Tốt nghiệp trung cấp ngành địa chất thăm dò có được cấp giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất?

Chưa có bản dịch tiếng Anh của bài viết này, nhấn vào đây để quay về trang chủ tiếng Anh There is no English translation of this article. Click HERE to turn back English Homepage
Ngày hỏi: 30/03/2022

Chào anh chị, cho tôi hỏi vấn đề như sau, tôi tốt nghiệp trung cấp ngành địa chất thăm dò thì tôi có được cấp giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất. Tôi cảm ơn anh chị nhiều.

  • Tốt nghiệp trung cấp ngành địa chất thăm dò có được cấp giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất?
   (ảnh minh họa)
  • Tốt nghiệp trung cấp ngành địa chất thăm dò có được cấp giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất?

   Tại Điểm a Khoản 2 Điều 6 Thông tư 40/2014/TT-BTNMT có quy định về điều kiện để được cấp giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất quy mô nhỏ như sau:

   2. Người đứng đầu tổ chức hoặc người chịu trách nhiệm chính về kỹ thuật của tổ chức, cá nhân hành nghề (sau đây gọi chung là người chịu trách nhiệm chính về kỹ thuật) phải am hiểu các quy định của pháp luật về bảo vệ nước dưới đất và đáp ứng các điều kiện sau:

   a) Đối với hành nghề khoan nước dưới đất quy mô nhỏ:

   Có trình độ chuyên môn tốt nghiệp trung cấp trở lên thuộc các ngành địa chất (địa chất thăm dò, địa chất thủy văn, địa chất công trình, địa kỹ thuật), khoan và có ít nhất hai (02) năm kinh nghiệm trong lĩnh vực hành nghề hoặc công nhân khoan có tay nghề bậc 3/7 hoặc tương đương trở lên và có ít nhất bốn (04) năm kinh nghiệm liên tục trong lĩnh vực hành nghề; đã trực tiếp tham gia thiết kế, lập báo cáo hoặc thi công khoan ít nhất năm (05) công trình khoan nước dưới đất.

   Như vậy, đối với trường hợp của bạn, bạn tốt nghiệp trung cấp chuyên ngành ngành địa chất thăm dò thì bạn có thể được cấp giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất quy mô nhỏ. Tuy nhiên, bạn cần đáp ứng thêm các điều kiện khác được quy định tại Điều 6 Thông tư 40/2014/TT-BTNMT thì bạn mới được cấp giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất.

   Thời hạn của giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất?

   Tại Điều 7 Thông tư 40/2014/TT-BTNMT có quy định thời hạn của giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất như sau:

   Thời hạn của giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất là năm (05) năm và được xem xét gia hạn nhiều lần, mỗi lần gia hạn là ba (03) năm.

   Như vậy, đối với thời hạn của giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất sẽ là 05 năm và có thể được gia hạn nhiều lần. Mỗi lần gia hạn là 03 năm.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn