Mở đại lý làm thủ tục hải quan có phải đăng ký doanh nghiệp không?

Bấm vào đây để xem bản dịch tiếng Anh của bài viết này Click HERE to see the English translation of this article
Ngày hỏi: 23/05/2022

Mở đại lý làm thủ tục hải quan có phải đăng ký doanh nghiệp không? Hồ sơ đề nghị công nhận đại lý làm thủ tục hải quan gồm những gì? Tôi có dự định mở đại lý làm thủ tục hải quan, tôi muốn biết có phải thành lập doanh nghiệp hay không? Hồ sơ gồm những gì?

  • Mở đại lý làm thủ tục hải quan có phải đăng ký doanh nghiệp không?

   Căn cứ Khoản 1 Điều 20 Luật Hải quan 2014 điều kiện là đại lý làm thủ tục hải quan như sau:

   a) Có Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp có ngành, nghề kinh doanh dịch vụ giao nhận hàng hóa hoặc đại lý làm thủ tục hải quan;

   b) Có nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan;

   c) Có hạ tầng công nghệ thông tin đáp ứng điều kiện để thực hiện khai hải quan điện tử và các điều kiện khác theo quy định.

   Như vậy, để được mở đại lý làm thủ tục hải quan bạn cần phải đăng ký thành lập doanh nghiệp có ngành, nghề kinh doanh dịch vụ giao nhận hàng hóa hoặc đại lý làm thủ tục hải quan.

   Hồ sơ đề nghị công nhận đại lý làm thủ tục hải quan gồm những gì?

   Căn cứ Khoản 1 Điều 6 Thông tư 12/2015/TT-BTC được sửa đổi bởi Khoản 4 Điều 1 Thông tư 22/2019/TT-BTC doanh nghiệp đáp ứng đủ điều kiện quy định tại khoản 1 Điều 20 Luật Hải quan lập hồ sơ đề nghị công nhận đủ điều kiện hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan gửi Tổng cục Hải quan. Hồ sơ gồm:

   a) Văn bản đề nghị công nhận đủ điều kiện hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan theo Mẫu số 04 ban hành kèm Thông tư này: 01 bản chính;

   b) Hồ sơ đề nghị cấp mã số nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan theo quy định tại khoản 1 Điều 9 Thông tư này

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn