Thời điểm lập hóa đơn hàng hóa được xác định như thế nào?

Bấm vào đây để xem bản dịch tiếng Anh của bài viết này Click HERE to see the English translation of this article
Ngày hỏi: 05/07/2022

Thời điểm lập hóa đơn hàng hóa được xác định như thế nào? Số hóa đơn hàng hóa được quy định ra sao?

Chào ban biên tập, doanh nghiệp tôi có bán một lô hàng về linh kiện điện tử cho công ty khác, chúng tôi đã giao cho bên kia nhưng sau đó mới nhận thanh toán tiền hàng, bây giờ có tranh chấp xảy ra và cần phải xác định lại thời điểm lập hóa đơn hàng hóa, vậy cho tôi hỏi việc xác định thời điểm lập hóa đơn này có phải là thời điểm bên kia thanh toán tiền hàng cho chúng tôi hay là thời điểm chúng tôi giao hàng hóa cho bên kia? Xin nhờ ban biên tập giải đáp.

  • Thời điểm lập hóa đơn hàng hóa được xác định như thế nào?

   Căn cứ Khoản 1 Điều 9 Nghị định 123/2020/NĐ-CP quy định về thời điểm lập hóa đơn như sau:

   1. Thời điểm lập hóa đơn đối với bán hàng hóa (bao gồm cả bán tài sản nhà nước, tài sản tịch thu, sung quỹ nhà nước và bán hàng dự trữ quốc gia) là thời điểm chuyển giao quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng hàng hóa cho người mua, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền.

   Như vậy, thời điểm lập hóa đơn đối với bán hàng hóa sẽ được xác định là thời điểm chuyển giao quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng hàng hóa cho người mua, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền. Đối với trường hợp doanh nghiệp của anh/chị thì thời điểm lập hàng hóa là thời điểm giao hàng cho công ty kia.

   Số hóa đơn hàng hóa được quy định ra sao?

   Theo Khoản 3 Điều 10 Nghị định 123/2020/NĐ-CP quy định số hóa đơn hàng hóa như sau:

   3. Số hóa đơn

   a) Số hóa đơn là số thứ tự được thể hiện trên hóa đơn khi người bán lập hóa đơn. Số hóa đơn được ghi bằng chữ số Ả-rập có tối đa 8 chữ số, bắt đầu từ số 1 vào ngày 01/01 hoặc ngày bắt đầu sử dụng hóa đơn và kết thúc vào ngày 31/12 hàng năm có tối đa đến số 99 999 999. Hóa đơn được lập theo thứ tự liên tục từ số nhỏ đến số lớn trong cùng một ký hiệu hóa đơn và ký hiệu mẫu số hóa đơn. Riêng đối với hóa đơn do cơ quan thuế đặt in thì số hóa đơn được in sẵn trên hóa đơn và người mua hóa đơn được sử dụng đến hết kể từ khi mua.

   Trường hợp tổ chức kinh doanh có nhiều cơ sở bán hàng hoặc nhiều cơ sở được đồng thời cùng sử dụng một loại hóa đơn điện tử có cùng ký hiệu theo phương thức truy xuất ngẫu nhiên từ một hệ thống lập hóa đơn điện tử thì hóa đơn được lập theo thứ tự liên tục từ số nhỏ đến số lớn theo thời điểm người bán ký số, ký điện tử trên hóa đơn.

   b) Trường hợp số hóa đơn không được lập theo nguyên tắc nêu trên thì hệ thống lập hóa đơn điện tử phải đảm bảo nguyên tắc tăng theo thời gian, mỗi số hóa đơn đảm bảo chỉ được lập, sử dụng một lần duy nhất và tối đa 8 chữ số.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn