Chi phí quản lý dự án

Chưa có bản dịch tiếng Anh của bài viết này, nhấn vào đây để quay về trang chủ tiếng Anh There is no English translation of this article. Click HERE to turn back English Homepage
Ngày hỏi: 15/09/2016
*) Theo định mức chi phí quản lý dự án & Đầu tư xây dựng ban hành kèm theo công văn số 1751/BXD-VP, ngày 14/08/2007. - Tại mục 3.2.3 hướng dẫn chi phí lập dự án (bảng 2 trang 9) và lập báo cáo KTKT (bảng 3 trang 10) điều chỉnh các trường hợp. Sửa chữa, cải tạo, mở rộng có tính toán kết nối với dây chuyền công nghệ của công trình hiện có điều chỉnh hệ số k=1,2 (xin giải nghĩa rõ hơn ý nghĩa dây chuyền công nghệ đối với công trình công nghệ; VD: 1 công trình trường học có nội dung sửa chữa là thay mái, lót lại nền, quét vối thì có được điều chỉnh với hệ số k=1,2 không). - Trường hợp sử dụng lại thiết kế có sẵn do tư vấn lập không do cơ quan có thẩm quyền ban hành có phải điều chỉnh theo hệ số K hay không. *) Trường hợp công trình có giá trị dự toán <7 tỷ đồng chỉ phải lập báo cáo kinh tế kỹ thuật nhưng lại có diện tích sử dụng >1000m2 thì có phải tính chi phí thiết kế công trình cấp 3 hay không. *) Trường hợp một dự án xây dựng trường học có gói thầu phần thiết bị văn phòng gồm: bàn, ghế máy vi tính có giá trị <7 tỷ đồng thì có được tính chi phí lập báo cáo KTKT cho phần thiết bị này hay không. *) Chi phí quản lý dự án đầu tư do chủ đầu tư thực hiện công tác quản lý dự án được áp dụng theo tỷ lệ định mức (bảng 1 trong 1751) trường hợp này thì không tính thuế VAT, nhưng trong trường hợp chủ đầu tư không đủ năng lực phải thuê tư vấn (đơn vị khác) thực hiện quản lý dự án thì phải tính VAT nhưng không được vượt quá tỷ lệ theo định mức trong 1751 quy định hiểu như vậy có đúng không?
  • Theo công văn số 1751/BXD-VP của Bộ Xây dựng thì đối với công trình sửa chữa, cải tạo, mở rộng có tính toán kết nối với dây chuyền công nghệ của công trình thì hệ số điều chỉnh định mức chi phí lập dự án, lập báo cáo kinh tế kỹ thuật là k=1,2. Ví dụ một dây chuyền sản xuất xi măng đã được xây dựng trước, nay xây dựng thêm một số hạng mục mới kết nối với dây chuyền đã có thì được áp dụng hệ số điều chỉnh trên cho định mức chi phí lập dự án (lập báo cáo kinh tế kỹ thuật) đối với các hạng mục xây mới này. Trường hơp một công trình trường học có nội dung sửa chữa là thay mái, lót lại nền, quét vôi được áp dụng hệ số điều chỉnh trên.

   Việc sử dụng thiết kế có sẵn do tư vấn lập không do cơ quan có thẩm quyền ban hành, đảm bảo các quy định về quyền sở hữu trí tuệ thì phải điều chỉnh theo hệ số điều chỉnh K.

   Chi phí thiết kế thực hiện theo hướng dẫn tại mục 3.3 văn bản số 1751/BXD-VP ngày 14/8/2007 của Bộ Xây dựng.

   Dự án có tổng mức đầu tư < 7tỷ đồng thì chỉ phải lập báo cáo kinh tế kỹ thuật và được xác định bằng tỷ lệ phần trăm của chi phí xây dựng và chi phí thiết bị chưa có thuế giá trị gia tăng trong dự toán của báo cáo kinh tế kỹ thuật được duyệt(không tính theo gói thầu).

   Cách hiểu của bạn như trong nội dung ý 4 là đúng.

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  • Công văn 1751/BXD-VP Tải về
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn