Khi nào bác sĩ bị thu hồi giấy phép hành nghề khám bệnh, chữa bệnh?

Bấm vào đây để xem bản dịch tiếng Anh của bài viết này Click HERE to see the English translation of this article
Ngày hỏi: 07/09/2023

Cho tôi hỏi khi nào bác sĩ bị thu hồi giấy phép hành nghề khám bệnh, chữa bệnh? Câu hỏi từ anh Thân (Huế)

  • Bác sĩ bị đình chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh trong các trường hợp nào?

   Căn cứ khoản 1 Điều 34 Luật Khám bệnh, chữa bệnh 2023 quy định đình chỉ hành nghề:

   Đình chỉ hành nghề

   1. Người hành nghề bị đình chỉ hành nghề trong các trường hợp sau đây:

   a) Bị Hội đồng chuyên môn quy định tại Điều 101 của Luật này xác định có sai sót chuyên môn kỹ thuật đến mức phải đình chỉ hành nghề nhưng chưa đến mức bị thu hồi giấy phép hành nghề;

   b) Bị cơ quan có thẩm quyền kết luận có vi phạm đạo đức nghề nghiệp nhưng chưa đến mức phải thu hồi giấy phép hành nghề;

   c) Không đủ sức khỏe để hành nghề.

   ...

   Như vậy, bác sĩ bị đình chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh trong các trường hợp sau:

   - Bị Hội đồng chuyên môn xác định có sai sót chuyên môn kỹ thuật đến mức phải đình chỉ hành nghề nhưng chưa đến mức bị thu hồi giấy phép hành nghề;

   - Bị cơ quan có thẩm quyền kết luận có vi phạm đạo đức nghề nghiệp nhưng chưa đến mức phải thu hồi giấy phép hành nghề;

   - Không đủ sức khỏe để hành nghề.

   Khi nào bác sĩ bị thu hồi giấy phép hành nghề khám bệnh, chữa bệnh? (Hình từ Internet)

   Trường hợp nào bác sĩ bị thu hồi giấy phép hành nghề khám bệnh, chữa bệnh?

   Căn cứ khoản 1 Điều 35 Luật Khám bệnh, chữa bệnh 2023 quy định thu hồi giấy phép hành nghề khám bệnh, chữa bệnh:

   Thu hồi giấy phép hành nghề

   1.Giấy phép hành nghề bị thu hồi trong trường hợp sau đây:

   a) Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép hành nghề không đúng quy định;

   b) Giả mạo tài liệu trong hồ sơ đề nghị cấp giấy phép hành nghề;

   c) Cấp sai chức danh chuyên môn hoặc phạm vi hành nghề trong giấy phép hành nghề so với hồ sơ đề nghị cấp giấy phép hành nghề;

   d) Người hành nghề không hành nghề trong thời gian 24 tháng liên tục, trừ trường hợp tham gia chương trình đào tạo chuyên khoa;

   d) Người hành nghề thuộc một trong các trường hợp bị cấm hành nghề quy định tại các khoản 1,2, 3, 4 và 6 Điều 20 của Luật này;

   e) Người hành nghề bị Hội đồng chuyên môn quy định tại Điều 101 của Luật này xác định có sai sót chuyên môn kỹ thuật đến mức phải thu hồi giấy phép hành nghề;

   g) Người hành nghề lần thứ hai bị Hội đồng chuyên môn quy định tại Điều 101 của Luật này xác định có sai sót chuyên môn kỹ thuật đến mức phải đình chỉ hành nghề trong thời hạn của giấy phép hành nghề;

   h) Người hành nghề lần thứ hai bị cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác định là có vi phạm đạo đức nghề nghiệp đến mức phải đình chỉ hành nghề trong thời hạn của giấy phép hành nghề;

   i) Người hành nghề tự đề nghị thu hồi giấy phép hành nghề;

   k) Trường hợp khác do Chính phủ quy định sau khi đã báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

   ...

   Theo đó, bác sĩ bị thu hồi giấy phép hành nghề khám bệnh, chữa bệnh trong các trường hợp sau:

   (1) Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép hành nghề không đúng quy định;

   (2) Giả mạo tài liệu trong hồ sơ đề nghị cấp giấy phép hành nghề;

   (3) Cấp sai chức danh chuyên môn hoặc phạm vi hành nghề trong giấy phép hành nghề so với hồ sơ đề nghị cấp giấy phép hành nghề;

   (4) Bác sĩ không hành nghề trong thời gian 24 tháng liên tục, trừ trường hợp tham gia chương trình đào tạo chuyên khoa;

   (5) Bác sĩ thuộc một trong các trường hợp bị cấm hành nghề theo quy định;

   (6) Bác sĩ bị Hội đồng chuyên môn xác định có sai sót chuyên môn kỹ thuật đến mức phải thu hồi giấy phép hành nghề;

   (7) Bác sĩ hành nghề lần thứ hai bị Hội đồng chuyên môn xác định có sai sót chuyên môn kỹ thuật đến mức phải đình chỉ hành nghề trong thời hạn của giấy phép hành nghề;

   (8) Bác sĩ hành nghề lần thứ hai bị cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác định là có vi phạm đạo đức nghề nghiệp đến mức phải đình chỉ hành nghề trong thời hạn của giấy phép hành nghề;

   (9) Bác sĩ đề nghị thu hồi giấy phép hành nghề;

   (10) Trường hợp khác do Chính phủ quy định sau khi đã báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

   Bác sĩ bị cấm hành nghề khám bệnh, chữa bệnh trong các trường hợp nào?

   Căn cứ Điều 20 Luật Khám bệnh, chữa bệnh 2023 quy định các trường hợp bác sĩ bị cấm hành nghề khám bệnh, chữa bệnh như sau:

   - Bác sĩ đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự về hành vi vi phạm pháp luật có liên quan đến chuyên môn kỹ thuật.

   - Bác sĩ đang trong thời gian thi hành án treo, án phạt cải tạo không giam giữ về hành vi vi phạm pháp luật có liên quan đến chuyên môn kỹ thuật.

   - Đang trong thời gian thử thách đối với người bị kết án phạt tù có liên quan đến chuyên môn kỹ thuật nhưng được tha tù trước thời hạn có điều kiện.

   - Bác sĩ đang trong thời gian thi hành án phạt tù hoặc đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc.

   - Bác sĩ đang trong thời gian bị cấm hành nghề khám bệnh, chữa bệnh theo bản án hình sự có hiệu lực pháp luật của tòa án hoặc bị hạn chế thực hiện hoạt động khám bệnh, chữa bệnh theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền.

   - Bác sĩ mất năng lực hành vi dân sự hoặc có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi hoặc hạn chế năng lực hành vi dân sự.

   Lưu ý: Luật Khám bệnh, chữa bệnh 2023 có hiệu lực từ ngày 01/01/2024.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn