03 trường hợp kéo dài thời gian thi hành án trục xuất áp dụng từ năm 2020

Chưa có bản dịch tiếng Anh của bài viết này, nhấn vào đây để quay về trang chủ tiếng Anh There is no English translation of this article. Click HERE to turn back English Homepage
Ngày hỏi: 23/07/2019

Theo quy định mới về thi hành án hình sự thì trong trường hợp mà người thi hành án trục xuất được kéo dài thời gian thi hành?

  • Theo Khoản 2 Điều 123 Luật thi hành án hình sự 2019 (Có hiệu lực ngày 01/01/2020) quy định các trường hợp được kéo dài thời gian thi hành án trục xuất, cụ thể như sau:

   "Tòa án đã ra quyết định thi hành án có thẩm quyền quyết định kéo dài thời hạn buộc phải rời khỏi lãnh thổ Việt Nam đối với người chấp hành án thuộc một trong các trường hợp sau đây:

   - Đang ốm nặng, đang phải cấp cứu không thể đi lại được và được cơ quan y tế hoặc bệnh viện từ cấp tỉnh trở lên xác nhận;

   - Phải chấp hành bản án khác hoặc thực hiện nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật Việt Nam;

   - Có lý do chính đáng khác chưa thể rời khỏi lãnh thổ Việt Nam được Thủ trưởng cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp tỉnh xác nhận."

   Như vậy, nếu người chấp hành án trục xuất thuộc 01 trong 03 trường hợp trên thì được kéo dài thi hành án trục xuất.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn