Văn phòng giám định tư pháp ngoài công lập sẽ không được thành lập trong lĩnh vực pháp y có đúng không?

Chưa có bản dịch tiếng Anh của bài viết này, nhấn vào đây để quay về trang chủ tiếng Anh There is no English translation of this article. Click HERE to turn back English Homepage
Ngày hỏi: 24/12/2022

Văn phòng giám định tư pháp ngoài công lập sẽ không được thành lập trong lĩnh vực pháp y có đúng không? Cán bộ thì có được thành lập Văn phòng giám định tư pháp hay không? Văn phòng giám định tư pháp có được hoạt động theo loại hình doanh nghiệp tư nhân hay không?

  • Văn phòng giám định tư pháp ngoài công lập sẽ không được thành lập trong lĩnh vực pháp y có đúng không?

   Văn phòng giám định tư pháp ngoài công lập sẽ không được thành lập trong lĩnh vực pháp y đúng không?

   Trả lời:

   Căn cứ Khoản 1 Điều 14 Luật Giám định tư pháp 2012 quy định về văn phòng giám định tư pháp ngoài công lập như sau:

   Văn phòng giám định tư pháp là tổ chức giám định tư pháp ngoài công lập, được thành lập trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng, xây dựng, cổ vật, di vật, bản quyền tác giả.

   Tại Khoản 1 Điều 12 Luật Giám định tư pháp 2012 cũng quy định:

   Tổ chức giám định tư pháp công lập được cơ quan nhà nước có thẩm quyền thành lập trong lĩnh vực pháp y, pháp y tâm thần và kỹ thuật hình sự.

   Như vậy, về nguyên tắc thì đối với văn phòng giám định tư pháp ngoài công lập được thành lập trên các lĩnh vực như tài chính, ngân hàng, xây dựng, cổ vật, di vật, bản quyền tác giả, còn đối với lĩnh vực pháp y là do tổ chức giám định tư pháp công lập thực hiện và được thành lập.

   Kỹ năng nghiên cứu tài liệu về giám định - Nghề luật(Hình từ Internet)

   Cán bộ thì có được thành lập Văn phòng giám định tư pháp hay không?

   Theo quy định pháp luật về giám định thì đối với cán bộ có được thành lập văn phòng giám định tư pháp ngoài công lập hay không?

   Trả lời:

   Căn cứ Khoản 2 Điều 15 Luật Giám định tư pháp 2012 quy định về điều kiện thành lập văn phòng giám định tư pháp ngoài công lập như sau:

   - ...

   - Cán bộ, công chức, viên chức, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an nhân dân, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân quốc phòng không được thành lập Văn phòng giám định tư pháp.

   Như vậy, theo quy định pháp luật về giám định thì đối với cán bộ không được thành lập văn phòng giám định tư pháp ngoài công lập.

   Văn phòng giám định tư pháp có được hoạt động theo loại hình doanh nghiệp tư nhân hay không?

   Văn phòng giám định tư pháp ngoài công lập thì có được hoạt động theo loại hình doanh nghiệp tư nhân hay không? Có 1 giám định viên tư pháp thành lập và làm trưởng văn phòng.

   Trả lời:

   Căn cứ Khoản Điều 14 Luật Giám định tư pháp 2012 quy định như sau:

   Văn phòng giám định tư pháp do 01 giám định viên tư pháp thành lập thì được tổ chức và hoạt động theo loại hình doanh nghiệp tư nhân. Văn phòng giám định tư pháp do 02 giám định viên tư pháp trở lên thành lập thì được tổ chức và hoạt động theo loại hình công ty hợp danh.

   Như vậy, theo quy định thì văn phòng giám định tư pháp chỉ được tổ chức, hoạt động theo một trong hai loại hình như quy định trêN, trong đó có cả loại hình doanh nghiệp tư nhân. Trường hợp mà bạn đề cập có 01 giám định viên tư pháp làm trưởng văn phòng và thành lập thì bắt buộc phải hoạt động theo loại hình doanh nghiệp tư nhân.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn