Nông dân ở tại nông thôn vay 200 triệu để phát triển nông nghiệp có cần phải có tài sản bảo đảm không?

Bấm vào đây để xem bản dịch tiếng Anh của bài viết này Click HERE to see the English translation of this article
Ngày hỏi: 02/11/2022

Nông dân ở tại nông thôn vay 200 triệu để phát triển nông nghiệp có cần phải có tài sản bảo đảm không? Cần nộp giấy tờ gì khi vay để phát triển nông nghiệp mà không cần tài sản bảo đảm? Cho vay để phát triển nông nghiệp có nguyên tắc như thế nào?

Chào Ban biên tập, tôi có vấn đề cần được giải đáp. Tôi là nông dân và đang ở nông thôn. Tôi có nghe đến chính sách cho vay vốn để phát triển nông nghiệp của nhà nước thì tôi muốn hỏi là nếu tôi vay 200 triệu thì có cần phải có tài sản bảo đảm không? Nếu không cần tài sản bảo đảm thì tôi cần nộp giấy tờ gì?

Rất mong được Ban biên tập giải đáp, tôi cảm ơn.

  • Nông dân ở tại nông thôn vay 200 triệu để phát triển nông nghiệp có cần phải có tài sản bảo đảm không?
   (ảnh minh họa)
  • 1. Nông dân ở tại nông thôn vay 200 triệu để phát triển nông nghiệp có cần phải có tài sản bảo đảm không?

   Tại Khoản 2 Điều 9 Nghị định 55/2015/NĐ-CP' onclick="vbclick('43B06', '379927');" target='_blank'>Điều 9 Nghị định 55/2015/NĐ-CP được sửa đổi bởi Khoản 3 Điều 1 Nghị định 116/2018/NĐ-CP' onclick="vbclick('555C2', '379927');" target='_blank'>Điều 1 Nghị định 116/2018/NĐ-CP quy định cá nhân, hộ gia đình, tổ hợp tác, hộ kinh doanh, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã và chủ trang trại được tổ chức tín dụng cho vay không có tài sản bảo đảm theo các mức như sau:

   a) Tối đa 100 triệu đồng đối với cá nhân, hộ gia đình cư trú ngoài khu vực nông thôn có hoạt động sản xuất kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp (trừ trường hợp nêu tại điểm c khoản 2 Điều này);

   b) Tối đa 200 triệu đồng đối với cá nhân, hộ gia đình cư trú tại địa bàn nông thôn;

   c) Tối đa 200 triệu đồng đối với cá nhân, hộ gia đình đầu tư cây công nghiệp, cây ăn quả lâu năm;

   d) Tối đa 300 triệu đồng đối với tổ hợp tác và hộ kinh doanh;

   đ) Tối đa 500 triệu đồng đối với hộ nuôi trồng thủy sản, hộ khai thác hải sản xa bờ có ký hợp đồng tiêu thụ sản phẩm với tổ chức chế biến và xuất khẩu trực tiếp;

   e) Tối đa 01 tỷ đồng đối với hợp tác xã, chủ trang trại hoạt động trên địa bàn nông thôn hoặc hoạt động sản xuất kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp;

   g) Tối đa 02 tỷ đồng đối với hợp tác xã nuôi trồng thủy sản hoặc khai thác hải sản xa bờ, cung cấp dịch vụ phục vụ khai thác hải sản xa bờ; các chủ trang trại nuôi trồng thủy sản; liên hiệp hợp tác xã hoạt động trên địa bàn nông thôn hoặc hoạt động sản xuất kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp không bao gồm các đối tượng thuộc Điểm h Khoản 2 Điều này;

   h) Tối đa 03 tỷ đồng đối với liên hiệp hợp tác xã nuôi trồng thủy sản hoặc khai thác hải sản xa bờ, cung cấp dịch vụ phục vụ khai thác hải sản xa bờ.

   Như vậy, theo quy định trên bạn là nông dân và đang ở nông thôn thì bạn có thể vay tối đa là 200 triệu để phục vụ phát triển nông nghiệp mà không cần phải có tài sản bảo đảm.

   2. Cần nộp giấy tờ gì khi vay để phát triển nông nghiệp mà không cần tài sản bảo đảm?

   Theo Khoản 3 Điều 9 Nghị định 55/2015/NĐ-CP' onclick="vbclick('43B06', '379927');" target='_blank'>Điều 9 Nghị định 55/2015/NĐ-CP quy định cơ chế bảo đảm tiền vay như sau:

   3. Các đối tượng khách hàng được vay không có tài sản bảo đảm quy định tại Khoản 2 Điều này phải nộp cho tổ chức tín dụng cho vay giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (đối với các đối tượng được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất) hoặc giấy xác nhận chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và đất không có tranh chấp do Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận. Khách hàng chỉ được sử dụng giấy xác nhận chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và đất không có tranh chấp để vay vốn tại một tổ chức tín dụng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc sử dụng giấy xác nhận trên để vay không có tài sản bảo đảm theo quy định tại Nghị định này.

   Do đó, theo quy định trên khi bạn vay vốn nhằm phục vụ phát triển nông nghiệp mà không cần tài sản bảo đảm thì bạn cần phải nộp cho tổ chức tín dụng cho vay giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc giấy xác nhận chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và đất không có tranh chấp do Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận.

   3. Cho vay để phát triển nông nghiệp có nguyên tắc như thế nào?

   Căn cứ Điều 5 Nghị định 55/2015/NĐ-CP' onclick="vbclick('43B06', '379927');" target='_blank'>Điều 5 Nghị định 55/2015/NĐ-CP quy định nguyên tắc cho vay như sau:

   1. Tổ chức tín dụng thực hiện cho vay đối với khách hàng theo quy định tại Nghị định này. Những nội dung không được quy định trong Nghị định này thì tổ chức tín dụng thực hiện cho vay theo quy định của pháp luật hiện hành về cho vay của tổ chức tín dụng đối với khách hàng.

   2. Khách hàng được tổ chức tín dụng cho vay không có tài sản bảo đảm theo quy định tại các Điều 9, 14 và 15 của Nghị định này. Trường hợp khách hàng có nhu cầu vay cao hơn mức vay không có tài sản bảo đảm nêu tại các Điều này thì phần vay vượt phải thực hiện theo quy định hiện hành về cho vay của tổ chức tín dụng đối với khách hàng.

   Trên đây là 02 nguyên tắc cho vay để phục vụ phát triển nông nghiệp mà luật quy định.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn