Có phải đóng thuế thu nhập cá nhân khi nhận tặng cho xe máy cũ hay không?

Bấm vào đây để xem bản dịch tiếng Anh của bài viết này Click HERE to see the English translation of this article
Ngày hỏi: 16/12/2022

Cá nhân nhận tặng cho xe máy cũ có phải đóng thuế thu nhập cá nhân hay không? Cá nhân nhận tặng cho xe máy cũ có phải đóng lệ phí trước bạ khi sang tên xe hay không? Giấy tờ chuyển quyền sở hữu xe khi tặng cho xe máy cũ gồm gì?

Bác tôi có mua xe máy mới và có ý tốt tặng lại xe máy cũ cho tôi. Tôi cũng có ý muốn nhận nhưng còn một số thủ tục, vấn đề tôi chưa rõ. Tôi muốn hỏi là khi nhận tặng cho xe máy cũ này thì tôi có phải đóng thuế thu nhập cá nhân hay không? Xin cảm ơn!

  • Cá nhân nhận tặng cho xe máy cũ có phải đóng thuế thu nhập cá nhân hay không?

   Căn cứ Khoản 10 Điều 3 Luật thuế thu nhập cá nhân 2007 quy định về thu nhập chịu thuế như sau:

   10. Thu nhập từ nhận quà tặng là chứng khoán, phần vốn trong các tổ chức kinh tế, cơ sở kinh doanh, bất động sản và tài sản khác phải đăng ký sở hữu hoặc đăng ký sử dụng.

   Tại Điều 4 Luật thuế thu nhập cá nhân 2007 quy định thu nhập được miễn thuế như sau:

   4. Thu nhập từ nhận thừa kế, quà tặng là bất động sản giữa vợ với chồng; cha đẻ, mẹ đẻ với con đẻ; cha nuôi, mẹ nuôi với con nuôi; cha chồng, mẹ chồng với con dâu; cha vợ, mẹ vợ với con rể; ông nội, bà nội với cháu nội; ông ngoại, bà ngoại với cháu ngoại; anh, chị, em ruột với nhau.

   Căn cứ Khoản 10 Điều 2 Thông tư 111/2013/TT-BTC quy định các khoản thu nhập chịu thuế như sau:

   10. Thu nhập từ nhận quà tặng

   Thu nhập từ nhận quà tặng là khoản thu nhập của cá nhân nhận được từ các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước, cụ thể như sau:

   a) Đối với nhận quà tặng là chứng khoán bao gồm: cổ phiếu, quyền mua cổ phiếu, trái phiếu, tín phiếu, chứng chỉ quỹ và các loại chứng khoán khác theo quy định của Luật Chứng khoán; cổ phần của các cá nhân trong công ty cổ phần theo quy định của Luật Doanh nghiệp.

   b) Đối với nhận quà tặng là phần vốn trong các tổ chức kinh tế, cơ sở kinh doanh bao gồm: vốn trong công ty trách nhiệm hữu hạn, hợp tác xã, công ty hợp danh, hợp đồng hợp tác kinh doanh, vốn trong doanh nghiệp tư nhân, cơ sở kinh doanh của cá nhân, vốn trong các hiệp hội, quỹ được phép thành lập theo quy định của pháp luật hoặc toàn bộ cơ sở kinh doanh nếu là doanh nghiệp tư nhân, cơ sở kinh doanh của cá nhân.

   c) Đối với nhận quà tặng là bất động sản bao gồm: quyền sử dụng đất; quyền sử dụng đất có tài sản gắn liền với đất; quyền sở hữu nhà, kể cả nhà ở hình thành trong tương lai; kết cấu hạ tầng và các công trình xây dựng gắn liền với đất, kể cả công trình xây dựng hình thành trong tương lai; quyền thuê đất; quyền thuê mặt nước; các khoản thu nhập khác nhận được từ thừa kế là bất động sản dưới mọi hình thức; trừ thu nhập từ quà tặng là bất động sản hướng dẫn tại điểm d, khoản 1, Điều 3 Thông tư này.

   d) Đối với nhận quà tặng là các tài sản khác phải đăng ký quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng với cơ quan quản lý Nhà nước như: ô tô; xe gắn máy, xe mô tô; tàu thủy, kể cả sà lan, ca nô, tàu kéo, tàu đẩy; thuyền, kể cả du thuyền; tàu bay; súng săn, súng thể thao.

   Theo Điều 18 Luật thuế thu nhập cá nhân 2007 quy định thu nhập chịu thuế từ thừa kế, quà tặng như sau:

   1. Thu nhập chịu thuế từ thừa kế, quà tặng là phần giá trị tài sản thừa kế, quà tặng vượt trên 10 triệu đồng mà đối tượng nộp thuế nhận được theo từng lần phát sinh.

   Theo đó, xe gắn máy là tài sản, quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng với cơ quan quản lý Nhà nước nên bạn nhận tặng cho xe máy cũ từ bác bạn mà giá trị chiếc xe trên 10 triệu đồng thì bạn phải đóng thuế thu nhập cá nhân cho phần vượt trên 10 triệu đồng.

   Cá nhân nhận tặng cho xe máy cũ có phải đóng lệ phí trước bạ khi sang tên xe hay không?

   Căn cứ Điều 6 Nghị định 10/2022/NĐ-CP quy định về căn cứ tính lệ phí trước bạ như sau:

   Căn cứ tính lệ phí trước bạ là giá tính lệ phí trước bạ và mức thu lệ phí trước bạ theo tỷ lệ (%).

   Và Điểm b Khoản 4 Điều 8 Nghị định 10/2022/NĐ-CP, khi sang tên xe máy cũ, người mua sẽ phải nộp lệ phí trước bạ với mức thu như sau:

   b) Đối với xe máy nộp lệ phí trước bạ lần thứ 2 trở đi được áp dụng mức thu là 1%. Trường hợp chủ tài sản đã kê khai, nộp lệ phí trước bạ đối với xe máy là 2%, sau đó chuyển giao cho tổ chức, cá nhân ở địa bàn quy định tại điểm a khoản này thì nộp lệ phí trước bạ với mức thu là 5%.

   Theo Điểm b Khoản 1 Điều 4 Thông tư 13/2022/TT-BTC hướng dẫn như sau:

   b) Xe máy nộp lệ phí trước bạ lần thứ 02 trở đi được áp dụng mức thu là 1%.

   Trường hợp chủ tài sản đã kê khai, nộp lệ phí trước bạ đối với xe máy là 2%, sau đó chuyển giao cho tổ chức, cá nhân ở địa bàn quy định tại điểm a khoản này thì nộp lệ phí trước bạ với mức thu là 5%. Trường hợp xe máy đã nộp lệ phí trước bạ theo mức thu 5% thì các lần chuyển nhượng tiếp theo nộp lệ phí trước bạ theo mức thu 1%.

   Địa bàn đã kê khai, nộp lệ phí lần trước được xác định theo “Nơi thường trú”, “Nơi Đăng ký nhân khẩu thường trú” hoặc “Địa chỉ” ghi trong giấy đăng ký xe hoặc giấy chứng nhận thu hồi đăng ký, biển số xe và được xác định theo địa giới hành chính nhà nước tại thời điểm kê khai lệ phí trước bạ.

   Theo đó, khi thực hiện việc cho tặng xe máy và sang tên xe máy thì cần phải đóng lệ phí trước bạ và mức thu lệ phí trước bạ được quy định như trên.

   Giấy tờ chuyển quyền sở hữu xe khi tặng cho xe máy cũ gồm gì?

   Căn cứ theo Khoản 2 Điều 8 Thông tư 58/2020/TT-BCA quy định giấy tờ chuyển quyền sở hữu xe bao gồm các giấy tờ sau đây:

   2. Giấy tờ chuyển quyền sở hữu xe, gồm một trong các giấy tờ sau đây:

   a) Hóa đơn, chứng từ tài chính (biên lai, phiếu thu) hoặc giấy tờ mua bán, cho, tặng xe (quyết định, hợp đồng, văn bản thừa kế) theo quy định của pháp luật;

   b) Giấy bán, cho, tặng xe của cá nhân có xác nhận công chứng hoặc chứng thực hoặc xác nhận của cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác đối với lực lượng vũ trang và người nước ngoài làm việc trong cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự, cơ quan đại diện của tổ chức quốc tế mà đăng ký xe theo địa chỉ của cơ quan, tổ chức, đơn vị công tác;

   c) Đối với xe công an thanh lý: Quyết định thanh lý xe của cấp có thẩm quyền và hóa đơn bán tài sản công hoặc hóa đơn bán tài sản nhà nước;

   d) Đối với xe quân đội thanh lý: Giấy chứng nhận đăng ký xe, công văn xác nhận xe đã được loại khỏi trang bị quân sự của Cục Xe - máy, Bộ Quốc phòng và hóa đơn bán tài sản công hoặc hóa đơn bán tài sản nhà nước.

   Theo đó, khi tặng cho xe máy cũ cần chuẩn bị giấy tờ chuyển quyền sở hữu xe gồm hoá đơn, chứng từ, giấy tờ theo như quy định trên.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn