Lợi dụng tên tuổi người nổi tiếng để bán thuốc giảm cân hiệu quả tức thì nhưng không đúng công dụng bị xử lý như thế nào?

Bấm vào đây để xem bản dịch tiếng Anh của bài viết này Click HERE to see the English translation of this article
Ngày hỏi: 28/03/2023

Lợi dụng tên tuổi người nổi tiếng để bán thuốc giảm cân hiệu quả tức thì nhưng không đúng công dụng bị xử lý như thế nào? Mong được tư vấn.

  • Bán thuốc giảm cân hiệu quả tức thì nhưng không đúng công dụng có bị cấm không?

   Tại khoản 9 Điều 8 Luật Quảng cáo 2012 quy định hành vi nghiêm cấm trong hoạt động quảng cáo như sau:
   Hành vi cấm trong hoạt động quảng cáo:

   Hành vi cấm trong hoạt động quảng cáo
   ..
   9. Quảng cáo không đúng hoặc gây nhầm lẫn về khả năng kinh doanh, khả năng cung cấp sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ của tổ chức, cá nhân kinh doanh sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ; về số lượng, chất lượng, giá, công dụng, kiểu dáng, bao bì, nhãn hiệu, xuất xứ, chủng loại, phương thức phục vụ, thời hạn bảo hành của sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ đã đăng ký hoặc đã được công bố.
   ...

   Như vậy, hành vi bán thuốc giảm cân hiệu quả tức thì nhưng không đúng công dụng được xem là hành vi bị cấm và nếu vi phạm sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

   Lợi dụng tên tuổi người nổi tiếng để bán thuốc giảm cân hiệu quả tức thì nhưng không đúng công dụng bị xử lý như thế nào? (Hình từ Internet)

   Lợi dụng tên tuổi người nổi tiếng để bán thuốc giảm cân hiệu quả tức thì nhưng không đúng công dụng bị xử lý như thế nào?

   Tại khoản 5 Điều 34 Nghị định 38/2021/NĐ-CP quy định hành vi quảng cáo không đúng công dụng sản phẩm như sau:

   Vi phạm quy định về hành vi cấm trong hoạt động quảng cáo
   ...
   5. Phạt tiền từ 60.000.000 đồng đến 80.000.000 đồng đối với hành vi quảng cáo không đúng hoặc gây nhầm lẫn về khả năng kinh doanh, khả năng cung cấp sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ của tổ chức, cá nhân kinh doanh sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ; về số lượng, chất lượng, giá, công dụng, kiểu dáng, bao bì, nhãn hiệu, xuất xứ, chủng loại, phương thức phục vụ, thời hạn bảo hành của sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ đã đăng ký hoặc đã được công bố, trừ trường hợp quy định tại khoản 4 Điều 51, điểm b khoản 4 Điều 52, khoản 1 Điều 60, điểm c khoản 1 Điều 61 Nghị định này.
   6. Phạt tiền từ 80.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:
   a) Quảng cáo gây ảnh hưởng xấu đến sự tôn nghiêm đối với Quốc kỳ, Quốc huy, Quốc ca, Đảng kỳ, trừ trường hợp quy định tại điểm b khoản 2 Điều 45 Nghị định này;
   b) Quảng cáo gây ảnh hưởng xấu đến sự tôn nghiêm đối với anh hùng dân tộc, danh nhân văn hóa, lãnh tụ, lãnh đạo Đảng, Nhà nước, trừ trường hợp quy định tại điểm b khoản 2 Điều 45 Nghị định này;
   c) Quảng cáo làm phương hại đến chủ quyền quốc gia.
   7. Hình thức xử phạt bổ sung:
   Tước quyền sử dụng Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm từ 05 đến 07 tháng; tước quyền sử dụng Giấy xác nhận nội dung quảng cáo từ 22 tháng đến 24 tháng đối với vi phạm quy định tại điểm a khoản 2, điểm b khoản 4, khoản 5 Điều này trong trường hợp vi phạm về quảng cáo thực phẩm bảo vệ sức khỏe từ 02 lần trở lên trong thời hạn 06 tháng.
   8. Biện pháp khắc phục hậu quả:
   a) Buộc tháo gỡ, tháo dỡ, xóa quảng cáo hoặc thu hồi sản phẩm báo, tạp chí in quảng cáo đối với hành vi quy định tại các khoản 1, 2, 3, 4, 5 và 6 Điều này;
   b) Buộc xin lỗi tổ chức, cá nhân bằng văn bản đối với hành vi quy định tại điểm b khoản 3, điểm a khoản 4 Điều này;
   c) Buộc cải chính thông tin đối với hành vi quy định tại khoản 5 Điều này.

   Tại khoản 2, 3 Điều 5 Nghị đinh 38/2021/NĐ-CP được sửa đổi bởi khoản 2 Điều 1 Nghị định 128/2022/NĐ-CP quy định về mức phạt tiền đối với tổ chức như sau:

   Quy định về mức phạt tiền và thẩm quyền phạt tiền đối với cá nhân, tổ chức
   ...
   2. Mức phạt tiền quy định tại Chương II và Chương III Nghị định này là mức phạt tiền áp dụng đối với cá nhân, trừ trường hợp quy định tại các khoản 2, 5, 6 và 7 Điều 10; các khoản 4, 5, 6 và 7 Điều 10a; điểm a khoản 2, các khoản 3, 5 và 6, các điểm a, b, c và d khoản 7 Điều 14; các khoản 1, 2, 3, 4 và điểm b khoản 5 Điều 21; các khoản 1, 2, 3, 4 và điểm b khoản 5 Điều 23; khoản 1 Điều 24; các Điều 30, 38, 39 và 40 Nghị định này là mức phạt tiền áp dụng đối với tổ chức
   3. Đối với cùng một hành vi vi phạm hành chính mức phạt tiền đối với tổ chức gấp 02 lần mức phạt tiền đối với cá nhân.
   ...

   Như vậy, cá nhân lợi dụng tên tuổi người nổi tiếng để bán thuốc giảm cân hiệu quả tức thì nhưng không đúng công dụng sẽ bị phạt tiền từ 60.000.000 đến 80.000.000 đồng. Còn đối với tổ chức nếu có hành vi vi phạm sẽ có mức phạt gấp 02 lần mức phạt đối với cá nhân.
   Đồng thời buộc phải tháo gỡ, tháo dỡ, xóa quảng cáo hoặc thu hồi sản phẩm báo, tạp chí in quảng cáo và buộc cải chính thông tin đối với hành vi vi phạm.

   Trường hợp nếu sử dụng tên tuổi người nổi tiếng để bán thuốc thuốc giảm cân mà chưa được sự cho phép thì phạt bao nhiêu tiền?

   Tại điểm b khoản 3 Điều 34 Nghị đinh 38/2021/NĐ-CP quy định hành vi vi phạm quảng cáo mà chưa được sự cho phép như sau:

   Vi phạm quy định về hành vi cấm trong hoạt động quảng cáo
   1. Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng đối với hành vi treo, đặt, dán, vẽ các sản phẩm quảng cáo trên cột điện, trụ điện, cột tín hiệu giao thông và cây xanh nơi công cộng, trừ trường hợp quy định tại điểm d khoản 3, điểm b khoản 5 và điểm b khoản 8 Điều 12 Nghị định số 100/2019/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2019 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt.
   2. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:
   a) Quảng cáo có sử dụng các từ ngữ “nhất”, “duy nhất”, “tốt nhất”, “số một” hoặc từ ngữ có ý nghĩa tương tự mà không có tài liệu hợp pháp chứng minh theo quy định;
   b) Quảng cáo làm ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị, trật tự an toàn giao thông, an toàn xã hội, trừ trường hợp quy định tại khoản 1 Điều này, khoản 1 và khoản 3 Điều 43, khoản 3 Điều 48 Nghị định này;
   c) Quảng cáo có tính chất xâm phạm tự do tín ngưỡng, tôn giáo, định kiến về giới, về người khuyết tật;
   d) Ép buộc cơ quan, tổ chức, cá nhân thực hiện quảng cáo hoặc tiếp nhận quảng cáo trái ý muốn.
   3. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:
   a) Quảng cáo vi phạm pháp luật về sở hữu trí tuệ;
   b) Quảng cáo có sử dụng hình ảnh, lời nói, chữ viết của cá nhân khi chưa được cá nhân đó đồng ý, trừ trường hợp được pháp luật cho phép.
   ...

   Như vậy, cá nhân có hành vi quảng cáo có sử dụng hình ảnh người nổi tiếng mà chưa được sự cho phép của người đó thì bị phạt tiền từ 20.000.000 đến 40.000.000 đồng.
   Đối với tổ chức có hành vi vi phạm sẽ có mức phạt tiền gấp 02 lần mức phạt trên (theo khoản 2, 3 Điều 5 Nghị đinh 38/2021/NĐ-CP được sửa đổi bởi khoản 2 Điều 1 Nghị định 128/2022/NĐ-CP).

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn