Đã có Thông tư hướng dẫn về hợp đồng mua bán điện phục vụ mục đích sinh hoạt từ ngày 16/10/2023?

Bấm vào đây để xem bản dịch tiếng Anh của bài viết này Click HERE to see the English translation of this article
Ngày hỏi: 07/09/2023

Xin hỏi: Đã có Thông tư hướng dẫn về hợp đồng mua bán điện phục vụ mục đích sinh hoạt chưa?- Câu hỏi của anh Tú (Hà Nội).

  • Đã có Thông tư hướng dẫn về hợp đồng mua bán điện phục vụ mục đích sinh hoạt từ ngày 16/10/2023?

   Ngày 31/8/ 2023 Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành Thông tư 16/2023/TT-BCT hướng dẫn về hợp đồng mua bán điện phục vụ mục đích sinh hoạt.

   Theo đó, hợp đồng mua bán điện phục vụ mục đích sinh hoạt sẽ được thể hiện thông qua hình thức:

   - Bằng văn bản dưới dạng giấy (hợp đồng này được lập thành 02 bản có giá trị như nhau, mỗi bên giữ 01 bản) hoặc

   - Dữ liệu điện tử (đối với dữ liệu điện tử, Bên mua điện có thể tra cứu và tải về tại Cổng thông tin điện tử của Bên bán điện).

   Ngôn ngữ sử dụng trong hợp đồng là tiếng Việt. Các bên có thể thỏa thuận sử dụng thêm tiếng dân tộc khác của Việt Nam hoặc tiếng nước ngoài. Trong trường hợp có sự khác biệt giữa bản tiếng Việt với bản tiếng dân tộc khác của Việt Nam hoặc bản tiếng nước ngoài, bản có lợi hơn cho người tiêu dùng được ưu tiên áp dụng.

   Ngoài ra, hợp đồng mua bán điện phục vụ mục đích sinh hoạt phải thực hiện theo mẫu tại Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư 16/2023/TT-BCT.

   Đã có Thông tư hướng dẫn về hợp đồng mua bán điện phục vụ mục đích sinh hoạt từ ngày 16/10/2023? (Hình từ Internet)

   Thời hạn hợp đồng mua bán điện phục vụ mục đích sinh hoạt được xác định như thế nào?

   Tại Điều 5 Thông tư 16/2023/TT-BCT quy định về thời hạn của hợp đồng mua bán điện sinh hoạt như sau:

   Thời hạn hợp đồng mua bán điện phục vụ mục đích sinh hoạt

   Thời hạn của hợp đồng do hai bên thỏa thuận. Trường hợp hai bên không thỏa thuận cụ thể thời hạn của hợp đồng thì thời hạn của hợp đồng được tính từ ngày ký đến ngày chấm dứt hợp đồng theo quy định của pháp luật.

   Như vậy, thời hạn hợp đồng mua bán điện sinh hoạt sẽ tùy theo thỏa thuận giữa bên bán điện và Bên mua điện.

   Trường hợp hai bên không thỏa thuận cụ thể thời hạn của hợp đồng thì thời hạn của hợp đồng được tính từ ngày ký đến ngày chấm dứt hợp đồng theo quy định của pháp luật.

   Hợp đồng mua bán điện phục vụ mục đích sinh hoạt đã ký trước thời điểm ngày 16/10/2023 thì có được tiếp tục thực hiện không?

   Tại Điều 7 Thông tư 16/2023/TT-BCT quy định về hiệu lực thi hành như sau:

   Hiệu lực thi hành

   1. Thông tư này có hiệu lực từ ngày 16 tháng 10 năm 2023.

   Thông tư số 19/2014/TT-BCT ngày 18 tháng 06 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành mẫu Hợp đồng mua bán điện phục vụ mục đích sinh hoạt và Thông tư số 38/2022/TT-BCT ngày 30 tháng 12 năm 2022 bãi bỏ khoản 1 Điều 2 Thông tư số 19/2014/TT-BCT ngày 18 tháng 06 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành mẫu Hợp đồng mua bán điện phục vụ mục đích sinh hoạt hết hiệu lực từ ngày Thông tư này có hiệu lực.

   2. Các hợp đồng đã ký trước thời điểm Thông tư này có hiệu lực được tiếp tục thực hiện đến thời điểm hết thời hạn ghi trong hợp đồng. Trong quá trình thực hiện hai bên vẫn phải tuân thủ các quy định của Luật Điện lực, các văn bản hướng dẫn thi hành và có thể thỏa thuận bổ sung các nội dung mới phù hợp với hợp đồng theo mẫu tại Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư này. Trường hợp một trong hai bên hoặc cả hai bên có nhu cầu ký lại hợp đồng trước thời hạn, hai bên xem xét, thỏa thuận để thực hiện ký lại hợp đồng. Việc ký lại hợp đồng thực hiện theo quy định tại Thông tư này.

   3. Trong quá trình thực hiện, trường hợp các văn bản quy phạm pháp luật được dẫn chiếu tại Thông tư và Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư này sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế bằng các văn bản mới thì áp dụng theo các văn bản mới.

   4. Trong quá trình thực hiện Thông tư này, nếu có vướng mắc, tổ chức, cá nhân liên quan có trách nhiệm đề nghị Cục Điều tiết điện lực chủ trì nghiên cứu, đề xuất Bộ trưởng Bộ Công Thương sửa đổi, bổ sung Thông tư cho phù hợp./.

   Như vậy, hợp đồng mua bán điện phục vụ mục đích sinh hoạt đã ký trước thời điểm ngày 16/10/2023 thì vẫn được tiếp tục thực hiện cho đến thời điểm hết thời hạn ghi trong hợp đồng.

   Quy định về chủ thể ký hợp đồng mua bán điện sinh hoạt như thế nào?

   Tại Điều 4 Thông tư 16/2023/TT-BCT quy định về chủ thể ký hợp đồng mua bán điện sinh hoạt như sau:

   - Chủ thể ký hợp đồng của Bên mua điện là người đại diện của Bên mua điện đáp ứng đủ điều kiện theo quy định và có hồ sơ đề nghị đăng ký mua điện phục vụ mục đích sinh hoạt quy định tại khoản 1, 2 Điều 8 Nghị định 104/2022/NĐ-CP gửi Bên bán điện.

   - Trường hợp Bên mua điện gồm nhiều hộ sử dụng điện chung ký 01 hợp đồng thì chủ thể ký hợp đồng của Bên mua điện là đại diện số hộ dùng chung ký hợp đồng và có văn bản ủy quyền của các hộ dùng chung khác.

   Các hộ dùng chung phải đáp ứng đủ điều kiện quy định tại khoản 1 Điều 8 Nghị định 104/2022/NĐ-CP.

   Tại hợp đồng phải ghi rõ số hộ dùng chung (có danh sách kèm theo) và giá bán điện được áp dụng theo quy định về thực hiện giá bán điện do Bộ Công Thương ban hành.

   - Trường hợp Bên mua điện là người thuê nhà để ở thì chủ thể ký hợp đồng của Bên mua điện được xác định theo quy định về thực hiện giá bán điện do Bộ Công Thương ban hành.

   - Chủ thể ký hợp đồng của Bên bán điện là người đại diện theo pháp luật hoặc theo ủy quyền của Đơn vị bán lẻ điện có lưới điện phân phối đủ khả năng cung cấp điện đáp ứng nhu cầu của Bên mua điện.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn