Đơn xin ly hôn đơn phương mới nhất hiện nay? Hồ sơ ly hôn đơn phương gồm những gì?

Bấm vào đây để xem bản dịch tiếng Anh của bài viết này Click HERE to see the English translation of this article
Ngày hỏi: 07/09/2023

Xin hỏi: Đơn xin ly hôn đơn phương mới nhất hiện nay? Hồ sơ ly hôn đơn phương gồm những gì?- Câu hỏi của chị Khuê (Thanh Hóa).

  • Đơn xin ly hôn đơn phương mới nhất hiện nay?

   Mẫu đơn xin ly hôn đơn phương năm 2023 là mẫu đơn 23-DS (Đơn khởi kiện) được ban hành kèm theo Nghị quyết 01/2017/NQ-HĐTP.

   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

   ……(1), ngày….. tháng …… năm…….

   ĐƠN KHỞI KIỆN

   Kính gửi: Toà án nhân dân (2)……………………………………

   Người khởi kiện: (3).........................................................................................................................

   Địa chỉ: (4) .......................................................................................................................................

   Số điện thoại: …………………(nếu có); số fax: ………………….(nếu có)

   Địa chỉ thư điện tử: ………................................................. (nếu có)

   Người bị kiện: (5).............................................................................................................................

   Địa chỉ (6) ........................................................................................................................................

   Số điện thoại: …………………(nếu có); số fax: ………………….(nếu có)

   Địa chỉ thư điện tử: ………................................................. (nếu có)

   Người có quyền, lợi ích được bảo vệ (nếu có)(7).............................................................................

   Địa chỉ: (8)........................................................................................................................................

   Số điện thoại: …………………(nếu có); số fax: ………………...(nếu có)

   Địa chỉ thư điện tử : ………………………………............(nếu có)

   Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan (nếu có) (9)........................................................................

   Địa chỉ: (10) ......................................................................................................................................

   Số điện thoại: …………………(nếu có); số fax: ………………….(nếu có)

   Địa chỉ thư điện tử: ..………………………..……............. (nếu có)

   Yêu cầu Tòa án giải quyết những vấn đề sau đây:(11)......................................................................

   ......................................................................................................................................................

   Người làm chứng (nếu có) (12)...........................................................................................................

   Địa chỉ: (13) ......................................................................................................................................

   Số điện thoại: …………………(nếu có); số fax: ………………….(nếu có)

   Địa chỉ thư điện tử: ………………………...…….…......... (nếu có).

   Danh mục tài liệu, chứng kèm theo đơn khởi kiện gồm có: (14).......................................................

   1.....................................................................................................................................................

   2.....................................................................................................................................................

   (Các thông tin khác mà người khởi kiện xét thấy cần thiết cho việc giải quyết vụ án) (15) .....................

   Người khởi kiện (16)

   Hồ sơ ly hôn đơn phương gồm giấy tờ gì?

   Anh/chị có thể tham khảo những giấy tờ cần chuẩn bị trong hồ sơ ly hôn đơn phương sau đây:

   - Đơn xin ly hôn đơn phương;

   - Giấy chứng nhận đăng ký kết hôn (Bản chính);

   - CMND/CCCD/Hộ chiếu của người khởi kiện ly hôn;

   - Sổ hộ khẩu của vợ chồng;

   - Bản sao công chứng giấy khai sinh của con nếu có con chung;

   - Giấy tờ liên quan chứng minh tài sản trong trường hợp có tranh chấp về tài sản, chia tài sản chung như Bản sao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Bản sao Giấy đăng ký xe của xe ô tô, xe máy,...Ngoài ra nếu số tiền trong tài khoản ngân hàng là tài sản chung thì phải có sao kê của ngân hàng kèm theo.

   Nếu vợ, chồng có chia nợ chung thì phải có giấy tờ liên quan như Giấy vay tiền; hợp đồng vay tiền; hợp đồng thế chấp, cầm cố...

   Lưu ý: Các trường hợp ly hôn đơn phương giành quyền nuôi con; ly hôn đơn phương vắng mặt; ly hôn đơn phương có yếu tố nước ngoài,… thì cần bổ sung thêm các giấy tờ liên quan.

   Đơn xin ly hôn đơn phương mới nhất hiện nay? Hồ sơ ly hôn đơn phương gồm những gì? (Hình từ Internet)

   Thủ tục xử lý đơn ly hôn đơn phương được thực hiện theo các bước nào?

   Tại Điều 191 Bộ luật Tố tụng dân sự 2015 có quy định về thủ tục xử lý đơn ly hôn đơn phương như sau:

   Thủ tục nhận và xử lý đơn khởi kiện

   1. Tòa án qua bộ phận tiếp nhận đơn phải nhận đơn khởi kiện do người khởi kiện nộp trực tiếp tại Tòa án hoặc gửi qua dịch vụ bưu chính và phải ghi vào sổ nhận đơn; trường hợp Tòa án nhận đơn khởi kiện được gửi bằng phương thức gửi trực tuyến thì Tòa án in ra bản giấy và phải ghi vào sổ nhận đơn.

   Khi nhận đơn khởi kiện nộp trực tiếp, Tòa án có trách nhiệm cấp ngay giấy xác nhận đã nhận đơn cho người khởi kiện. Đối với trường hợp nhận đơn qua dịch vụ bưu chính thì trong thời hạn 02 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đơn, Tòa án phải gửi thông báo nhận đơn cho người khởi kiện. Trường hợp nhận đơn khởi kiện bằng phương thức gửi trực tuyến thì Tòa án phải thông báo ngay việc nhận đơn cho người khởi kiện qua Cổng thông tin điện tử của Tòa án (nếu có).

   2. Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đơn khởi kiện, Chánh án Tòa án phân công một Thẩm phán xem xét đơn khởi kiện.

   3. Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày được phân công, Thẩm phán phải xem xét đơn khởi kiện và có một trong các quyết định sau đây:

   a) Yêu cầu sửa đổi, bổ sung đơn khởi kiện;

   b) Tiến hành thủ tục thụ lý vụ án theo thủ tục thông thường hoặc theo thủ tục rút gọn nếu vụ án có đủ điều kiện để giải quyết theo thủ tục rút gọn quy định tại khoản 1 Điều 317 của Bộ luật này;

   c) Chuyển đơn khởi kiện cho Tòa án có thẩm quyền và thông báo cho người khởi kiện nếu vụ án thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án khác;

   d) Trả lại đơn khởi kiện cho người khởi kiện nếu vụ việc đó không thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án.

   4. Kết quả xử lý đơn của Thẩm phán quy định tại khoản 3 Điều này phải được ghi chú vào sổ nhận đơn và thông báo cho người khởi kiện qua Cổng thông tin điện tử của Tòa án

   Như vậy, thủ tục nộp đơn xin ly hôn bao gồm các bước sau:

   Bước 1: Người có yêu cầu đơn phương ly hôn cần nộp đơn trực tiếp hoặc gửi qua dịch vụ bưu chính hoặc gửi trực tuyến đến Tòa án.

   Trường hợp nhận đơn khởi kiện nộp trực tiếp, Tòa án sẽ cấp ngay giấy xác nhận đã nhận đơn cho người khởi kiện.

   Trường hợp nhận đơn qua dịch vụ bưu chính thì Tòa án phải gửi thông báo nhận đơn cho người khởi kiện trong thời hạn 02 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đơn.

   Trường hợp nhận đơn khởi kiện bằng phương thức gửi trực tuyến thì Tòa án sẽ thông báo ngay việc nhận đơn cho người khởi kiện qua Cổng thông tin điện tử của Tòa án (nếu có).

   Bước 2: Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đơn yêu cầu ly hôn, Chánh án Tòa án phân công một Thẩm phán xem xét đơn yêu cầu.

   Bước 3: Thẩm phán xem xét đơn yêu cầu ly hôn và đưa ra một trong các quyết định:

   - Yêu cầu sửa đổi, bổ sung đơn yêu cầu ly hôn.

   - Tiến hành thủ tục thụ lý vụ án theo thủ tục thông thường hoặc theo thủ tục rút gọn nếu vụ án có đủ điều kiện để giải quyết theo thủ tục rút gọn quy định.

   - Chuyển đơn khởi kiện cho Tòa án có thẩm quyền và thông báo cho người khởi kiện nếu vụ án thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án khác;

   - Trả lại đơn khởi kiện cho người khởi kiện nếu vụ việc đó không thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án.

   Lưu ý: Thời hạn xem xét đơn và đưa ra quyết định là 05 ngày làm việc, kể từ ngày được Thẩm phán được phân công.

   Bước 4: Thông báo kết quả xử lý đơn cho người khởi kiện.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn