Người 90 tuổi đang có lương hưu thì có được nhận trợ cấp xã hội hằng tháng hay không?

Chưa có bản dịch tiếng Anh của bài viết này, nhấn vào đây để quay về trang chủ tiếng Anh There is no English translation of this article. Click HERE to turn back English Homepage
Ngày hỏi: 18/04/2022

Người 90 tuổi đang có lương hưu thì có được nhận trợ cấp xã hội hằng tháng hay không? Chào anh/chị. Cho tôi hỏi bà tôi năm nay 90 tuổi rồi, vì ngày trước bà có đi làm nhà nước nên bà có lương hưu, vậy bây giờ có được nhận trợ cấp nữa hay không?

  • Người 90 tuổi, có lương hưu thì có được nhận trợ cấp xã hội hằng tháng hay không?

   Tại Điểm a, Điểm d Khoản 5 Điều 5 Nghị định 20/2021/NĐ-CP có quy định như sau:

   Điều 5. Đối tượng bảo trợ xã hội hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng

   5. Người cao tuổi thuộc một trong các trường hợp quy định sau đây:

   a) Người cao tuổi thuộc diện hộ nghèo, không có người có nghĩa vụ và quyền phụng dưỡng hoặc có người có nghĩa vụ và quyền phụng dưỡng nhưng người này đang hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng;

   d) Người cao tuổi thuộc diện hộ nghèo, không có người có nghĩa vụ và quyền phụng dưỡng, không có điều kiện sống ở cộng đồng, đủ điều kiện tiếp nhận vào cơ sở trợ giúp xã hội nhưng có người nhận nuôi dưỡng, chăm sóc tại cộng đồng.

   Như vậy, trong trường hợp của bạn, nếu như bạn thuộc các đối tượng được quy định tại Điểm a, Điểm d Khoản 5 Điều 5 Nghị định 20/2021/NĐ-CP thì bạn sẽ được hưởng trợ cấp xã hội hằng tháng.

   Người trên 80 tuổi, có cuộc sống bình thường nhưng không có lương hưu thì có được hưởng trợ cấp xã hội hằng tháng?

   Tại Điểm c, Điểm d Khoản 5 Điều 5 Nghị định 20/2021/NĐ-CP có quy định như sau:

   Điều 5. Đối tượng bảo trợ xã hội hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng

   5. Người cao tuổi thuộc một trong các trường hợp quy định sau đây:

   c) Người từ đủ 80 tuổi trở lên không thuộc diện quy định tại điểm a khoản này mà không có lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng, trợ cấp xã hội hàng tháng;

   Như vậy, người trên 80 tuổi, không có lương hưu, không thuộc diện hộ nghèo và có người có nghĩa vụ và quyền phụng dưỡng vẫn có thể được hưởng trợ cấp hàng tháng theo quy định của pháp luật.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn