Chấp hành viên thi hành án dân sự có được sử dụng công cụ hỗ trợ trong khi thi hành công vụ không?

Bấm vào đây để xem bản dịch tiếng Anh của bài viết này Click HERE to see the English translation of this article
Ngày hỏi: 10/11/2022

Chấp hành viên thi hành án dân sự có được sử dụng công cụ hỗ trợ trong khi thi hành công vụ không? Chấp hành viên thi hành án dân sự được miễn nhiệm khi sức khỏe không đủ không? Chấp hành viên thi hành án dân sự không được làm những việc gì?

Xin chào ban biên tập, em đang xin vào thực tập tại Chi cục thi hành án dân sự và có một số thắc mắc, khi thi hành công vụ như thu hồi tài sản để thi hành án thì Chấp hành viên có được sử dụng công cụ hỗ trợ như xịt hơi cay nếu người bị thi hành có hành vi chống trả không? Khi Chấp hành viên thấy sức khỏe không còn đủ điều kiện thì có được xem xét miễn nhiệm không? Xin được giải đáp.

  • 1. Chấp hành viên thi hành án dân sự có được sử dụng công cụ hỗ trợ trong khi thi hành công vụ không?

   Căn cứ Điều 20 Luật thi hành án dân sự 2008 quy định nhiệm vụ, quyền hạn của Chấp hành viên như sau:

   1. Kịp thời tổ chức thi hành vụ việc được phân công; ra các quyết định về thi hành án theo thẩm quyền.

   2. Thi hành đúng nội dung bản án, quyết định; áp dụng đúng các quy định của pháp luật về trình tự, thủ tục thi hành án, bảo đảm lợi ích của nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của đương sự, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan; thực hiện nghiêm chỉnh chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp Chấp hành viên.

   3. Triệu tập đương sự, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan để giải quyết việc thi hành án.

   4. Xác minh tài sản, điều kiện thi hành án của người phải thi hành án; yêu cầu cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan cung cấp tài liệu để xác minh địa chỉ, tài sản của người phải thi hành án hoặc phối hợp với cơ quan có liên quan xử lý vật chứng, tài sản và những việc khác liên quan đến thi hành án.

   5. Quyết định áp dụng biện pháp bảo đảm thi hành án, biện pháp cưỡng chế thi hành án; lập kế hoạch cưỡng chế thi hành án; thu giữ tài sản thi hành án.

   6. Yêu cầu cơ quan Công an tạm giữ người chống đối việc thi hành án theo quy định của pháp luật.

   7. Lập biên bản về hành vi vi phạm pháp luật về thi hành án; xử phạt vi phạm hành chính theo thẩm quyền; kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý kỷ luật, xử phạt vi phạm hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự đối với người vi phạm.

   8. Quyết định áp dụng biện pháp cưỡng chế để thu hồi tiền, tài sản đã chi trả cho đương sự không đúng quy định của pháp luật, thu phí thi hành án và các khoản phải nộp khác.

   9. Được sử dụng công cụ hỗ trợ trong khi thi hành công vụ theo quy định của Chính phủ.

   10. Thực hiện nhiệm vụ khác theo sự phân công của Thủ trưởng cơ quan thi hành án dân sự.

   Khi thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của mình, Chấp hành viên phải tuân theo pháp luật, chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc thi hành án và được pháp luật bảo vệ tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm và uy tín.

   Như vậy, Chấp hành viên thi hành án dân sự trong khi thi hành công vụ nếu xét thấy người bị thi hành án dân sự có hành vi chống trả được sử dụng công cụ hỗ trợ (trong trường hợp trên là bình xịt hơi cay) theo quy định của Chính phủ.

   2. Chấp hành viên thi hành án dân sự được miễn nhiệm khi sức khỏe không đủ không?

   Theo Điều 19 Luật thi hành án dân sự 2008 quy định miễn nhiệm Chấp hành viên như sau:

   1. Chấp hành viên đương nhiên được miễn nhiệm trong trường hợp nghỉ hưu hoặc chuyển công tác đến cơ quan khác.

   2. Bộ trưởng Bộ Tư pháp xem xét, quyết định miễn nhiệm Chấp hành viên trong các trường hợp sau đây:

   a) Do hoàn cảnh gia đình hoặc sức khỏe mà xét thấy không thể bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ Chấp hành viên;

   b) Năng lực chuyên môn, nghiệp vụ không bảo đảm thực hiện nhiệm vụ Chấp hành viên hoặc vì lý do khác mà không còn đủ tiêu chuẩn để làm Chấp hành viên.

   3. Chính phủ quy định trình tự, thủ tục miễn nhiệm Chấp hành viên.

   Như vậy, Chấp hành viên thi hành án dân sự có sức khỏe xét thấy không thể bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ thì sẽ được xem xét, quyết định miễn nhiệm theo quy định.

   3. Chấp hành viên thi hành án dân sự không được làm những việc gì?

   Tại Điều 21 Luật thi hành án dân sự 2008 quy định những việc Chấp hành viên không được làm như sau:

   1. Những việc mà pháp luật quy định công chức không được làm.

   2. Tư vấn cho đương sự, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan dẫn đến việc thi hành án trái pháp luật.

   3. Can thiệp trái pháp luật vào việc giải quyết vụ việc thi hành án hoặc lợi dụng ảnh hưởng của mình tác động đến người có trách nhiệm thi hành án.

   4. Sử dụng trái phép vật chứng, tiền, tài sản thi hành án.

   5. Thực hiện việc thi hành án liên quan đến quyền, lợi ích của bản thân và những người sau đây:

   a) Vợ, chồng, con đẻ, con nuôi;

   b) Cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi, ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại, bác, chú, cậu, cô, dì và anh, chị, em ruột của Chấp hành viên, của vợ hoặc chồng của Chấp hành viên;

   c) Cháu ruột mà Chấp hành viên là ông, bà, bác, chú, cậu, cô, dì.

   6. Sử dụng thẻ Chấp hành viên, trang phục, phù hiệu thi hành án, công cụ hỗ trợ để làm những việc không thuộc nhiệm vụ, quyền hạn được giao.

   7. Sách nhiễu, gây phiền hà cho cá nhân, cơ quan, tổ chức trong quá trình thực hiện nhiệm vụ thi hành án.

   8. Cố ý thi hành trái nội dung bản án, quyết định; trì hoãn hoặc kéo dài thời gian giải quyết việc thi hành án được giao không có căn cứ pháp luật.

   Như vậy, Chấp hành viên thi hành án dân sự không được làm những việc quy định trên.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn