Quản lý nhà nước về dược, mỹ phẩm tại cơ sở làm dịch vụ bảo quản thuốc, nguyên liệu làm thuốc

Chưa có bản dịch tiếng Anh của bài viết này, nhấn vào đây để quay về trang chủ tiếng Anh There is no English translation of this article. Click HERE to turn back English Homepage
Ngày hỏi: 28/10/2019

Xin chào ban biên tập, Cho tôi hỏi theo quy định hiện nay thì quản lý nhà nước về dược, mỹ phẩm tại cơ sở làm dịch vụ bảo quản thuốc, nguyên liệu làm thuốc được quy định như thế nào? Xin giải đáp giúp tôi.

  • Theo quy định tại Mục 8 Phần 1 Quy định nội dung và thời gian kiểm tra, đánh giá việc thực hiện các quy định quản lý nhà nước về dược, mỹ phẩm ban hành kèm Quyết định 4369/QĐ-BYT năm 2019 quy định nội dung kiểm tra, đánh giá thực hiện các quy định quản lý nhà nước về dược, mỹ phẩm tại cơ sở làm dịch vụ bảo quản thuốc, nguyên liệu làm thuốc như sau:

   - Hồ sơ pháp lý: Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược;

   - Việc thực hiện các quy định chuyên môn về dược;

   - Việc thực hiện các nguyên tắc về “Thực hành tốt bảo quản thuốc - GSP”;

   - Việc ứng dụng CNTT kết nối cơ sở cung ứng thuốc;

   - Việc cập nhật thông tin thuốc theo yêu cầu của cơ quan quản lý;

   - Việc bảo quản thuốc, nguyên liệu làm thuốc phải kiểm soát đặc biệt.

   Trên đây là quy định về quản lý nhà nước về dược, mỹ phẩm tại cơ sở làm dịch vụ bảo quản thuốc, nguyên liệu làm thuốc.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn