Thủ tục lưu giữ hồ sơ hải quan

Chưa có bản dịch tiếng Anh của bài viết này, nhấn vào đây để quay về trang chủ tiếng Anh There is no English translation of this article. Click HERE to turn back English Homepage
Ngày hỏi: 07/02/2017

Chào Ban biên tập, tôi có một thắc mắc rất mong nhận được câu trả lời của Ban biên biên tập. Ban biên tập cho tôi hỏi việc lưu giữ hồ sơ hải quan được quy định thế nào? Mong Ban biên tập tư vấn giúp tôi. Xin cảm ơn.

  • Theo quy định tại Điểm đ Khoản 2 Điều 18 Luật Hải quan 2014 thì người khai hải quan là chủ hàng hóa có nghĩa vụ lưu giữ hồ sơ hải quan đối với hàng hóa đã được thông quan trong thời hạn 05 năm kể từ ngày đăng ký tờ khai hải quan, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác; lưu giữ sổ sách, chứng từ kế toán và các chứng từ khác có liên quan đến hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu đã được thông quan trong thời hạn do pháp luật quy định; xuất trình hồ sơ, cung cấp thông tin, chứng từ liên quan khi cơ quan hải quan yêu cầu kiểm tra theo quy định tại các điều 32, 79 và 80 của Luật này.
   Hồ sơ hải quan gồm các giấy tờ theo quy định tại Khoản 1, Khoản 2 Điều 24 Luật Hải quan 2014:
   "Điều 24. Hồ sơ hải quan
   1. Hồ sơ hải quan gồm:
   a) Tờ khai hải quan hoặc chứng từ thay thế tờ khai hải quan;
   b) Chứng từ có liên quan. Tùy từng trường hợp, người khai hải quan phải nộp hoặc xuất trình hợp đồng mua bán hàng hóa, hóa đơn thương mại, chứng từ vận tải, chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa, giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu, văn bản thông báo kết quả kiểm tra hoặc miễn kiểm tra chuyên ngành, các chứng từ liên quan đến hàng hóa theo quy định của pháp luật có liên quan.
   2. Chứng từ thuộc hồ sơ hải quan là chứng từ giấy hoặc chứng từ điện tử. Chứng từ điện tử phải bảo đảm tính toàn vẹn và khuôn dạng theo quy định của pháp luật về giao dịch điện tử."
   Và được quy định chi tiết hơn tại Điều 16 Thông tư 38/2015/TT-BTC tương ứng với từng trường hợp.
   Bạn có thể đối chiếu với quy định nêu trên xác định cụ thể xem các giấy tờ chị nêu có thuộc hồ sơ hải quan không, nếu thuộc hồ sơ hải quan thì bên chị phải thực hiện lưu giữ theo quy định tại Điểm đ Khoản 2 Điều 18 Luật Hải quan 2014.
   Trên đây là tư vấn về việc lưu giữ hồ sơ hải quan. Để biết thêm chi tiết bạn có thể tham khảo tại Luật Hải quan 2014.
   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn