Đổi họ có phải thay đổi chứng chỉ hành nghề không?

Bấm vào đây để xem bản dịch tiếng Anh của bài viết này Click HERE to see the English translation of this article
Ngày hỏi: 31/05/2022

Đổi họ thì có phải thay đổi chứng chỉ hành nghề không? Hồ sơ đề nghị thay đổi họ tên trong chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh? Tôi là điều dưỡng viên vừa nhận lại cha mẹ ruột nên đã thay đổi họ của mình, tôi muốn hỏi là vậy thì khi thay đổi họ thì chứng chỉ hành nghề của tôi cần thay đổi theo không? Hồ sơ thay đổi thế nào?

  • Đổi họ thì có phải thay đổi chứng chỉ hành nghề không?

   Căn cứ theo Điều 27 Bộ luật dân sự 2015 quy định về quyền thay đổi họ như sau:

   1. Cá nhân có quyền yêu cầu cơ quan nhà nước có thẩm quyền công nhận việc thay đổi họ trong trường hợp sau đây:

   a) Thay đổi họ cho con đẻ từ họ của cha đẻ sang họ của mẹ đẻ hoặc ngược lại;

   b) Thay đổi họ cho con nuôi từ họ của cha đẻ hoặc mẹ đẻ sang họ của cha nuôi hoặc họ của mẹ nuôi theo yêu cầu của cha nuôi, mẹ nuôi;

   c) Khi người con nuôi thôi làm con nuôi và người này hoặc cha đẻ, mẹ đẻ yêu cầu lấy lại họ cho người đó theo họ của cha đẻ hoặc mẹ đẻ;

   d) Thay đổi họ cho con theo yêu cầu của cha đẻ, mẹ đẻ hoặc của con khi xác định cha, mẹ cho con;

   đ) Thay đổi họ của người bị lưu lạc đã tìm ra nguồn gốc huyết thống của mình;

   e) Thay đổi họ theo họ của vợ, họ của chồng trong quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài để phù hợp với pháp luật của nước mà vợ, chồng người nước ngoài là công dân hoặc lấy lại họ trước khi thay đổi;

   g) Thay đổi họ của con khi cha, mẹ thay đổi họ;

   h) Trường hợp khác do pháp luật về hộ tịch quy định.

   2. Việc thay đổi họ cho người từ đủ chín tuổi trở lên phải có sự đồng ý của người đó.

   3. Việc thay đổi họ của cá nhân không làm thay đổi, chấm dứt quyền, nghĩa vụ dân sự được xác lập theo họ cũ.

   Theo Điều 25 Luật Khám bệnh, chữa bệnh 2009 quy định về chứng chỉ hành nghề:

   1. Chứng chỉ hành nghề được cấp cho người có đủ điều kiện quy định tại Điều 18 hoặc Điều 19 của Luật này.

   2. Chứng chỉ hành nghề được cấp một lần và có giá trị trong phạm vi cả nước.

   3. Nội dung của chứng chỉ hành nghề bao gồm:

   a) Họ và tên, ngày tháng năm sinh, địa chỉ cư trú, bằng cấp chuyên môn;

   b) Hình thức hành nghề;

   c) Phạm vi hoạt động chuyên môn.

   4. Trường hợp chứng chỉ hành nghề bị mất hoặc bị hư hỏng, người hành nghề được cấp lại chứng chỉ hành nghề.

   5. Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành mẫu chứng chỉ hành nghề.

   6. Chính phủ quy định lộ trình cấp chứng chỉ hành nghề để bảo đảm đến ngày 01 tháng 01 năm 2016, tất cả đối tượng đang tham gia khám bệnh, chữa bệnh ở các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước vào thời điểm Luật này có hiệu lực phải có chứng chỉ hành nghề.

   Như vậy, theo quy định hiện hành thì trong trường hợp bạn đổi tên thì sẽ làm thay đổi nội dung chứng chỉ hành nghề theo đó, bạn phải nộp đơn thay đổi nội dung chứng chỉ hành nghề để khớp với họ đã thay đổi của mình.

   Hồ sơ đề nghị đề nghị thay đổi họ tên trong chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh

   Hồ sơ đề nghị cấp điều chỉnh chứng chỉ hành nghề điều dưỡng như sau:

   Theo Khoản 3 Điều 7 Nghị định 109/2016/NĐ-CP quy định về Hồ sơ đề nghị cấp điều chỉnh chứng chỉ hành nghề như sau:

   3. Hồ sơ đề nghị thay đổi họ và tên, ngày tháng năm sinh trong chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh bao gồm:

   a) Đơn đề nghị thay đổi họ và tên, ngày tháng năm sinh, theo Mẫu 07 Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định này;

   b) Bản sao hợp lệ giấy tờ chứng minh thay đổi họ và tên, ngày tháng năm sinh của người hành nghề;

   c) Bản gốc chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh đã được cấp;

   d) Hai ảnh màu 04 cm x 06 cm, được chụp trên nền trắng trong thời gian không quá 06 tháng, tính đến ngày nộp đơn.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn