Người bị hại là gì? Quyền lợi và nghĩa vụ của người bị hại?

Bấm vào đây để xem bản dịch tiếng Anh của bài viết này Click HERE to see the English translation of this article
Ngày hỏi: 08/02/2022

Người bị hại là gì? Quyền lợi và nghĩa vụ của người bị hại quy định thế nào? Xin được nhờ anh chị hỗ trợ ạ.

  • 1. Người bị hại là gì?

   Trước đây, tại Khoản 1 Điều 51 Bộ luật tố tụng hình sự 2003 có quy định: Người bị hại là người bị thiệt hại về thể chất, tinh thần, tài sản do tội phạm gây ra.

   Tuy nhiên, tại Bộ luật tố tụng hình sự 2015 thì đã thay thế "người bị hại" bằng "bị hại". Theo đó, bị hại là cá nhân trực tiếp bị thiệt hại về thể chất, tinh thần, tài sản hoặc là cơ quan, tổ chức bị thiệt hại về tài sản, uy tín do tội phạm gây ra hoặc đe dọa gây ra.

   2. Bị hại có quyền gì?

   Bị hại hoặc người đại diện của họ có quyền:

   - Được thông báo, giải thích quyền và nghĩa vụ quy định tại Điều này;

   - Đưa ra chứng cứ, tài liệu, đồ vật, yêu cầu;

   - Trình bày ý kiến về chứng cứ, tài liệu, đồ vật liên quan và yêu cầu người có thẩm quyền tiến hành tố tụng kiểm tra, đánh giá;

   - Đề nghị giám định, định giá tài sản theo quy định của pháp luật;

   - Được thông báo kết quả điều tra, giải quyết vụ án;

   - Đề nghị thay đổi người có thẩm quyền tiến hành tố tụng, người giám định, người định giá tài sản, người phiên dịch, người dịch thuật;

   - Đề nghị hình phạt, mức bồi thường thiệt hại, biện pháp bảo đảm bồi thường;

   - Tham gia phiên tòa; trình bày ý kiến, đề nghị chủ tọa phiên tòa hỏi bị cáo và người khác tham gia phiên tòa; tranh luận tại phiên tòa để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình; xem biên bản phiên tòa;

   - Tự bảo vệ, nhờ người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho mình;

   - Tham gia các hoạt động tố tụng theo quy định của Bộ luật này;

   - Yêu cầu cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng bảo vệ tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm, tài sản, quyền và lợi ích hợp pháp khác của mình, người thân thích của mình khi bị đe dọa;

   - Kháng cáo bản án, quyết định của Tòa án;

   - Khiếu nại quyết định, hành vi tố tụng của cơ quan, người có thẩm quyền tiến hành tố tụng;

   - Các quyền khác theo quy định của pháp luật.

   2. Bị hại có nghĩa vụ gì?

   Bị hại có những nghĩa vụ sau đây:

   - Có mặt theo giấy triệu tập của người có thẩm quyền tiến hành tố tụng; trường hợp cố ý vắng mặt không vì lý do bất khả kháng hoặc không do trở ngại khách quan thì có thể bị dẫn giải;

   - Chấp hành quyết định, yêu cầu của cơ quan, người có thẩm quyền tiến hành tố tụng.

   Lưu ý:

   Trường hợp bị hại chết, mất tích, bị mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự thì người đại diện thực hiện quyền và nghĩa vụ của người bị hại quy định tại Điều này.

   Cơ quan, tổ chức là bị hại có sự chia, tách, sáp nhập, hợp nhất thì người đại diện theo pháp luật hoặc tổ chức, cá nhân kế thừa quyền và nghĩa vụ của cơ quan, tổ chức đó có những quyền và nghĩa vụ theo quy định tại Điều này.

   Trường hợp vụ án được khởi tố theo yêu cầu của bị hại thì bị hại hoặc người đại diện của họ trình bày lời buộc tội tại phiên tòa.

   Căn cứ pháp lý: Điều 62 Bộ luật tố tụng hình sự 2015.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn