Sử dụng Giấy chứng nhận đủ điều kiện làm thương nhân phân phối xăng dầu bị tẩy xóa, sửa chữa bị xử lý như thế nào?

Bấm vào đây để xem bản dịch tiếng Anh của bài viết này Click HERE to see the English translation of this article
Ngày hỏi: 06/08/2022

Sử dụng Giấy chứng nhận đủ điều kiện làm thương nhân phân phối xăng dầu bị tẩy xóa, sửa chữa bị xử lý như thế nào? Thương nhân phân phối xăng dầu có phương tiện vận tải xăng dầu nhưng không thuộc sở hữu bị phạt như thế nào?

Tôi là thương nhân kinh doanh xăng dầu. Khi bị đoàn kiểm tra tiến vào kiểm tra hoạt động phân phối xăng dầu của tôi thì đoàn kiểm tra phát hiện tôi đang sử dụng Giấy chứng nhận đủ điều kiện làm thương nhân phân phối xăng dầu bị tẩy xóa, sửa chữa. Luật sư cho tôi biết là hành vi này của tôi bị xử lý như thế nào?

Cảm ơn anh chị Luật sư đã tư vấn.

  • 1. Sử dụng Giấy chứng nhận đủ điều kiện làm thương nhân phân phối xăng dầu bị tẩy xóa, sửa chữa bị xử lý như thế nào?

   Tại Điều 38 Nghị định 99/2020/NĐ-CP' onclick="vbclick('4D3BF', '371543');" target='_blank'>Điều 38 Nghị định 99/2020/NĐ-CP về hành vi vi phạm quy định về điều kiện đối với thương nhân kinh doanh mua bán khí, theo đó:

   1. Phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 60.000.000 đồng đối với thương nhân kinh doanh mua bán khí có một trong các hành vi vi phạm sau đây:

   a) Có bồn chứa khí nhưng không đáp ứng quy định về an toàn theo quy định;

   b) Có chai LPG nhưng không đáp ứng đủ điều kiện lưu thông trên thị trường;

   c) Không có bồn chứa khí hoặc hợp đồng thuê bồn chứa khí hoặc chai LPG hoặc hợp đồng thuê chai LPG theo quy định.

   2. Phạt tiền từ 60.000.000 đồng đến 80.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 39 Nghị định này:

   a) Mua, bán khí khi không có Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh mua bán khí hoặc Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh mua bán khí đã hết thời hạn hiệu lực hoặc Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh mua bán khí đã bị tước quyền sử dụng hoặc bị thu hồi;

   b) Sử dụng Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh mua bán khí bị tẩy xóa, sửa chữa làm sai lệch nội dung;

   c) Cho thuê, cho mượn hoặc thuê, mượn để sử dụng Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh mua bán khí.

   3. Phạt tiền từ 80.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng đối với thương nhân kinh doanh mua bán khí qua đường ống mà không có trạm cấp khí đáp ứng đủ các điều kiện về an toàn theo quy định.

   4. Phạt tiền từ 100.000.000 đồng đến 120.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

   a) Thương nhân kinh doanh mua bán LNG không có trạm cấp LNG hoặc trạm nạp LNG vào phương tiện vận tải đáp ứng đủ các điều kiện về an toàn, phòng cháy và chữa cháy theo quy định;

   b) Thương nhân kinh doanh mua bán CNG không có xe bồn CNG, trạm nén CNG, trạm cấp CNG hoặc trạm nạp CNG vào phương tiện vận tải đáp ứng đủ các điều kiện về an toàn, phòng cháy và chữa cháy theo quy định.

   5. Hình thức xử phạt bổ sung:

   a) Tịch thu tang vật vi phạm đối với hành vi vi phạm quy định tại điểm b khoản 2 Điều này; (bị bãi bỏ bởi Điểm a Khoản 7 Điều 4 Nghị định 17/2022/NĐ-CP).

   b) Tước quyền sử dụng Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh mua bán khí từ 01 tháng đến 03 tháng đối với các hành vi vi phạm quy định tại Điều này;

   c) Đình chỉ hoạt động mua bán khí qua đường ống từ 01 tháng đến 03 tháng đối với hành vi vi phạm quy định tại khoản 3 Điều này.

   6. Biện pháp khắc phục hậu quả:

   a) Buộc thu hồi chai LPG không đáp ứng đủ điều kiện lưu thông trên thị trường đối với hành vi vi phạm quy định tại điểm b khoản 1 Điều này;

   b) Buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi vi phạm quy định tại khoản 2 Điều này.

   c) Buộc nộp lại Giấy phép kinh doanh khi bị tẩy xóa, sửa chữa làm sai lệch nội dung cho cơ quan, người có thẩm quyền đã cấp Giấy phép đối với hành vi vi phạm quy định tại điểm b khoản 2 Điều này.

   Như vậy, bạn sẽ bị phạt tiền từ 60.000.000 đến 80.000.000 đồng, đồng thời bị tước quyền sử dụng Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh mua bán khí từ 01 tháng đến 03 tháng, phải nộp lại số lợi bất hợp pháp có được và Giấy phép kinh doanh khi bị tẩy xóa, sửa chữa làm sai lệch nội dung cho cơ quan, người có thẩm quyền đã cấp.

   2. Thương nhân phân phối xăng dầu có phương tiện vận tải xăng dầu nhưng không thuộc sở hữu bị phạt như thế nào?

   Căn cứ Điều 17 Nghị định 99/2020/NĐ-CP' onclick="vbclick('4D3BF', '371543');" target='_blank'>Điều 17 Nghị định 99/2020/NĐ-CP về hành vi vi phạm quy định về điều kiện kinh doanh đối với thương nhân phân phối xăng dầu, theo đó:

   1. Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối với hành vi sử dụng người quản lý hoặc nhân viên trực tiếp kinh doanh không được đào tạo, huấn luyện nghiệp vụ về phòng cháy, chữa cháy và bảo vệ môi trường theo quy định, trừ trường hợp quy định tại điểm c khoản 1 Điều 14 Nghị định này.

   2. Phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 60.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây:

   a) Không đáp ứng điều kiện về phương tiện vận tải xăng dầu theo quy định;

   b) Không đáp ứng điều kiện về kho, bể chứa xăng dầu theo quy định.

   3. Phạt tiền từ 60.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây:

   a) Không đáp ứng điều kiện về hệ thống phân phối xăng dầu theo quy định;

   b) Không đáp ứng điều kiện về phòng thử nghiệm theo quy định.

   4. Hình thức xử phạt bổ sung:

   Tước quyền sử dụng Giấy xác nhận đủ điều kiện làm thương nhân phân phối xăng dầu từ 01 tháng đến 03 tháng đối với hành vi vi phạm quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều này.

   Theo đó, nếu có phương tiện vận tải xăng dầu nhưng không thuộc sở hữu doanh nghiệp được xem là không đáp ứng điều kiện về phương tiện vận tải thì bạn sẽ bị phạt tiền từ từ 40.000.000 đồng đến 60.000.000 đồng và còn bị tước quyền sử dụng Giấy xác nhận đủ điều kiện làm thương nhân phân phối xăng dầu từ 01 tháng đến 03 tháng.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn