thay thế, bãi bỏ một số từ, cụm từ, khoản, điều của Thông tư số 43/2015/TT-NHNN

   ...

   4. Bãi bỏ khoản 1 Điều 5, Điều 9, khoản 1 Điều 17 và khoản 1 Điều 18.

   5. Bổ sung Phụ lục số 03 ban hành kèm theo Thông tư này.

   Như vậy, Thông tư 11/2023/TT-NHNN (có hiệu lực từ ngày 15/10/2023) quy định bỏ Điều 9 Thông tư 43/2015/TT-NHNN quy định về trình tự khai trương hoạt động phòng giao dịch bưu điện.

   Lưu ý: Thông tư 11/2023/TT-NHNN có hiệu lực từ ngày 15/10/2023.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  • Điều 8 Thông tư 43/2015/TT-NHNN Tải về
  • Điều 5 Thông tư 43/2015/TT-NHNN Tải về
  • Điều 9 Thông tư 43/2015/TT-NHNN Tải về
  • Thông tư 43/2015/TT-NHNN Tải về
  • Điều 1 Thông tư 27/2022/TT-NHNN Tải về
  • Điều 2 Thông tư 11/2023/TT-NHNN Tải về
  • Thông tư 11/2023/TT-NHNN Tải về
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn