Thiết bị nhập khẩu để xử lý nước thải từ Nhật Bản có được miễn thuế không?

Bấm vào đây để xem bản dịch tiếng Anh của bài viết này Click HERE to see the English translation of this article
Ngày hỏi: 23/05/2022

Thiết bị nhập khẩu để xử lý nước thải từ Nhật Bản có được miễn thuế không? Thủ tục miễn thuế hàng hóa nhập khẩu để bảo vệ môi trường như thế nào? Doanh nghiệp tôi đang dự tính để nhập khẩu một số thiết bị, máy móc của Nhật Bản sản xuất để xử lý nước thải trong quá trình sản xuất của doanh nghiệp. Doanh nghiệp muốn biết việc nhập khẩu thiết bị, máy móc này có được miễn thuế nhập khẩu hay không? Thủ tục xin miễn thuế như thế nào? Xin cảm ơn!

  • Thiết bị nhập khẩu để xử lý nước thải từ Nhật Bản có được miễn thuế không?
   (ảnh minh họa)
  • Thiết bị nhập khẩu để xử lý nước thải từ Nhật Bản có được miễn thuế không?

   Căn cứ Khoản 19 Điều 16 Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu 2016 quy định về miễn thuế như sau:

   19. Hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu để bảo vệ môi trường, bao gồm:

   a) Máy móc, thiết bị, phương tiện, dụng cụ, vật tư chuyên dùng nhập khẩu trong nước chưa sản xuất được để thu gom, vận chuyển, xử lý, chế biến nước thải, rác thải, khí thải, quan trắc và phân tích môi trường, sản xuất năng lượng tái tạo; xử lý ô nhiễm môi trường, ứng phó, xử lý sự cố môi trường;

   b) Sản phẩm xuất khẩu được sản xuất từ hoạt động tái chế, xử lý chất thải.

   20. Hàng hóa nhập khẩu chuyên dùng trong nước chưa sản xuất được phục vụ trực tiếp cho giáo dục.

   Như vậy, trường hợp các thiết bị, máy móc doanh nghiệp bạn nhập khẩu của Nhật Bản để xử lý nước thải trong hoạt động sản xuất nếu các thiết bị, máy móc này trong nước chưa sản xuất thì khi nhập khẩu được miễn thuế nhập khẩu theo quy định viện dẫn nêu trên.

   Thủ tục miễn thuế đối với hàng hóa nhập khẩu để bảo vệ môi trường

   Căn cứ Khoản 4 Điều 25 Nghị định 134/2016/NĐ-CP quy định về miễn thuế hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu để bảo vệ môi trường như sau:

   4. Hồ sơ, thủ tục miễn thuế thực hiện theo quy định tại Điều 31 Nghị định này.

   Theo đó, căn cứ Khoản 3 Điều 31 Nghị định 134/2016/NĐ-CP được sửa đổi bởi Khoản 14 Điều 1 Nghị định 18/2021/NĐ-CP quy định về thủ tục miễn thuế như sau:

   3. Thủ tục miễn thuế:

   a) Người nộp thuế tự xác định, khai hàng hóa và số tiền thuế được miễn thuế (trừ việc kê khai số tiền thuế phải nộp đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu để gia công do bên thuế gia công cung cấp) trên tờ khai hải quan khi làm thủ tục hải quan, chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung khai báo.

   b) Cơ quan hải quan nơi làm thủ tục hải quan căn cứ hồ sơ miễn thuế, đối chiếu với các quy định hiện hành để thực hiện miễn thuế theo quy định.

   Trường hợp xác định hàng hóa nhập khẩu không thuộc đối tượng miễn thuế như khai báo thì thu thuế và xử phạt vi phạm (nếu có) theo quy định.

   c) Hệ thống xử lý dữ liệu điện tử tự động trừ lùi số lượng hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu tương ứng với số lượng hàng hóa trong Danh mục miễn thuế.

   Trường hợp thông báo Danh mục miễn thuế bản giấy, cơ quan hải quan thực hiện cập nhật và trừ lùi số lượng hàng hóa đã xuất khẩu, nhập khẩu tương ứng với số lượng hàng hóa trong Danh mục miễn thuế.

   Trường hợp nhập khẩu hàng hóa miễn thuế theo tổ hợp, dây chuyền, người nộp thuế phải làm thủ tục hải quan tại cơ quan hải quan nơi lắp đặt máy móc, thiết bị. Tại thời điểm đăng ký tờ khai hải quan, người nộp thuế kê khai chi tiết hàng hóa trên tờ khai hải quan. Trường hợp không kê khai chi tiết được trên tờ khai hải quan, người nộp thuế lập bảng kê chi tiết về hàng hóa nhập khẩu theo các chỉ tiêu thông tin quy định tại Mẫu số 04 Phụ lục VIIa ban hành kèm theo Nghị định này thông qua Hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hoặc theo Mẫu số 15 Phụ lục VII ban hành kèm theo Nghị định này và đính kèm tờ khai hải quan. Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày kết thúc việc nhập khẩu lô hàng cuối cùng của mỗi tổ hợp, dây chuyền, người nộp thuế có trách nhiệm thông báo cho cơ quan hải quan nơi thông báo Danh mục miễn thuế theo các chỉ tiêu thông tin quy định tại Mẫu số 05 Phụ lục VIIa ban hành kèm theo Nghị định này thông qua Hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hoặc theo Mẫu số 16 Phụ lục VII ban hành kèm theo Nghị định này.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn