Cháu có thể đi khiếu nại thay bà nội được không? Người khiếu nại có những nghĩa vụ gì?

Chưa có bản dịch tiếng Anh của bài viết này, nhấn vào đây để quay về trang chủ tiếng Anh There is no English translation of this article. Click HERE to turn back English Homepage
Ngày hỏi: 03/08/2022

Cháu có thể đi khiếu nại thay bà nội được không? Người khiếu nại có những nghĩa vụ gì?

Chào Ban biên tập, tôi có vấn đề này cần được giải đáp. Bà nội của tôi năm nay đã 90 tuổi nhưng bà cảm thấy quyết định của cán bộ làm việc tại Ủy ban nhân xã không hợp lý nên muốn khiếu nại. Vấn đề là bà tôi tuổi cũng đã cao nên việc di chuyển đi lại hơi khó khăn, vậy tôi là cháu thì có thể khiếu nại thay bà được không?

Rất mong được Ban biên tập giải đáp vấn đề này giúp tôi, tôi cảm ơn.

  • 1. Cháu có thể đi khiếu nại thay bà nội được không?

   Tại Khoản 1 Điều 12 Luật khiếu nại 2011' onclick="vbclick('2055E', '371188');" target='_blank'>Điều 12 Luật khiếu nại 2011 quy định người khiếu nại có các quyền sau đây:

   a) Tự mình khiếu nại.

   Trường hợp người khiếu nại là người chưa thành niên, người mất năng lực hành vi dân sự thì người đại diện theo pháp luật của họ thực hiện việc khiếu nại;

   Trường hợp người khiếu nại ốm đau, già yếu, có nhược điểm về thể chất hoặc vì lý do khách quan khác mà không thể tự mình khiếu nại thì được ủy quyền cho cha, mẹ, vợ, chồng, anh, chị, em ruột, con đã thành niên hoặc người khác có năng lực hành vi dân sự đầy đủ để thực hiện việc khiếu nại;

   b) Nhờ luật sư tư vấn về pháp luật hoặc ủy quyền cho luật sư khiếu nại để bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của mình.

   Trường hợp người khiếu nại là người được trợ giúp pháp lý theo quy định của pháp luật thì được nhờ trợ giúp viên pháp lý tư vấn về pháp luật hoặc ủy quyền cho trợ giúp viên pháp lý khiếu nại để bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của mình;

   c) Tham gia đối thoại hoặc ủy quyền cho người đại diện hợp pháp tham gia đối thoại;

   d) Được biết, đọc, sao chụp, sao chép, tài liệu, chứng cứ do người giải quyết khiếu nại thu thập để giải quyết khiếu nại, trừ thông tin, tài liệu thuộc bí mật nhà nước;

   Như vậy, theo quy định trên khi bà nội của bạn đã già yếu có khó khăn trong việc đi lại, di chuyển thì bạn vẫn có thể đi khiếu nại thay cho bà của bạn.

   2. Người khiếu nại có những nghĩa vụ gì?

   Theo Khoản 2 Điều 12 Luật khiếu nại 2011' onclick="vbclick('2055E', '371188');" target='_blank'>Điều 12 Luật khiếu nại 2011 quy định người khiếu nại có các nghĩa vụ sau đây:

   a) Khiếu nại đến đúng người có thẩm quyền giải quyết;

   b) Trình bày trung thực sự việc, đưa ra chứng cứ về tính đúng đắn, hợp lý của việc khiếu nại; cung cấp thông tin, tài liệu liên quan cho người giải quyết khiếu nại; chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung trình bày và việc cung cấp thông tin, tài liệu đó;

   c) Chấp hành quyết định hành chính, hành vi hành chính mà mình khiếu nại trong thời gian khiếu nại, trừ trường hợp quyết định, hành vi đó bị tạm đình chỉ thi hành theo quy định tại Điều 35 của Luật này;

   d) Chấp hành nghiêm chỉnh quyết định giải quyết khiếu nại đã có hiệu lực pháp luật.

   Trên đây là những nghĩa vụ mà người khiếu nại phải tuân theo.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn