Đang chấp hành án treo có được đổi nơi cư trú sang nhà vợ không?

Bấm vào đây để xem bản dịch tiếng Anh của bài viết này Click HERE to see the English translation of this article
Ngày hỏi: 05/12/2022

Đang chấp hành án treo có được đổi nơi cư trú sang nhà vợ không? Người đang chấp hành án treo xin thay đổi nơi cư trú thì phải nộp đơn cho ai? Giải quyết thay đổi nơi cư trú trong cùng phạm vi đơn vị hành chính cấp huyện cho người chấp hành án treo ra sao?

Xin chào ban biên tập, em vừa rồi lỡ dại bị phạt án treo 1 năm, bây giờ đang trong thời gian chấp hành án, vợ em thì đang ở với gia đình ngoại để tiện đưa con đi học, em muốn xin chuyển nơi cư trú sang nhà vợ ở xã bên cạnh trong cùng huyện được không ạ? Nếu được thì phải xin ở đâu? Xin được giải đáp.

  • 1. Đang chấp hành án treo có được đổi nơi cư trú sang nhà vợ không?

   Căn cứ Điều 3 Thông tư 64/2019/TT-BCA quy định các trường hợp được xem xét, giải quyết thay đổi nơi cư trú như sau:

   Người chấp hành án được xem xét, giải quyết thay đổi nơi cư trú nếu đảm bảo các yêu cầu sau:

   1. Bảo đảm các yêu cầu theo quy định của pháp luật về cư trú.

   2. Có lý do chính đáng mà phải thay đổi nơi cư trú, thuộc một trong các trường hợp sau:

   a) Đang sinh sống cùng gia đình mà gia đình chuyển cư trú sang nơi khác;

   b) Chuyển đến nơi cư trú với vợ hoặc chồng sau khi kết hôn; chuyển nơi cư trú khác sau khi ly hôn;

   c) Chuyển đến nơi cư trú cùng cha, mẹ, ông, bà, con để thực hiện nghĩa vụ chăm sóc, nuôi dưỡng trong trường hợp cha, mẹ, ông, bà, con bị bệnh hiểm nghèo mà không có người khác chăm sóc, nuôi dưỡng hoặc trường hợp già yếu không nơi nương tựa;

   d) Chuyển đến nơi cư trú khác để đảm bảo việc công tác, học tập;

   đ) Không còn nơi cư trú vì bị giải tỏa, thiên tai, hỏa hoạn, địch họa;

   e) Buộc phải bán nhà để khắc phục hậu quả hoặc đảm bảo cuộc sống;

   g) Vì lý do dịch bệnh hoặc đảm bảo yêu cầu về quốc phòng an ninh;

   h) Các trường hợp khác do Cơ quan quản lý thi hành án hình sự thuộc Bộ Công an quyết định.

   3. Nơi cư trú chuyển đến phải có địa chỉ cụ thể, rõ ràng, ổn định lâu dài.

   4. Việc giải quyết thay đổi nơi cư trú của người chấp hành án phải đảm bảo không làm ảnh hưởng đến an ninh, trật tự; đảm bảo yêu cầu của công tác quản lý, giám sát, giáo dục người chấp hành án và việc ổn định cuộc sống, hòa nhập cộng đồng của người chấp hành án.

   Như vậy, bạn đang chấp hành án treo thì được phép thay đổi nơi cư trú sang nhà vợ ở xã bên cạnh trong cùng huyện khi có lý do chính đáng và đáp ứng các điều kiện khác quy định ở trên.

   2. Người đang chấp hành án treo xin thay đổi nơi cư trú thì phải nộp đơn cho ai?

   Theo Điều 4 Thông tư 64/2019/TT-BCA quy định tiếp nhận, giải quyết đơn xin thay đổi nơi cư trú của người chấp hành án như sau:

   1. Công an cấp xã nơi đang thực hiện quản lý, giám sát, giáo dục người chấp hành án (nơi đi) hướng dẫn người chấp hành án viết đơn xin thay đổi nơi cư trú, nộp cho Công an cấp xã. Đơn xin thay đổi nơi cư trú phải nêu rõ lý do thay đổi nơi cư trú.

   2. Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận đơn xin thay đổi nơi cư trú của người chấp hành án, Công an cấp xã nơi đi tham mưu với Ủy ban nhân dân cấp xã báo cáo cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp huyện về trường hợp người chấp hành án xin thay đổi nơi cư trú, gửi kèm đơn xin thay đổi nơi cư trú của người chấp hành án.

   3. Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được báo cáo của Ủy ban nhân dân cấp xã nơi đi, cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp huyện nơi đi thực hiện:

   a) Tiến hành xác minh và xem xét giải quyết trong trường hợp xin thay đổi nơi cư trú trong phạm vi đơn vị hành chính cấp huyện;

   b) Báo cáo cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp tỉnh trong trường hợp xin thay đổi nơi cư trú ngoài phạm vi đơn vị hành chính cấp huyện trong cùng phạm vi đơn vị hành chính cấp tỉnh.

   c) Báo cáo Cơ quan quản lý thi hành án hình sự thuộc Bộ Công an trong trường hợp xin thay đổi nơi cư trú ngoài phạm vi đơn vị hành chính cấp tỉnh.

   4. Căn cứ kết quả xác minh hoặc ý kiến của cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp tỉnh, Cơ quan quản lý thi hành án hình sự thuộc Bộ Công an, cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp huyện nơi đi ra quyết định về việc giải quyết trường hợp người chấp hành án xin thay đổi nơi cư trú và gửi quyết định đó cho người chấp hành án, Ủy ban nhân dân cấp xã nơi đi. Quyết định về việc giải quyết người chấp hành án xin thay đổi nơi cư trú phải nêu rõ đồng ý hay không đồng ý cho người chấp hành án thay đổi nơi cư trú; trường hợp không đồng ý phải nêu rõ lý do.

   5. Công an các đơn vị, địa phương có trách nhiệm phối hợp với Cơ quan quản lý thi hành án hình sự thuộc Bộ Công an, cơ quan thi hành án hình sự Công an các cấp trong việc thực hiện xác minh thông tin phục vụ giải quyết thay đổi nơi cư trú của người chấp hành án.

   Theo đó, bạn đang chấp hành án treo muốn xin thay đổi nơi cư trú thì sẽ phải làm đơn nộp cho Công an cấp xã nơi bạn đang chấp hành án, bạn có thể ra đó để được hướng dẫn viết đơn theo đúng quy định.

   3. Giải quyết thay đổi nơi cư trú trong cùng phạm vi đơn vị hành chính cấp huyện cho người chấp hành án treo ra sao?

   Tại Điều 6 Thông tư 64/2019/TT-BCA quy định giải quyết thay đổi nơi cư trú trong cùng phạm vi đơn vị hành chính cấp huyện như sau:

   Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ quản lý, giám sát, giáo dục người chấp hành án do Ủy ban nhân dân cấp xã nơi đi bàn giao theo điểm b khoản 1 Điều 5 của Thông tư này, cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp huyện thực hiện:

   1. Thông báo, bàn giao hồ sơ quản lý, giám sát, giáo dục người chấp hành án cho Ủy ban nhân dân cấp xã nơi người chấp hành án chuyển đến cư trú (nơi đến) để tổ chức quản lý, giám sát, giáo dục người chấp hành án. Việc bàn giao hồ sơ phải lập biên bản và lưu hồ sơ quản lý, giám sát, giáo dục người chấp hành án.

   2. Báo cáo cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp tỉnh về việc người chấp hành án thay đổi nơi cư trú.

   Như vậy, việc giải quyết thay đổi nơi cư trú trong cùng phạm vi đơn vị hành chính cấp huyện cho người chấp hành án treo sẽ được thực hiện theo quy định trên.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn