Chi phí tư vấn quản lý dự án

Chưa có bản dịch tiếng Anh của bài viết này, nhấn vào đây để quay về trang chủ tiếng Anh There is no English translation of this article. Click HERE to turn back English Homepage
Ngày hỏi: 13/02/2017
Ban QLDA di dân tái định cư huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La được UBND huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La giao nhiệm vụ đại diện chủ đầu tư, tổ chức thực hiện các dự án thành phần tái định cư thủy điện Sơn La trên địa bàn huyện Yên Châu. Hiện nay chúng tôi tổ chức lập dự án đầu tư xây dựng công trình Đường giao thông liên vùng tái định cư, đã được UBND tỉnh Sơn La phê duyệt dự án và đang lập Bản vẽ thi công, dự toán chi tiết. Chúng tôi muốn hỏi quý Bộ một số vấn đề sau: Dự án được UBND tỉnh phê duyệt với hình thức QLDA: Thuê Tư vấn QLDA thực hiện. Chi phí QLDA vận dụng theo Công văn 1751 của Bộ Xây dựng, không có chi phí thuê tư vấn QLDA. Vậy, khi thuê Tư vấn QLDA thì chủ đầu tư hay Tư vấn QLDA được hưởng phần chi phí QLDA theo Công văn 1751 đã được duyệt? Có được lập bổ sung dự toán chi phí thuê Tư vấn QLDA vào khoản mục Tư vấn đầu tư xây dựng để chủ đầu tư phê duyệt ở bước Bản vẽ thi công, làm cơ sở cho giá gói thầu Tư vấn QLDA, song song với phần chi phí QLDA theo Công văn 1751 đã được duyệt không? (Bước dự án chưa có dự toán chi phí Tư vấn QLDA) có nghĩa là khi phê duyệt Bản vẽ thi công và dự toán tồn tại cả chi phí Tư vấn QLDA đã được duyệt ở bước dự án và dự toán chi phí Tư vấn QLDA bổ sung. Tư vấn QLDA ngoài công việc được chủ đầu tư giao, có được thực hiện Tư vấn lựa chọn nhà thầu thi công, Tư vấn giám sát thi công không? Nếu được thì có thể ký hợp đồng các công việc trên cùng với hợp đồng Tư vấn QLDA không, hay phải tách riêng từng gói thầu một?
  • Khi chủ đầu tư thuê một đơn vị làm tư vấn quản lý dự án thì chủ đầu tư sử dụng khoản mục chi phí quản lý dự án trong tổng mức đầu tư được duyệt để trả cho đơn vị tư vấn. Chi phí thuê tư vấn quản lý dự án được xác định bằng cách lập dự toán theo hướng dẫn tại phụ lục kèm theo văn bản số 1751/BXD-VP ngày 14/8/2007 của Bộ Xây dựng. Ngoài công việc tư vấn quản lý dự án được chủ đầu tư giao, trường hợp đơn vị tư vấn có đủ điều kiện, năng lực thì chủ đầu tư có thể thuê đơn vị tư vấn thực hiện các công việc tư vấn khác như lựa chọn nhà thầu thi công, tư vấn giám sát. Chi phí cho các công việc tư vấn này xác định trên cơ sở văn bản số 1751/BXD-VP ngày 14/8/2007 của Bộ Xây dựng.

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  • Công văn 1751/BXD-VP Tải về
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn