Phiên xét xử sơ thẩm, người làm chứng không có mặt thì giải quyết thế nào?

Chưa có bản dịch tiếng Anh của bài viết này, nhấn vào đây để quay về trang chủ tiếng Anh There is no English translation of this article. Click HERE to turn back English Homepage
Ngày hỏi: 18/07/2022

Phiên xét xử sơ thẩm, người làm chứng không có mặt thì giải quyết thế nào? Quyết định hoãn phiên tòa phải có các nội dung như thế nào?

Tôi là bị đơn trong vụ liên quan đến vấn đề ly hôn đơn phương, sắp tới Tòa sẽ cho xử sơ thẩm và bên tôi có người làm chứng, nhưng tôi sợ tới lúc đó nếu người làm chứng không có mặt thì tòa sẽ giải quyết thế nào?

  • Người làm chứng không có mặt ở phiên xét xử sơ thẩm thì giải quyết thế nào?

   Căn cứ Điều 229 Bộ luật tố tụng dân sự 2015' onclick="vbclick('4879D', '369392');" target='_blank'>Điều 229 Bộ luật tố tụng dân sự 2015 quy định như sau:

   Sự có mặt của người làm chứng

   1. Người làm chứng có nghĩa vụ tham gia phiên tòa theo giấy triệu tập của Tòa án.

   2. Trường hợp người làm chứng vắng mặt thì Hội đồng xét xử quyết định vẫn tiến hành xét xử hoặc hoãn phiên tòa.

   Hội đồng xét xử vẫn tiến hành xét xử trong trường hợp người làm chứng vắng mặt nhưng trước đó họ đã có lời khai trực tiếp với Tòa án hoặc gửi lời khai cho Tòa án. Chủ toạ phiên tòa công bố lời khai đó.

   Hội đồng xét xử quyết định hoãn phiên tòa nếu việc vắng mặt của người làm chứng tại phiên tòa gây khó khăn, ảnh hưởng đến việc giải quyết khách quan, toàn diện vụ án.

   3. Người làm chứng vắng mặt tại phiên tòa không có lý do chính đáng và việc vắng mặt của họ gây cản trở cho việc xét xử thì có thể bị dẫn giải đến phiên tòa theo quyết định của Hội đồng xét xử, trừ trường hợp người làm chứng là người chưa thành niên.

   Như vậy, nếu người làm chứng vắng mặt ở phiên sơ thẩm thì Hội đồng xét xử sẽ vẫn tiến hành xét xử trong trường hợp người làm chứng vắng mặt nhưng trước đó họ đã có lời khai trực tiếp với Tòa án hoặc gửi lời khai cho Tòa án hoặc là hoãn phiên tòa nếu việc vắng mặt của người làm chứng tại phiên tòa gây khó khăn, ảnh hưởng đến việc giải quyết khách quan, toàn diện vụ án.

   Quyết định hoãn phiên tòa phải có các nội dung như thế nào?

   Căn cứ Khoản 2 Điều 233 Bộ luật tố tụng dân sự 2015' onclick="vbclick('4879D', '369392');" target='_blank'>Điều 233 Bộ luật tố tụng dân sự 2015 quy định nội dung trên như sau:

   Thời hạn hoãn phiên tòa và quyết định hoãn phiên tòa

   1. Hội đồng xét xử quyết định hoãn phiên tòa trong các trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 56, khoản 2 Điều 62, khoản 2 Điều 84, Điều 227, khoản 2 Điều 229, khoản 2 Điều 230, khoản 2 Điều 231 và Điều 241 của Bộ luật này. Thời hạn hoãn phiên tòa là không quá 01 tháng, đối với phiên tòa xét xử vụ án theo thủ tục rút gọn là không quá 15 ngày, kể từ ngày ra quyết định hoãn phiên tòa.

   2. Quyết định hoãn phiên tòa phải có các nội dung chính sau đây:

   a) Ngày, tháng, năm ra quyết định;

   b) Tên Tòa án và họ, tên những người tiến hành tố tụng;

   c) Vụ án được đưa ra xét xử;

   d) Lý do của việc hoãn phiên tòa;

   đ) Thời gian, địa điểm mở lại phiên tòa.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn