Hỗ trợ giải đáp chính sách thuế

Chưa có bản dịch tiếng Anh của bài viết này, nhấn vào đây để quay về trang chủ tiếng Anh There is no English translation of this article. Click HERE to turn back English Homepage
Ngày hỏi: 30/08/2016
Kính gửi: Cục thuế tỉnh Bình Phước Ngày 27/07/2012, DNTN Phương Dung (Khu 2, P.Phước Bình, Tx. Phước Long, Bình Phước) có công văn gửi Chi Cục thuế thị xã Phước Long về việc: Đề nghị hỗ trợ giải đáp về chính sách thuế của doanh nghiệp, cụ thể là việc doanh nghiệp mua bảo hiểm nhân thọ cho nhân viên và người lao động của doanh nghiệp, thì khoản chi phí trên có được tính là chi phí hợp lý để được khấu trừ thuế thu nhập doanh nghiệp hay không? Căn cứ vào công văn số: 357/CCT-NV-DT&TTHT ngày 10 tháng 08 năm 2012 của Chi cục thuế thị xã Phước Long trả lời, có kết luận: Nếu doanh nghiệp chi mua bảo hiểm nhân thọ cho người lao động không đáp ứng các điều kiện quy định tại điểm n, khoản 6, điều 1 của Nghị định số: 122/2011/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2011 bổ sung thêm vào khoản 2, điều 9 của Nghị định số:124/2008/NĐ-CP nêu trên thì không được trừ chi phí khi xác định thu nhập chịu thuế. Qua tham khảo chúng tôi nhận thấy văn bản giải trình của Chi cục thuế Phước Long giải thích chưa rõ ràng và thỏa đáng. Vậy nên chúng tôi tiếp tục thảo văn bản này gửi đến Cục thuế Bình Phước xin được hỗ trợ giải đáp. Như vậy, nếu doanh nghiệp chúng tôi đáp ứng đủ các điều kiện quy định tại điểm n, khoản 6, điều 1 của Nghị định số: 122/2011/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2011 bổ sung thêm vào khoản 2, điều 9 của Nghị định số:124/2008/NĐ-CP: Cụ thể là doanh nghiệp chi mua Bảo hiểm nhân thọ cho nhân viên – người lao động có đủ hóa đơn – chứng từ, có ghi cụ thể điều kiện được hưởng và mức được hưởng tại một trong các hồ sơ sau: Hợp đồng lao động, Thỏa ước lao động tập thể …thì khoản chi phí để mua Bảo hiểm nhân thọ cho nhân viên – người lao động có được xác định là khoản chi phí hợp lý để được khấu trừ thuế thu nhập doanh nghiệp hay không? Doanh nghiệp chúng tôi trân trọng cám ơn sự hỗ trợ giải đáp về chính sách thuế của Cục thuế Bình Phước, đồng thời rất mong Cục thuế Bình Phước quan tâm giải đáp nội dung trên. Trân trọng cám ơn!
  • Ngày 11/10/2012, Cục Thuế nhận được Công văn số 01/12/CV-PD ngày 09/10/2012 của DNTN Phương Dung về việc xin giải đáp về chính sách thuế có những vướng mắc tương tự với nội dung câu hỏi trên của đơn vị.
   Ngày 18/10/2012, Cục Thuế đã có Công văn số 1477/CT-TTHT thông báo cho đơn vị về việc bổ sung thông tin, tài liệu để Cục Thuế có cơ sở trả lời cho đơn vị.
   Cục Thuế sẽ trả lời cho đơn vị bằng văn bản khi đơn vị cung cấp các thông tin, tài liệu theo yêu cầu của Cục Thuế.
   Nếu còn nội dung nào chưa rõ, đề nghị liên hệ với Cục Thuế - phòng Tuyên truyền & Hỗ trợ người nộp thuế, số điện thoại: 06513.879.193 để được hướng dẫn thêm.

   Chào bạn!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn