Người nước ngoài sống tại Việt Nam có được tự do kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu không?

Bấm vào đây để xem bản dịch tiếng Anh của bài viết này Click HERE to see the English translation of this article
Ngày hỏi: 09/06/2022

Người nước ngoài sống tại Việt Nam có được tự do kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu không?Áp dụng biện pháp cấm xuất khẩu, cấm nhập khẩu trong trường hợp nào? Tôi là thương nhân nước ngoài sống ở Việt Nam kinh doanh lúa gạo và tôi chuẩn bị thành lập công ty để xuất khẩu gạo ra các nước châu Âu. Tôi có thắc mắc là thương nhân nước ngoài có quyền tự do kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu hay không? Áp dụng biện pháp cấm xuất khẩu, cấm nhập khẩu trong trường hợp nào? Tôi cảm ơn.

  • Người nước ngoài sống tại Việt Nam có được tự do kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu không?

   Theo Khoản 3 Điều 5 Luật Quản lý ngoại thương 2017 quy định quyền tự do kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu như sau:

   Thương nhân nước ngoài không có hiện diện tại Việt Nam, tổ chức, cá nhân khác có liên quan thuộc các nước, vùng lãnh thổ (sau đây gọi chung là nước) là thành viên của Tổ chức Thương mại Thế giới và các nước có thỏa thuận song phương với Việt Nam có quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu theo quy định của pháp luật Việt Nam và điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.

   Như vậy, theo quy định trên, trường hợp bạn là thương nhân nước ngoài đang sinh sống tại Việt Nam nên không có quyền xuất khẩu, nhập khẩu.

   Áp dụng biện pháp cấm xuất khẩu, cấm nhập khẩu trong trường hợp nào?

   Căn cứ Điều 9 Luật này quy định các hành vi bị cấm trong hoạt động quản lý ngoại thương như sau:

   1. Áp dụng biện pháp cấm xuất khẩu khi hàng hóa thuộc một trong các trường hợp sau đây:

   a) Liên quan đến quốc phòng, an ninh chưa được phép xuất khẩu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

   b) Bảo vệ di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia theo quy định của pháp luật về di sản văn hóa;

   c) Theo điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.

   2. Áp dụng biện pháp cấm nhập khẩu khi hàng hóa thuộc một trong các trường hợp sau đây:

   a) Liên quan đến quốc phòng, an ninh chưa được phép nhập khẩu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

   b) Gây nguy hại đến sức khỏe, an toàn của người tiêu dùng;

   c) Gây ảnh hưởng xấu đến trật tự, an toàn xã hội, đạo đức xã hội, thuần phong mỹ tục;

   d) Gây nguy hại đến môi trường, đa dạng sinh học, có nguy cơ cao mang theo sinh vật gây hại, đe dọa an ninh lương thực, nền sản xuất và xuất khẩu của Việt Nam, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ;

   đ) Theo điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn