NHNN yêu cầu tổ chức tín dụng giảm lãi suất tối thiểu từ 1,5-2%/năm kể cả khoản vay cũ và mới?

Chưa có bản dịch tiếng Anh của bài viết này, nhấn vào đây để quay về trang chủ tiếng Anh There is no English translation of this article. Click HERE to turn back English Homepage
Ngày hỏi: 17/08/2023

Xin hỏi: Có phải NHNN có yêu cầu tổ chức tín dụng giảm lãi suất tối thiểu từ 1,5-2%/năm kể cả khoản vay cũ và mới không?- Câu hỏi của anh Tính (Hà Nội).

  • NHNN yêu cầu tổ chức tín dụng giảm lãi suất tối thiểu từ 1,5-2%/năm kể cả khoản vay cũ và mới?

   Ngày 14/8/2023, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) ban hành Công văn 6385/NHNN-CSTT năm 2023 gửi các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài yêu cầu tiếp tục thực hiện các giải pháp để giảm mặt bằng lãi suất.

   Theo đó, NHNN có yêu cầu các tổ chức tín dụng giảm lãi suất cho vay đối với các khoản vay cũ và mới như sau:

   1. TCTD tiếp tục thực hiện các giải pháp để giảm mặt bằng lãi suất, nhất là giảm lãi suất cho vay đối với các khoản cho vay đang còn dư nợ hiện hữu và các khoản cho vay mới (phấn đấu mức giảm lãi suất tối thiểu từ 1,5-2%/năm) theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, người dân phục hồi và phát triển sản xuất, kinh doanh.

   Như vậy, nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, người dân phục hồi và phát triển sản xuất, kinh doanh, NHNN có yêu cầu tổ chức tín dụng phấn đấu mức giảm tối thiểu từ 1,5-2%/năm kể cả khoản vay cũ và mới.

   Đồng thời tổ chức tín dụng phải có trách nhiệm:

   - Báo cáo cam kết giảm lãi suất cho vay trong năm 2023 trước ngày 25/8/2023;

   - Báo cáo kết quả thực hiện cam kết giảm lãi suất cho vay trong năm 2023 gửi NHNN trước ngày 08/01/2024.

   NHNN yêu cầu tổ chức tín dụng giảm lãi suất tối thiểu từ 1,5-2%/năm kể cả khoản vay cũ và mới? (Hình từ Internet)

   Thời hạn cho vay vốn giữa tổ chức tín dụng và khách hàng được quy định như thế nào?

   Tại Điều 28 Thông tư 39/2016/TT-NHNN có quy định thời hạn cho vay vốn giữa tổ chức tín dụng và khách hàng được quy định như sau:

   - Tổ chức tín dụng và khách hàng căn cứ vào chu kỳ hoạt động kinh doanh, thời hạn thu hồi vốn, khả năng trả nợ của khách hàng, nguồn vốn cho vay và thời hạn hoạt động còn lại của tổ chức tín dụng để thỏa thuận về thời hạn cho vay.

   - Đối với khách hàng là pháp nhân được thành lập và hoạt động tại Việt Nam, pháp nhân được thành lập ở nước ngoài và hoạt động hợp pháp tại Việt Nam, thời hạn cho vay không quá thời hạn hoạt động hợp pháp còn lại của khách hàng;

   Đối với cá nhân có quốc tịch nước ngoài cư trú tại Việt Nam, thời hạn cho vay không vượt quá thời hạn được phép cư trú còn lại tại Việt Nam.

   Điều kiện khoản vay của khách hàng được tổ chức tín dụng cho vay để bù đắp tài chính là gì?

   Tại Điều 8 Thông tư 39/2016/TT-NHNN được sửa đổi bởi khoản 2 Điều 1 Thông tư 06/2023/TT-NHNN có quy định những nhu cầu vốn không được cho vay như sau:

   Những nhu cầu vốn không được cho vay

   Tổ chức tín dụng không được cho vay đối với các nhu cầu vốn:

   ...

   7. Để gửi tiền.

   8. Để thanh toán tiền góp vốn, mua, nhận chuyển nhượng phần vốn góp của công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh; góp vốn, mua, nhận chuyển nhượng cổ phần của công ty cổ phần chưa niêm yết trên thị trường chứng khoán hoặc chưa đăng ký giao dịch trên hệ thống giao dịch Upcom.

   9. Để thanh toán tiền góp vốn theo hợp đồng góp vốn, hợp đồng hợp tác đầu tư hoặc hợp đồng hợp tác kinh doanh để thực hiện dự án đầu tư không đủ điều kiện đưa vào kinh doanh theo quy định của pháp luật tại thời điểm tổ chức tín dụng quyết định cho vay.

   10. Để bù đắp tài chính, trừ trường hợp khoản vay đáp ứng đầy đủ các điều kiện sau:

   a) Khách hàng đã ứng vốn của chính khách hàng để thanh toán, chi trả chi phí thực hiện dự án hoạt động kinh doanh, mà các chi phí thực hiện dự án hoạt động kinh doanh này phát sinh dưới 12 tháng tính đến thời điểm tổ chức tín dụng quyết định cho vay;

   b) Các chi phí đã thanh toán, chi trả bằng vốn của chính khách hàng nhằm thực hiện dự án hoạt động kinh doanh là các chi phí có sử dụng nguồn vốn vay của tổ chức tín dụng theo phương án sử dụng vốn đã gửi tổ chức tín dụng để được xem xét cho vay trung, dài hạn nhằm thực hiện dự án hoạt động kinh doanh đó.

   Như vậy, khoản vay của khách hàng được tổ chức tín dụng cho vay để bù đắp tài chính phải đáp ứng điều kiện sau:

   - Khách hàng đã ứng vốn của chính khách hàng để thanh toán, chi trả chi phí thực hiện dự án hoạt động kinh doanh, mà các chi phí thực hiện dự án hoạt động kinh doanh này phát sinh dưới 12 tháng tính đến thời điểm tổ chức tín dụng quyết định cho vay;

   - Các chi phí đã thanh toán, chi trả bằng vốn của chính khách hàng nhằm thực hiện dự án hoạt động kinh doanh là các chi phí có sử dụng nguồn vốn vay của tổ chức tín dụng theo phương án sử dụng vốn đã gửi tổ chức tín dụng để được xem xét cho vay trung, dài hạn nhằm thực hiện dự án hoạt động kinh doanh đó.

   Lưu ý: Thông tư 06/2023/TT-NHNN có hiệu lực từ 01/9/2023.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn