Công ty tài chính bao thanh toán có được phát hành thẻ ghi nợ hay không?

Bấm vào đây để xem bản dịch tiếng Anh của bài viết này Click HERE to see the English translation of this article
Ngày hỏi: 07/05/2022

Công ty tài chính bao thanh toán có được phát hành thẻ ghi nợ hay không? Khi phát hành thì cần phải có những thông tin gì trên thẻ? Tôi đang công tác tại một công ty tài chính bao thanh toán. Anh chị cho tôi hỏi công ty của tôi có được phát hành thẻ ghi nợ cho khách hàng hay không? Nhờ anh chị tư vấn. Cảm ơn anh chị.

  • Công ty tài chính bao thanh toán có được phát hành thẻ ghi nợ hay không?

   Tại Điều 9 Thông tư 19/2016/TT-NHNN có quy định về tổ chức phát hành thẻ như sau:

   1. Ngân hàng thương mại, ngân hàng hợp tác xã, chi nhánh ngân hàng nước ngoài được phát hành thẻ khi hoạt động cung ứng dịch vụ thẻ được ghi trong Giấy phép hoặc Giấy phép bổ sung, sửa đổi (nếu có) do Ngân hàng Nhà nước cấp.

   2. Ngân hàng chính sách phát hành thẻ theo quy định của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ.

   3. Công ty tài chính chỉ được phát hành thẻ tín dụng sau khi được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận. Công ty tài chính bao thanh toán không được phát hành thẻ.

   4. Tổ chức tín dụng được phép hoạt động ngoại hối được ký kết văn bản thỏa thuận với TCTQT để phát hành thẻ có BIN do TCTQT cấp.

   Theo quy định hiện hành, công ty tài chính bao thanh toán không được phát hành thẻ. Chính vì vậy, công ty của bạn sẽ không được phát hành thẻ ghi nợ cho khách hàng.

   Khi phát hành thì cần phải có những thông tin gì trên thẻ?

   Tại Điều 12 Thông tư 19/2016/TT-NHNN được sửa đổi bởi Điều 1 Thông tư 28/2019/TT-NHNN có quy định về thông tin trên thẻ như sau:

   1. Thông tin trên thẻ phải bao gồm các yếu tố sau:

   a) Tên TCPHT (tên viết tắt hoặc logo thương mại của TCPHT). Trường hợp trên thẻ có in tên viết tắt hoặc logo thương mại của nhiều tổ chức (bao gồm TCPHT, tổ chức hợp tác hoặc liên kết phát hành thẻ với TCPHT, tổ chức chuyển mạch thẻ, TCTQT và các đơn vị liên quan), thông tin trên thẻ cần thể hiện rõ thẻ này được phát hành bởi TCPHT (hoặc thẻ này là tài sản của TCPHT), tránh gây sự nhầm lẫn cho khách hàng;

   b) Tên tổ chức chuyển mạch thẻ mà TCPHT là thành viên (tên viết tắt hoặc logo thương mại của tổ chức chuyển mạch thẻ), trừ trường hợp thẻ không có tính năng giao dịch thông qua dịch vụ chuyển mạch thẻ của tổ chức chuyển mạch thẻ;

   c) Tên hoặc nhãn hiệu thương mại của thẻ (nếu có);

   d) Số thẻ;

   đ) Thời hạn hiệu lực (hoặc thời Điểm bắt đầu có hiệu lực) của thẻ;

   e) Họ, tên đối với chủ thẻ là cá nhân; tên tổ chức đối với chủ thẻ là tổ chức và họ, tên của cá nhân được tổ chức ủy quyền sử dụng thẻ. Quy định này không áp dụng đối với thẻ trả trước vô danh.

   2. Ngoài các thông tin quy định tại Khoản 1 Điều này, TCPHT được quy định thêm các thông tin khác trên thẻ nhưng phải phù hợp với quy định của pháp luật Việt Nam.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn