Hồ sơ, thủ tục đề nghị rút ngắn thời gian thử thách đối với người được hưởng án treo được quy định như thế nào?

Bấm vào đây để xem bản dịch tiếng Anh của bài viết này Click HERE to see the English translation of this article
Ngày hỏi: 05/05/2022

Hồ sơ, thủ tục đề nghị rút ngắn thời gian thử thách đối với người được hưởng án treo được quy định như thế nào? Trình tự, thủ tục xét rút ngắn thời gian thử thách đối với người được hưởng án treo được quy định như thế nào? Mong anh chị tư vấn, cảm ơn anh chị rất nhiều.

  • Hồ sơ, thủ tục đề nghị rút ngắn thời gian thử thách đối với người được hưởng án treo được quy định như thế nào?

   Tại Điều 7 Thông tư liên tịch 03/2021/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BCA-BQP có quy định về hồ sơ, thủ tục đề nghị rút ngắn thời gian thử thách đối với người được hưởng án treo như sau:

   1. Hồ sơ đề nghị rút ngắn thời gian thử thách đối với người được hưởng án treo thực hiện theo quy định tại khoản 3 Điều 90 của Luật Thi hành án hình sự.

   2. Thủ tục đề nghị rút ngắn thời gian thử thách đối với người được hưởng án treo thực hiện theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 90 của Luật Thi hành án hình sự.

   3. Khi thực hiện chức năng kiểm sát thi hành án việc rút ngắn thời gian thử thách đối với người được hưởng án treo, Viện kiểm sát có thẩm quyền phát hiện người được hưởng án treo có đủ điều kiện rút ngắn thời gian thử thách nhưng chưa được cơ quan có thẩm quyền đề nghị thì có văn bản yêu cầu cơ quan có thẩm quyền lập hồ sơ đề nghị rút ngắn thời gian thử thách cho họ.

   Trình tự, thủ tục xét rút ngắn thời gian thử thách đối với người được hưởng án treo được quy định như thế nào?

   Tại Điều 8 Thông tư liên tịch 03/2021/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BCA-BQP có quy định về trình tự, thủ tục xét rút ngắn thời gian thử thách đối với người được hưởng án treo như sau:

   Trình tự, thủ tục xét, quyết định rút ngắn thời gian thử thách và thi hành quyết định rút ngắn thời gian thử thách đối với người được hưởng án treo thực hiện theo quy định tại khoản 4 Điều 85 và khoản 4, khoản 5 Điều 90 của Luật Thi hành án hình sự; khoản 3 Điều 4, Điều 5 và Điều 6 của Thông tư liên tịch này.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn