Mức rút ngắn thời gian thử thách của án treo tối đa là bao nhiêu tháng?

Chưa có bản dịch tiếng Anh của bài viết này, nhấn vào đây để quay về trang chủ tiếng Anh There is no English translation of this article. Click HERE to turn back English Homepage
Ngày hỏi: 16/10/2021

Khi người đang thi hành án treo đáp ứng được điều kiện để rút ngắn thời gian thi hành án thì mức rút ngắn thời gian thử thách của án treo tối đa là bao nhiêu tháng?  

  • Tại Điều 89 Luật Thi hành án hình sự 2019, có quy định:

   Điều 89. Rút ngắn thời gian thử thách đối với người được hưởng án treo

   1. Người được hưởng án treo được đề nghị rút ngắn thời gian thử thách khi có đủ các điều kiện sau đây:

   a) Đã chấp hành được một phần hai thời gian thử thách;

   b) Trong thời gian thử thách, người được hưởng án treo đã chấp hành nghiêm chỉnh pháp luật, các nghĩa vụ theo quy định tại Điều 87 của Luật này; tích cực học tập, lao động, sửa chữa lỗi lầm hoặc lập thành tích trong lao động, bảo vệ an ninh, trật tự được cơ quan nhà nước có thẩm quyền khen thưởng.

   2. Người được hưởng án treo chỉ được xét rút ngắn thời gian thử thách mỗi năm 01 lần, mỗi lần từ 01 tháng đến 01 năm. Trường hợp thời gian thử thách còn lại không quá 01 tháng thì có thể được rút ngắn hết thời gian thử thách còn lại. Người được hưởng án treo có thể được rút ngắn thời gian thử thách nhiều lần, nhưng phải bảo đảm thực tế đã chấp hành ba phần tư thời gian thử thách.

   => Như vậy, theo quy định nêu trên thì người đang hưởng án treo mỗi năm một lần, và một lần không quá 1 năm. Vậy nên, việc rút ngắn thời gian thử thách tối đa không quá 1 năm (12 tháng).

   Trân trọng.

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn