Trong vụ án hành chính thì người làm chứng có phải bồi thường do khai báo sai sự thật không?

Bấm vào đây để xem bản dịch tiếng Anh của bài viết này Click HERE to see the English translation of this article
Ngày hỏi: 07/07/2022

Trong vụ án hành chính thì người làm chứng có phải bồi thường do khai báo sai sự thật không? Trường hợp người làm chứng không đến tòa để làm chứng có bị dẫn giải không? 

Thưa Luật sư, tôi là người làm chứng trong vụ án hành chính liên quan đến ra quyết định xử phạt của Chủ Tịch UBND Huyện x, thứ 5 tuần này tôi có tham gia với vai trò là người làm chứng thì không đi có được không? Và trường hợp tôi làm chứng sai thì có phải bồi thường nếu bên đó vì lời của tôi mà bị thiệt hại không? Cảm ơn luật sư.

  • Trong vụ án hành chính thì người làm chứng có phải bồi thường do khai báo sai sự thật không?

   Căn cứ Điểm c Khoản 2 Điều 62 Luật tố tụng hành chính 2015' onclick="vbclick('48D84', '368117');" target='_blank'>Điều 62 Luật tố tụng hành chính 2015 quy định về người làm chứng có quyền, nghĩa vụ như sau:

   2. Người làm chứng có các quyền, nghĩa vụ sau đây:

   a) Cung cấp toàn bộ thông tin, tài liệu, đồ vật mà mình có được liên quan đến việc giải quyết vụ án;

   b) Khai báo trung thực những tình tiết mà mình biết được liên quan đến việc giải quyết vụ án;

   c) Chịu trách nhiệm trước pháp luật về khai báo của mình, bồi thường thiệt hại do khai báo sai sự thật gây thiệt hại cho đương sự hoặc cho người khác

   d) ...

   Do đó, trong trường hợp tư cách tham gia tố tụng là người làm chứng trong vụ án hành chính mà khai báo sai sự thật gây thiệt hại cho đương sự hoặc cho người khác thì vẫn phải bồi thường thiệt hại và phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về khai báo của mình.

   Trường hợp người làm chứng không đến tòa để làm chứng có bị dẫn giải không?

   Căn cứ Điểm d Khoản 2 Điều 62 Luật trên quy định về người làm chứng có quyền, nghĩa vụ như sau:

   -...

   - Phải có mặt tại Tòa án và tại phiên tòa theo giấy triệu tập của Tòa án nếu việc lấy lời khai của người làm chứng phải được thực hiện tại Tòa án, tại phiên tòa; trường hợp người làm chứng không đến phiên tòa mà không có lý do chính đáng và việc vắng mặt của họ cản trở việc xét xử thì Hội đồng xét xử có thể ra quyết định dẫn giải người làm chứng đến phiên tòa.

   Như vậy, đối chiếu với quy định trên về nguyên tắc, bạn không đến phiên tòa mà không có lý do chính đáng và việc vắng mặt của họ cản trở việc xét xử thì Hội đồng xét xử có thể ra quyết định dẫn giải người làm chứng đến phiên tòa.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn