Giải quyết khiếu nại lần đầu thời hạn không quá 02 tháng?

Chưa có bản dịch tiếng Anh của bài viết này, nhấn vào đây để quay về trang chủ tiếng Anh There is no English translation of this article. Click HERE to turn back English Homepage
Ngày hỏi: 07/09/2022

Giải quyết khiếu nại lần đầu thời hạn không quá 02 tháng? Không được rút đơn khiếu nại khi đã nộp đơn khiếu nại? Quên ký vào đơn khiếu nại có được thụ lý giải quyết không?

  • Giải quyết khiếu nại lần đầu thời hạn không quá 02 tháng?
   (ảnh minh họa)
  • Giải quyết khiếu nại lần đầu thời hạn không quá 02 tháng?

   Theo quy định hiện hành thì thời hạn giải quyết khiếu nại lần đầu đối với hành vi hành chính là không quá 02 tháng đúng không?

   Trả lời:

   Căn cứ Điều 28 Luật khiếu nại 2011 quy định về thời hạn giải quyết khiếu nại lần đầu như sau:

   Thời hạn giải quyết khiếu nại lần đầu không quá 30 ngày, kể từ ngày thụ lý; đối với vụ việc phức tạp thì thời hạn giải quyết có thể kéo dài hơn nhưng không quá 45 ngày, kể từ ngày thụ lý.

   Ở vùng sâu, vùng xa đi lại khó khăn thì thời hạn giải quyết khiếu nại không quá 45 ngày, kể từ ngày thụ lý; đối với vụ việc phức tạp thì thời hạn giải quyết có thể kéo dài hơn nhưng không quá 60 ngày, kể từ ngày thụ lý.

   Theo đó, tùy thuộc vào vụ việc đơn giản hay phức tạp rồi tùy thuộc vào vùng miền khác nhau mà quy định linh hoạt về thời hạn giải quyết khiếu nại. Tuy nhiên, không được kéo dài quá 60 ngày thậm chí đối với vụ việc ở vùng sâu, vùng xa như đã quy định.

   Không được rút đơn khiếu nại khi đã nộp đơn khiếu nại?

   Hôm qua tôi có làm đơn khiếu nại đến Công chức xã. Tuy nhiên, tôi nghĩ lại và không muốn khiếu nại nữa thì có thể được rút đơn hay không. Tôi đã nộp bản giấy.

   Trả lời:

   Căn cứ Điều 10 Luật khiếu nại 2011 quy định như sau:

   Người khiếu nại có thể rút khiếu nại tại bất cứ thời điểm nào trong quá trình khiếu nại và giải quyết khiếu nại; việc rút khiếu nại phải được thực hiện bằng đơn có chữ ký hoặc điểm chỉ của người khiếu nại; đơn xin rút khiếu nại phải gửi đến người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại.

   Người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại khi nhận được đơn xin rút khiếu nại thì đình chỉ việc giải quyết và thông báo bằng văn bản cho người khiếu nại về việc đình chỉ giải quyết khiếu nại.

   Như vậy, bạn có thể rút khiếu nại tại bất cứ thời điểm nào trong quá trình khiếu nại và giải quyết khiếu nại, lưu ý phải được thực hiện bằng đơn có chữ ký hoặc điểm chỉ bạn nhé.

   Quên ký vào đơn khiếu nại có được thụ lý giải quyết không?

   Dạ, sáng hôm nay em có làm đơn khiếu nại gửi lên bên công an giao thông mà em quên ký tên vào, không biết họ có giải quyết hay không?

   Trả lời:

   Căn cứ Khoản 5 Điều 11 Luật khiếu nại 2011 quy định về khiếu nại không được thụ lý giải quyết như sau:

   ...

   - Người khiếu nại không có năng lực hành vi dân sự đầy đủ mà không có người đại diện hợp pháp;

   - Người đại diện không hợp pháp thực hiện khiếu nại;

   - Đơn khiếu nại không có chữ ký hoặc điểm chỉ của người khiếu nại;

   Như vậy, về nguyên tắc thì Đơn khiếu nại không có chữ ký hoặc điểm chỉ của người khiếu nại thì cơ quan, cá nhân có thâm quyền họ sẽ không thụ lý giải quyết. Để biết chính xác vấn đề này bạn có thể soạn sẵn đơn khác mà tới đó để thực hiện việc khiếu nại theo đúng quy định.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn