Trên cơ sở ý kiến của đại diện VKS, Hội đồng quyết định những nội dung gì trong quyết định rút ngắn thời gian thử thách?

Chưa có bản dịch tiếng Anh của bài viết này, nhấn vào đây để quay về trang chủ tiếng Anh There is no English translation of this article. Click HERE to turn back English Homepage
Ngày hỏi: 04/05/2022

Trên cơ sở xem xét hồ sơ và ý kiến của đại diện Viện kiểm sát, Hội đồng quyết định những nội dung gì trong thực hiện trình tự, thủ tục đề nghị, xét, quyết định rút ngắn thời gian thử thách đối với người được tha tù trước thời hạn có điều kiện, người được hưởng án treo? Nội dung quyết định rút ngắn thời gian thử thách gồm những nội dung gì? Nhờ anh chị tư vấn. Cảm ơn anh chị.

  • Trên cơ sở ý kiến của đại diện VKS, Hội đồng quyết định những nội dung gì trong quyết định rút ngắn thời gian thử thách?

   Tại Khoản 3 Điều 5 Thông tư liên tịch 03/2021/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BCA-BQP có quy định về trên cơ sở ý kiến của đại diện VKS, Hội đồng quyết định những nội dung gì trong quyết định rút ngắn thời gian thử thách

   3. Trên cơ sở xem xét hồ sơ và ý kiến của đại diện Viện kiểm sát, Hội đồng quyết định:

   a) Chấp nhận toàn bộ đề nghị rút ngắn thời gian thử thách đối với người được tha tù trước thời hạn có điều kiện. Trường hợp người được tha tù trước thời hạn có điều kiện có thời gian thử thách còn lại dưới 03 tháng thì Tòa án có thể quyết định rút ngắn hết thời gian thử thách còn lại;

   b) Chấp nhận một phần đề nghị rút ngắn thời gian thử thách đối với người được tha tù trước thời hạn có điều kiện;

   c) Không chấp nhận đề nghị rút ngắn thời gian thử thách đối với người được tha tù trước thời hạn có điều kiện.

   Nội dung quyết định rút ngắn thời gian thử thách gồm những nội dung gì?

   Tại Khoản 4 Điều 5 Thông tư liên tịch 03/2021/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BCA-BQP có quy định về nội dung quyết định rút ngắn thời gian thử thách gồm những nội dung như sau:

   4. Nội dung quyết định rút ngắn thời gian thử thách gồm:

   a) Ngày, tháng, năm ra quyết định;

   b) Tên Tòa án ra quyết định;

   c) Họ tên của Thẩm phán, Kiểm sát viên, Thư ký phiên họp;

   d) Họ tên, năm sinh, nơi cư trú của người được đề nghị rút ngắn thời gian thử thách;

   đ) Số, ngày, tháng, năm của bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật của Tòa án; số, ngày, tháng năm của quyết định thi hành án phạt tù; số, ngày, tháng, năm của quyết định tha tù trước thời hạn có điều kiện;

   e) Nhận định của Tòa án và những căn cứ để chấp nhận hoặc không chấp nhận;

   g) Quyết định của Tòa án;

   h) Hiệu lực thi hành.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn