Văn phòng giám định tư pháp có thể hoạt động theo loại hình công ty cổ phần không?

Bấm vào đây để xem bản dịch tiếng Anh của bài viết này Click HERE to see the English translation of this article
Ngày hỏi: 20/11/2022

Văn phòng giám định tư pháp có thể hoạt động theo loại hình công ty cổ phần không? Có 02 năm làm giám định viên tư pháp thì có được thành lập văn phòng giám định tư pháp không? Đăng ký hoạt động của Văn phòng giám định tư pháp như thế nào?

Chào Ban biên tập, tôi có vấn đề cần được giải đáp. Hiện tại tôi đang là giám định viên tư pháp đang có ý định thành lập văn phòng giám định tư pháp với bạn tôi dưới hình thức là công ty cổ phần, cho tôi hỏi là có được không?

Rất mong được Ban biên tập giải đáp, tôi cảm ơn.

  • 1. Văn phòng giám định tư pháp có thể hoạt động theo loại hình công ty cổ phần không?

   Tại Điều 14 Luật giám định tư pháp 2012' onclick="vbclick('22DAC', '381252');" target='_blank'>Điều 14 Luật giám định tư pháp 2012 quy định văn phòng giám định tư pháp như sau:

   1. Văn phòng giám định tư pháp là tổ chức giám định tư pháp ngoài công lập, được thành lập trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng, xây dựng, cổ vật, di vật, bản quyền tác giả.

   2. Văn phòng giám định tư pháp do 01 giám định viên tư pháp thành lập thì được tổ chức và hoạt động theo loại hình doanh nghiệp tư nhân. Văn phòng giám định tư pháp do 02 giám định viên tư pháp trở lên thành lập thì được tổ chức và hoạt động theo loại hình công ty hợp danh.

   Người đại diện theo pháp luật của Văn phòng giám định tư pháp là Trưởng văn phòng. Trưởng văn phòng giám định tư pháp phải là giám định viên tư pháp.

   Như vậy, theo quy định trên văn phòng giám định tư pháp do 02 giám định viên tư pháp trở lên thành lập thì được tổ chức và hoạt động theo loại hình công ty hợp danh.

   Bạn đang muốn cùng bạn của bạn thành lập văn phòng giám định tư pháp hoạt động theo loại hình công ty cổ phần là không được, bạn chỉ có thể hoạt động theo loại hình là công ty hợp danh.

   2. Có 02 năm làm giám định viên tư pháp thì có được thành lập văn phòng giám định tư pháp không?

   Theo Điều 15 Luật giám định tư pháp 2012' onclick="vbclick('22DAC', '381252');" target='_blank'>Điều 15 Luật giám định tư pháp 2012 được sửa đổi bởi Khoản 9 Điều 1 Luật Giám định tư pháp sửa đổi 2020' onclick="vbclick('67333', '381252');" target='_blank'>Điều 1 Luật Giám định tư pháp sửa đổi 2020 quy định điều kiện thành lập Văn phòng giám định tư pháp như sau:

   1. Giám định viên tư pháp được thành lập Văn phòng giám định tư pháp khi có đủ các điều kiện sau đây:

   a) Có từ đủ 03 năm trở lên là giám định viên tư pháp và có hoạt động giám định trong lĩnh vực đề nghị thành lập Văn phòng;

   b) Có Đề án thành lập theo quy định tại điểm d khoản 2 Điều 16 của Luật này.

   Cán bộ, công chức, viên chức, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an nhân dân, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân quốc phòng không được thành lập Văn phòng giám định tư pháp.

   Do đó, theo quy định trên một trong những điều kiện để giám định viên tư pháp được thành lập văn phòng giám định tư pháp là phải có từ đủ 03 năm trong nghề trở lên. Giám định viên tư pháp chỉ mới có 02 năm kinh nghiệm trong nghề thì vẫn chưa đủ điều kiện để thành lập văn phòng giám định tư pháp.

   3. Đăng ký hoạt động của Văn phòng giám định tư pháp như thế nào?

   Căn cứ Điều 17 Luật giám định tư pháp 2012' onclick="vbclick('22DAC', '381252');" target='_blank'>Điều 17 Luật giám định tư pháp 2012 được sửa đổi bởi bởi Khoản 28 Điều 1 Luật Giám định tư pháp sửa đổi 2020' onclick="vbclick('67333', '381252');" target='_blank'>Điều 1 Luật Giám định tư pháp sửa đổi 2020 quy định đăng ký hoạt động của Văn phòng giám định tư pháp như sau:

   1. Trong thời hạn 01 năm, kể từ ngày Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định cho phép thành lập, Văn phòng giám định tư pháp đăng ký hoạt động tại Sở Tư pháp.

   Sau thời hạn 01 năm, kể từ ngày Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định cho phép thành lập, Văn phòng giám định tư pháp không đăng ký hoạt động thì Quyết định cho phép thành lập Văn phòng giám định tư pháp hết hiệu lực.

   2. Văn phòng giám định tư pháp gửi hồ sơ đăng ký hoạt động đến Sở Tư pháp. Hồ sơ bao gồm:

   a) Đơn đề nghị đăng ký hoạt động;

   b) Quy chế tổ chức, hoạt động của Văn phòng giám định tư pháp;

   c) Giấy tờ chứng minh có đủ điều kiện bảo đảm hoạt động của Văn phòng giám định tư pháp theo Đề án thành lập quy định tại điểm d khoản 2 Điều 16 của Luật này;

   d) Bản sao quyết định cho phép thành lập Văn phòng giám định tư pháp.

   3. Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quản lý về lĩnh vực giám định tư pháp kiểm tra việc đáp ứng các điều kiện theo Đề án thành lập quy định tại điểm d khoản 2 Điều 16 của Luật này và cấp Giấy đăng ký hoạt động; trường hợp từ chối thì phải thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do, đồng thời báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét, quyết định thu hồi Quyết định cho phép thành lập. Người bị từ chối có quyền khiếu nại, khởi kiện theo quy định của pháp luật.

   4. Văn phòng giám định tư pháp được hoạt động kể từ ngày được cấp Giấy đăng ký hoạt động.

   Trên đây là những quy định về đăng ký hoạt động của Văn phòng giám định tư pháp.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn