Hộ kinh doanh cá thể mua hàng hóa với hình thức thuế áp dụng là thuế khoán có cần phải lấy hóa đơn đầu vào không?

Bấm vào đây để xem bản dịch tiếng Anh của bài viết này Click HERE to see the English translation of this article
Ngày hỏi: 16/12/2022

Hộ kinh doanh cá thể mua hàng hóa với hình thức thuế áp dụng là thuế khoán có cần phải lấy hóa đơn đầu vào không? Hộ khoán có được công ty khai thuế, nộp thuế thay với khoản chiết khấu thương mại không? Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế đối với hộ khoán là khi nào?

Chào anh chị Luật sư. Năm 2021, tôi thành lập hộ kinh doanh B sản xuất hàng may mặc và nộp thuế theo phương pháp khoán. Năm 2022, hộ kinh doanh của tôi đi vào hoạt động ổn định hơn sau khi thành lập. Và từ đó đến nay tôi khi mua hàng hóa thì không có hóa đơn gì cả, nay được cơ quan thuế yêu cầu thì tôi không có nên tôi có thắc mắc là khi mua hàng hóa với hình thức là thuế khoán thì có cần phải lấy hóa đơn đầu vào không?

Kính mong anh chị tư vấn. Tôi cảm ơn.

  • 1. Hộ kinh doanh cá thể mua hàng hóa với hình thức thuế áp dụng là thuế khoán có cần phải lấy hóa đơn đầu vào không?

   Theo Khoản 2 Điều 7 Thông tư 40/2021/TT-BTC' onclick="vbclick('749C3', '383360');" target='_blank'>Thông tư 40/2021/TT-BTC có quy định như sau:

   2. Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán (Hộ khoán) không phải thực hiện chế độ kế toán. Hộ khoán sử dụng hóa đơn lẻ phải lưu trữ và xuất trình cho cơ quan thuế các hóa đơn, chứng từ, hợp đồng, hồ sơ chứng minh hàng hóa, dịch vụ hợp pháp khi đề nghị cấp, bán lẻ hóa đơn theo từng lần phát sinh. Riêng trường hợp hộ khoán kinh doanh tại chợ biên giới, chợ cửa khẩu, chợ trong khu kinh tế cửa khẩu trên lãnh thổ Việt Nam phải thực hiện việc lưu trữ hóa đơn, chứng từ, hợp đồng, hồ sơ chứng minh hàng hóa hợp pháp và xuất trình khi cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền yêu cầu.

   Theo đó, hộ kinh doanh của bạn nộp thuế theo phương pháp khoán thì khi mua hàng hóa bạn phải lấy hóa đơn đầu vào và xuất trình cho cơ quan thuế để chứng minh hàng hóa, dịch vụ của bạn là hợp pháp khi đề nghị cấp, bán lẻ hóa đơn theo từng lần phát sinh.

   2. Hộ khoán có được công ty khai thuế, nộp thuế thay với khoản chiết khấu thương mại không?

   Tại Điểm c Khoản 1 và Khoản 3 Điều 8 Thông tư 40/2021/TT-BTC' onclick="vbclick('749C3', '383360');" target='_blank'>Thông tư 40/2021/TT-BTC quy định phương pháp tính thuế đối với trường hợp tổ chức, cá nhân khai thuế thay, nộp thuế thay cho cá nhân như sau:

   c) Tổ chức chi trả các khoản thưởng, hỗ trợ đạt doanh số, khuyến mại, chiết khấu thương mại, chiết khấu thanh toán, chi hỗ trợ bằng tiền hoặc không bằng tiền, các khoản bồi thường vi phạm hợp đồng, bồi thường khác cho hộ khoán;

   3. Trường hợp trong năm cá nhân phát sinh doanh thu từ 100 triệu đồng/năm trở xuống tại nhiều nơi, cá nhân dự kiến hoặc xác định được tổng doanh thu trên 100 triệu đồng/năm thì có thể ủy quyền cho các tổ chức chi trả khai thuế thay, nộp thuế thay đối với doanh thu phát sinh tại đơn vị được ủy quyền trong năm tính thuế. Riêng đối với hộ khoán mà ngoài doanh thu khoán, hộ khoán còn nhận được các khoản thưởng, hỗ trợ đạt doanh số, khuyến mại, chiết khấu thương mại, chiết khấu thanh toán, chi hỗ trợ bằng tiền hoặc không bằng tiền, khoản bồi thường vi phạm hợp đồng, bồi thường khác thì tổ chức chi trả thực hiện khai thuế thay, nộp thuế thay theo thực tế chi trả các khoản này trong năm tính thuế. Trường hợp tổ chức khai thuế thay, nộp thuế thay cho cá nhân cho thuê tài sản thì áp dụng việc xác định mức doanh thu từ 100 triệu đồng/năm trở xuống để xác định đối tượng không phải nộp thuế theo hướng dẫn tại điểm c khoản 1 Điều 9 Thông tư này.

   Ngoài ra, tại Phụ lục I Danh mục ngành nghề tính thuế GTGT, thuế TNCN theo tỷ lệ % trên doanh thu đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh ban hành kèm theo Thông tư 40/2021/TT-BTC' onclick="vbclick('749C3', '383360');" target='_blank'>Thông tư 40/2021/TT-BTC quy định như sau:

   TT

   Danh mục ngành nghề

   Tỷ lệ % tính thuế GTGT

   Thuế suất thuế TNCN

   1.

   Phân phối, cung cấp hàng hóa

   - Hoạt động bán buôn, bán lẻ các loại hàng hóa (trừ giá trị hàng hóa đại lý bán đúng giá hưởng hoa hồng);

   - Khoản thưởng, hỗ trợ đạt doanh số, khuyến mại, chiết khấu thương mại, chiết khấu thanh toán, chi hỗ trợ bằng tiền hoặc không bằng tiền cho hộ khoán;

   1%

   0,5%

   Như vậy, khi công ty chi trả các khoản chiết khấu thương mại cho hộ khoán thì công ty có trách nhiệm khai thuế, nộp thuế thay với thuế suất thuế giá trị gia tăng 1%, thuế thu nhập cá nhân 0,5%.

   3. Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế đối với hộ khoán là khi nào?

   Căn cứ Khoản 2 Điều 44 Luật Quản lý thuế 2019' onclick="vbclick('5EA0B', '383360');" target='_blank'>Điều 44 Luật Quản lý thuế 2019 quy định như sau:

   2. Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế đối với loại thuế có kỳ tính thuế theo năm được quy định như sau:

   a) Chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng thứ 3 kể từ ngày kết thúc năm dương lịch hoặc năm tài chính đối với hồ sơ quyết toán thuế năm; chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng đầu tiên của năm dương lịch hoặc năm tài chính đối với hồ sơ khai thuế năm;

   b) Chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng thứ 4 kể từ ngày kết thúc năm dương lịch đối với hồ sơ quyết toán thuế thu nhập cá nhân của cá nhân trực tiếp quyết toán thuế;

   c) Chậm nhất là ngày 15 tháng 12 của năm trước liền kề đối với hồ sơ khai thuế khoán của hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán; trường hợp hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh mới kinh doanh thì thời hạn nộp hồ sơ khai thuế khoán chậm nhất là 10 ngày kể từ ngày bắt đầu kinh doanh.

   Theo đó, thời gian nộp hồ sơ khai thuế đối với hộ khoán chậm nhất là ngày 15 tháng 12 của năm trước liền kề.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn