Số tiền thu được từ bán đấu giá hàng hóa lưu giữ tại các cảng biển có được chi trả các khoản nợ phát sinh với người lưu giữ hàng hóa không?

Bấm vào đây để xem bản dịch tiếng Anh của bài viết này Click HERE to see the English translation of this article
Ngày hỏi: 21/11/2022

Số tiền thu được từ bán đấu giá hàng hóa lưu giữ tại các cảng biển có được chi trả các khoản nợ phát sinh với người lưu giữ hàng hóa không? Sau bao nhiêu ngày kể từ khi bán đấu giá hàng hóa thì tiền thu được từ bán đấu giá hàng hóa lưu giữ tại cảng biển phải nộp vào ngân sách nhà nước? Trách nhiệm của người nhận hàng hóa lưu giữ tại cảng biển là gì?

Chào anh chị Luật sư. Tôi là người trong coi và lưu giữ hàng hóa, vật phẩm ở cảng Sài Gòn. Vừa qua, tôi có lưu giữ một lô hàng và lô hàng này sau đó được mang đi bán đấu giá nhưng trong quá trình lưu giữ thì tôi phải chịu một vài khoản nợ trong lô hàng này thì sau khi buổi bán đấu giá kết thúc thì tôi có được thanh toán các khoản nợ mà tôi đã chịu không?

Mong anh chị Luật sư tư vấn. Tôi cảm ơn. 

  • Số tiền thu được từ bán đấu giá hàng hóa lưu giữ tại các cảng biển có được chi trả các khoản nợ phát sinh với người lưu giữ hàng hóa không?
   (ảnh minh họa)
  • 1. Số tiền thu được từ bán đấu giá hàng hóa lưu giữ tại các cảng biển có được chi trả các khoản nợ phát sinh với người lưu giữ hàng hóa không?

   Tại Điều 12 Nghị định 169/2016/NĐ-CP quy định việc chi trả tiền bán đấu giá hàng hóa bị lưu giữ, như sau:

   1. Toàn bộ số tiền thu được do việc bán hàng hóa bị lưu giữ được chi trả theo thứ tự ưu tiên sau đây:

   a) Thuế, phí, lệ phí liên quan phát sinh trong quá trình lưu giữ và tổ chức bán hàng hóa;

   b) Các khoản nợ bao gồm giá dịch vụ vận chuyển, các chi phí khác được ghi trong chứng từ vận chuyển, nếu các khoản tiền đó chưa được thanh toán trước, chi phí đóng góp vào tổn thất chung, tiền công cứu hộ được phân bổ cho hàng hóa theo quy định;

   c) Chi phí giám định, định giá hàng hóa;

   d) Chi phí bán đấu giá hàng hóa;

   đ) Các chi phí liên quan đến việc ký gửi, bảo quản và bán hàng hóa như cước bốc xếp lô hàng, lưu kho bãi, di dời hàng hóa;

   e) Các khoản nợ đối với người lưu giữ;

   g) Các khoản chi phí phát sinh khác liên quan.

   2. Việc chi trả số tiền quy định tại khoản 1 Điều này phải có đầy đủ chứng từ hợp lệ theo quy định của pháp luật. Thời gian chi trả trong vòng 30 ngày kể từ ngày người vận chuyển nhận được tiền bán đấu giá hàng hóa.

   3. Trường hợp số tiền thu được do bán đấu giá hàng hóa bị lưu giữ không đủ để chi trả các khoản tiền quy định tại khoản 1 Điều này thì người vận chuyển có quyền tiếp tục yêu cầu những người liên quan có nghĩa vụ thanh toán số tiền còn thiếu theo quy định.

   Theo đó, bạn là người lưu giữ tại các cảng biển số hàng hóa lưu giữ và có mang ra bán đấu giá thì khoản tiền thu được từ việc bán đấu giá với số hàng hóa này sẽ được ưu tiên chi trả cho các khoản nêu trên theo quy định, trong đó có khoản nợ phát sinh với bạn.

   2. Sau bao nhiêu ngày kể từ khi bán đấu giá hàng hóa thì tiền thu được từ bán đấu giá hàng hóa lưu giữ tại cảng biển phải nộp vào ngân sách nhà nước?

   Theo Điều 14 Nghị định 169/2016/NĐ-CP quy định xử lý số tiền bán đấu giá còn thừa sau khi đã chi trả, theo đó:

   1. Trường hợp người có quyền nhận số tiền còn thừa yêu cầu nhận lại số tiền đó, người vận chuyển phải trả cho người yêu cầu số tiền thừa quy định; trường hợp nhiều người có quyền nhận số tiền còn thừa này thì số tiền còn thừa được chia theo tỷ lệ tương ứng với quyền lợi của mỗi người.

   2. Sau 180 ngày, kể từ ngày bán đấu giá hàng hóa mà không có người yêu cầu nhận lại số tiền còn thừa, thì người vận chuyển có nghĩa vụ nộp số tiền đó vào ngân sách nhà nước tại Kho bạc Nhà nước cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi thực hiện việc bán đấu giá hàng hóa.

   3. Trường hợp người yêu cầu nhận tiền còn thừa không được người vận chuyển chấp nhận thì người yêu cầu nhận tiền có quyền khởi kiện ra tòa án có thẩm quyền.

   Như vậy, sau 180 ngày kể từ khi bán đấu giá hàng hóa thì người vận chuyển sẽ nộp số tiền thu được từ bán đấu giá hàng hóa lưu giữ tại cảng biển vào ngân sách nhà nước khi không có người yêu cầu nhận lại số tiền còn thừa.

   3. Trách nhiệm của người nhận hàng hóa lưu giữ tại cảng biển là gì?

   Căn cứ Điều 15 Nghị định 169/2016/NĐ-CP quy định trách nhiệm của người nhận hàng hóa lưu giữ tại cảng biển, cụ thể như sau:

   Người nhận hàng có trách nhiệm thanh toán mọi chi phí và tổn thất hàng hóa phát sinh do việc lưu giữ gây ra; không có quyền đòi lại hàng hóa sau khi người vận chuyển đã hoàn thành việc bán đấu giá hàng hóa theo quy định của Nghị định này và các quy định khác có liên quan về bán đấu giá tài sản.

   Với quy định này thì người nhận hàng hóa lưu giữ tại cảng biển cần tuân theo quy định về trách nhiệm của mình như trên.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn